vrijdag 30 april 2010

1 Mei WROKO MAN DEY:“Voortdurende strijd”

1 mei betekent, de Dag van de Arbeid, respect voor mobilisaties in de
hele wereld door arbeiders die geinspireerd blijven strijden om de
situatie van mannen en vrouwen die werken te verbeteren. De NPS steunt
de strijd om de verworven rechten en vrijheden, gelijkheid en
solidariteit, te vergroten en te verdedigen.De NPS herinnert eraan dat
niet alle arbeiders in veel landen de meest basale mogelijkheid hebben
om zich in vakbonden te organiseren hebben, en velen onder onmenselijke
situaties werken tegen een onmenselijk loon. Onze gedachten gaan vandaag
uit naar deze arbeiders, terwijl we streven naar het versterken van de
netwerken van ondersteuning voor de vormen van strijd van alle volkeren
in de wereld.

Arbeid is een fundamenteel recht voor ieder mens.De N.P.S. erkent de
belangrijke plaats van de menselijke arbeid in het produktieproces.Het
beschermen en bevorderen van werkgelegenheid blijft de centrale opdracht
voor onze Partij. Het menselijk ontwikkelingspotentieel is een
essentiele factor in het streven naar economische groei en sociale
ontwikkeling. Menselijk kapitaal is drager van Ontwikkeling en een
duurzaam produktiemiddel. De NPS heeft de overtuiging dat iedere burger
de gelegenheid geboden moet worden om op waardige wijze in eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien . Het recht op arbeid houdt tevens in
een plicht om een bijdrage te leveren aan de de nationale ontwikkeling.
Naast de maatschappelijke verplichtingen heeft iedere burger het recht
op individuele ontlooiing.

Ondanks de moeilijke tijden die de economische wereld risis met zich
heeft meegebracht blijft de Dag van de Arbeid de NPS er aan herinneren
dat de enige manier om rechten te winnen, strijd door de arbeiders die
zelf-georganiseerd is. Onze verworvenheden moeten worden verdedigd,
verbreed en gedeeld door meer vormen van strijd.

Moro e Doro

Waarom kleine bedrijfjes belangrijk zijn

De ontwikkeling van het klein ondernemerschap is vandaag een top prioriteit van de NPS.
Vandaar dat dit onderwerp herhaaldelijk terug te vinden zal zijn in de communicatie van de NPS en die van haar kandidaten.
Maar er zijn zeer goede redenen om het ondernemerschap te stimuleren.
Het klein ondernemerschap heeft vele aspecten en over vrijwel elk aspect is er documentatie op de web site van de NPS te vinden.
De NPS doet dit bewust om het bewustzijn onder vooral de potentiële jonge ondernemers te vergroten.

Werkgelegenheid en economische betekenis
In westerse economieën zorgen de kleine en middelgrote bedrijfjes voor meer dan 50% van de werkgelegenheid.
In de grootste economie ter wereld, Amerika, is dit ook het geval.
Kleine bedrijfjes in Amerika:
•    vertegenwoordigen 99.7% van alle werkgevers in dat land
•    zorgen voor meer dan de helft van de werkgelegenheid in de private sector
•    hebben gezorgd voor 60 tot 80% van de nieuwe banen die zijn gecreëerd in de laatste 10 jaar
•    hebben een bijdrage van meer dan 50% aan het niet agrarisch bruto binnenlands product
•    genereren 13 tot 14 keer meer patenten per employee dan grote bedrijven
•    verschaffen werkgelegenheid aan 41% van de hoge technologie werknemers
•    maken 97% uit van de exporteurs.

Verder zijn 53% van de kleine bedrijfjes thuis gevestigd en hebben ze in 2002  26% van de totale export waarde geleverd.
Duidelijk is ook dat kleine bedrijfjes een belangrijke bron van nieuwe product uitvindingen zijn.

De cijfers tonen aan dat welvaart en werkgelegenheid wordt gecreëerd in kleine en middelgrote bedrijven.
In Suriname is het klein en middelgroot ondernemerschap even belangrijk.
De overheid heeft als werkgever een beperkt absorberings vermogen om werkgelegenheid te scheppen.

Om te zorgen dat die welvaart dan ook alle delen van de bevolking bereikt, zullen alle delen van de bevolking moeten ondernemen.
Vandaar dat het beleid van de regering Venetiaan erop gericht is om het klein en middelgroot ondernemerschap te stimuleren.
Er zijn fondsen beschikbaar gesteld voor zowel initiatieven in de agrarische en niet-agrarische sector.    
In dit kader zijn in deze regeertermijn het Agrarisch Fonds en het Micro Kredieten Fonds ingesteld.
Daarvoor waren er andere financierings modaliteiten zoals het IFONS.
Verder beseffen lokale banken ook de belangrijkheid van het klein ondernemerschap en hebben daarom speciale desks opgezet voor kleine ondernemers.  

Een bedrijf is het beste project
Een bedrijf opzetten is het beste project dat iemand kan uitvoeren.
Een bedrijf geeft een individu de gelegenheid om zijn kunnen te tonen.
Een bedrijf is het ultieme symbool van onafhankelijkheid en de NPS acht het belangrijk dat het vrouwelijk ondernemerschap zich even goed ontwikkelt.
Typisch begint men klein dus alle kleine bedrijfjes zoals car washes, BBQ zaakjes en schoonmaak bedrijfjes zijn heel belangrijk.
Deze groeien later uit omdat ondernemers vaak uitbreiden en zelfs naar andere branches overschakelen.
Verder zijn er in het ondernemerschap geen inkomens beperkingen.
Het inkomen hangt volledig af van de inzet van de ondernemers.

Onderwijs blijft belangrijk
Elke jonge persoon moet een vak leren of beheersen om een bijdrage te kunnen leveren in de maatschappij.
Het is van belang dat jongeren optimaal gebruik maken van de gratis onderwijs faciliteiten die de overheid beschikbaar heeft gesteld.
Een belangrijk uitgangspunt bij het opzetten van een bedrijf is de kennis van een bepaald vak.
Alleen wanneer iemand een bepaald vak beheerst kan die persoon een bedrijf in die branche het best opzetten.
Een bedrijf opzetten in een branche waarvan  iemand niets afweet is dus niet wijs.
Maar voor die kennis is onderwijs nodig.

Ondernemers worden gekweekt
Het runnen van een bedrijf is een vaardigheid die moet worden aangeleerd.
Het SPWE is een instantie die ondernemers op management gebied ondersteunt en allerlei trainingen verzorgt.
De startende ondernemers kunnen dus gebruik maken van de trainings mogelijkheden van dit instituut.
De Kamer van Koophandel (KKF)  heeft zich in de laatste jaren geprofileerd als een voorvechter van het klein ondernemerschap. De KKF heeft ook de traningsmodulen en de infrastructuur neergezet om zich goed van deze taak te kwijten.
Potentiële ondernemers moeten dus gebruik maken van de faciliteiten van de KKF en de ondernemers avonden kunnen worden bijgewoond.
Het Ministerie van Handel en Industrie stimuleert ook kleine en micro ondernemers en is begonnen om dit groepsgewijs te doen.
Op het ogenblik kan men bij de KMO unit van het ministerie terecht als men behoort tot de groep crafters.

Verandering van cultuur
Het is duidelijk dat de rol van de overheid als grote werkverschaffer zal moeten veranderen.
De beste manier om dit te doen is om de werkgelegenheid in de private sector te doen toenemen.
Zoals de cijfers aantonen gebeurt dit het best met de opzet van kleine bedrijfjes.
Meer jonge mensen moeten na zich goed geschoold te hebben dromen om hun eigen baas te worden. Daarna kan bewust met gebruikmaking van de beschikbare ondersteuning gewerkt worden om deze droom te realiseren.
Tegenwoordig worden zelfs doctoren ondernemer en kiezen er niet voor om hun heel leven in een hospitaal te werken.
De opgerichte nierdialyse faciliteiten zijn hier een goed voorbeeld van.
Op elk niveau kan er dus ondernomen worden, als het nou een eenvoudige BBQ zaak is of een zaak  die medisch apparatuur verkoopt.
De NPS stelt als doel dat minimaal 15% van alle groepen in Suriname voor het ondernemerschap kiest.donderdag 29 april 2010

Positie Nieuw Front op de stembiljetten

No

Kiesdistricten

lijstnr

01

Kiesdistrict    I Paramaribo

  5

02

Kiesdistrict    II Wanica

  5

03

Kiesdistrict    III Nickerie

  3

04

Kiesdistrict   IV Coronie

  1

05

Kiesdistrict   V Saramacca

  4

06

Kiesdistrict   VI Commewijne

  4

07

Kiesdistrict   VII Marowijne

  4

08

Kiesdistrict   VIII Para

  6

09

Kiesdistrict    IX Brokopondo

  2

10

Kiesdistrict    X Sipaliwini

  7

Ala sma e pina nanga NDP

Eén belangrijk aspect van de economische groei die de Regering Venetiaan heeft gebracht zijn de toegenomen inkomens van de burgers in Suriname.
Natuurlijk heeft nog niet een ieder al de materiële dingen die hij of zij wilt hebben.
De NDP heeft haar mond vol over pinaren, een partij die ons in 1999 een inflatie bracht van 95%. Je hoort ze er wijselijk niet over praten, vooral de economen binnen de NDP.
Deze ramp die ons overkwam in 1999 wordt verbloemd met verhalen dat de jeugd zich aangetrokken voelt tot de NDP.
Dit, terwijl de opgroeide teenager in 1999 niet eens scheermesjes kon kopen.

Maar cijfers spreken het best over pinari.
We zullen enkele salarissen van ambtenaren vergelijken in 1999 toen de NDP er een puinhoop van maakte met hoe de salarissen nu zijn.
Dat zien we echt wat President Ronald Venetiaan heeft gedaan.
De lezer kan dan vergelijken wat Jules Wijdenbosch heeft achtergelaten in 2000 en wat Ronald Venetiaan zal achterlaten in 2010.

Direkteur van een Departement
De direkteur van een ministerie verdiende in 2000 onder de NDP regering SRD 616 per maand. Dit was omgerekend nog geen US $ 250.
Als de hoogste man op een ministerie $250 verdient, hoeveel moeten dan de arme ambtenaren onder hem verdienen?
Vandaag verdient een direkteur van een ministerie SRD 5.102.

Stafambtenaar schaal 17
In 2000 verdiende een stafambtenaar in scchaal 17 SRD 156 per maand.
Vandaag verdient deze ambtenaar SRD 2.074 per maand.
Vergelijk de toename maar.

Hoofd Ambtenaar schaal 18
In 2000, toen de NDP regering vertrok, verdiende een pas afgestudeerde academicus bij de overheid SRD 204 per maand.
Dit is ongelooflijk maar velen zijn dit vergeten.
Vandaag verdient een pas afgestudeerde academicus SRD 2.406 per maand.
De toename is duidelijk.

Schoonmaakster
Een schoonmaakster verdiende in 2000 bij de overheid SRD 67 per maand.
Vandaag verdient een schoonmaakster SRD 928 per maand.
Dus President Venetiaan heeft ook de schoonmaaksters bedacht.

Conclusie
Het is duidelijk dat de NDP systematisch, bewust en consequent zorgt voor pinari in de Surinaamse samenleving.
De NDP die zogenaamd de  jeugd wil aantrekken, zorgt ervoor dat een academicus bij de overheid door haar wanbeleid niet meer dan SRD 204 verdient, niet eens US $ 100.
De cijfers zijn  daar en de staatsbesluiten zijn daar om de feiten na te trekken.
We nodigen de NDP uit om dit aan de jeugd uit te leggen.
Pinari en de NDP gaan hand in hand.

Hetzelfde zal weer gebeuren onder een nieuwe NDP regering omdat de koers van de US dollar elke maand 15 % stijgt wanneer de NDP aan de macht is.
Dit betekent elke maand een noemenswaardige inflatie.

De jeugd van Suriname heeft dus het antwoord op de vraag wie voor pinari zorgt in Suriname.

Dan hebben we nog niet eens gesproken over wat de NDP met de pensioenen heeft gedaan in 1999.
Daarom was er in mei 1999 een volksopstand tegen de NDP regering.

NPS doet het STRAK 

HI looft bedrijfsleven om overleven depressies

29 Apr, 02:30 da02771ac8cdd9ccc4a6d992a0efa0df.jpg

Het Surinaamse bedrijfsleven heeft in de afgelopen dertig jaar drie keer een depressie weten te overleven. Er is zelfs sprake van groei in de sector. Sinds 2004 wordt door Suriname meer geëxporteerd dan geïmporteerd. Mauro Tuur, directeur van het ministerie van Handel en Industrie, bracht met deze feiten hulde aan het adres van het bedrijfsleven. Hij sprak woensdagmiddag bij de opening van de ‘Women in Bisnes beurs’ op het beursterrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

Tuur merkt op dat in de afgelopen drie jaar meer dan 1000 bedrijven zijn opgericht. “Ik ben hier om u te vertellen dat het bedrijfsleven het lidmaatschap van Suriname in de Caricom tot een succesverhaal heeft gemaakt”, zei Tuur. Suriname heeft volgens hem ook al een handelsoverschot op de Caricom sinds 2008. Wat het agro-gedeelte betreft, zegt Tuur dat in 2008 ruim 3050 containers aan bacoven is geëxporteerd. In dat zelfde jaar is SRD 132 miljard aan rijst geëxporteerd, ondanks de concurrentie. In 2009 zijn 30 nieuwe voedselbedrijven met produceren begonnen.

Tuur zegt dat de vijf procent economische groei van de afgelopen jaren een weerspiegeling is van ontwikkelingen als 47 nieuwe fabrikanten, 22 productiebedrijven, terwijl er 7 nieuwe drukkerijen en 2 nieuwe beton fabrieken bij gekomen zijn. De HI-directeur zegt dat er een groei te merken is bij het vrouwelijke ondernemerschap. Deze trend in de economie zal voor onbegrensde mogelijkheden en spin off effecten zorgen. “Als ik om mij heen kijk zie ik een bloeiend bedrijfsleven en ben ik ervan overtuigd dat als de stabiliteit en groei zich voortzetten, u zult kunnen meespelen in de kansen die ontstaan”, aldus Tuur.

Bron: www.dwtonline.com

Wat nooit meer mag gebeuren!

De NPS presenteert in deze verkiezingscampagne een toekomst visie van
Suriname met onder andere:
• Economische onafhankelijkheid, door de investeringen die Staatsolie nu
pleegt en de productie van brandstof voor auto's en bio brandstof als
gevolg hebbende
• Sterkere families door de studie lenings faciliteiten en de
mogelijkheid voor jongeren om beter opgeleid in de arbeidsmarkt te
functioneren
• Meer welvaart doordat groepen die traditioneel weinig aan
ondernemerschap hebben gedaan, nu die keuze wel maken door gebruik te
maken van de management ondersteuning en de beschikbare fondsen
• Hogere inkomens doordat Surinaamse bedrijven zelfs meer gaan
exporteren en de effecten van de succesvolle participatie van Suriname
in de Caricom voor meer ondernemende gezinnen merkbaar wordt
• Grotere economische spin-off effecten van de alsmaar groeiende
diensten sector die in de praktijk meer werkgelegenheid voor Surinamers
betekent
• Een generatie van Surinamers die welvarender zal zijn dan de vorige
door in te spelen op de kansen van de Kennis Economie door meer ICT en
taalvaardigheden te bezitten.

Vandaag vindt deze ontwikkeling plaats en hebben we een hoopgevende
toekomst visie.
Maar 11 jaren terug, toen de economie in feite in een depressie was als
gevolg het desastreuze NDP beleid, was deze toekomst visie bijna onmogelijk.
Het is voor de jongeren van belang om voor de geest te halen waar we
vandaan kwamen in 1999.
Terwijl we optimistisch naar de toekomst kijken en de Kennis Economie
duidelijke perspectieven biedt, doen we het met de geschiedenis in de
hand om ons te herinneren wat nooit meer mag gebeuren in Suriname.
De geschiedenis is een springplank voor nieuw beleid en innovatie.
Maar we moeten eerst goed weten wat die geschiedenis is.
In het geval van Suriname leert de geschiedenis wat onze prioriteiten
moeten zijn.
Een gezonde monetaire situatie is er één van omdat de armoede in een
stroomversnelling komt wanneer onze munteenheid zijn waarde verliest.

De geschiedenis leert ook dat vele academici hun kennis beschikbaar
stellen aan de duivel door te prediken dat monetaire stabiliteit niets
betekent.
Dit is hetzelfde als te zeggen dat het hen niet scheelt als moesje en de
man van de straat elke week 20% meer geld nodig hebben om dezelfde
spullen in de winkel te kopen.
Hoe wreed kan men nog zijn?
Het oprechte Surinaamse volk heeft enkele vijanden en die zijn te
herkennen aan hun anti stabiliteits praatjes.

President Ronald Venetiaan trad in augustus 2000 aan als president van
Suriname en begon zijn tweede termijn als president.
De economie van Suriname was totaal vernietigd in 1999.
Er was sprake van negatieve economische groei, de waarde van de
Surinaamse gulden was totaal verdwenen, de overheids uitgaven waren
out-of-control en met monetair gefinancierd geld werden de
staatsuitgaven gepleegd. Een complete financiële ramp dus.
De NDP regering Wijdenbosch had bij internationale donoren geld geleend
maar is echter nooit begonnen met het aflossen van de schulden, zodat de
financieringsdeuren voor Suriname gesloten waren.
Kwam nog bij kijken dat de beleidsmakers zo onverstandig waren om een
credit rating aan te vragen. En nog wel op een moment in 1999, toen de
inflatie in dat jaar alleen al 95% was en er niet eens US $ 10 miljoen
aan monetaire deviezen in kas was.
Een doorsnee autohandelaar had op dat moment meer deviezen dan de
Centrale Bank.
De Centrale Bank van Suriname was de grootste speler geworden op de
deviezenmarkt.
Elke dag kocht de bank dollars op voor een koers van SRG 3000 omdat ze
zelf niets meer had, en verkocht die dollars dan weer voor SRG 1100, de
officiële bank koers die natuurlijk al lang achterhaald was. Het is
nodeloos te vermelden dat alleen vrienden van de NDP in aanmerking
kwamen voor dollars tegen een koers van SRG 1100.
Buiten moest men het drievoudige betalen, namelijk SRG 3000 voor $ 1.
Het vertrouwen in de economie was zowel lokaal als internationaal
verdwenen en de statistieken waren zo verslechterd, dat er officieel
gelogen werd aan internationale instanties om de chaos te verbloemen.
Zogenaamde "near bankers" die hoge rentes gaven aan beleggers, kregen
van die regering de gelegenheid om met piramide spelen te opereren en
hebben het Surinaamse volk van miljarden beroofd.
In feite was de Surinaamse economie in een depressie en vele jonge
mensen verlieten het land door de werkloosheid en de uitzichtloosheid.
De gezondheids sector was in problemen geraakt doordat de Regering
Wijdenbosch jarenlang geen overmakingen pleegde naar het SZF die op haar
beurt de dienstverleners niet kon betalen.
De staatsbanken waren door de Productie Investerings Fondsen in
financiële problemen gebracht omdat de NDPers die grote leningen hadden
gehad die natuurlijk niet terug betaalden.
Door de inflatie waren vrijwel alle pensioenfondsen in Suriname in
problemen geraakt en zag het er niet rooskleurig uit voor degenen die al
gepensioneerd waren.
Het meest hoopgevende staatsbedrijf, te weten Staatsolie, zijn we door
economische misdadigheid bijna kwijtgeraakt.
Internationaal had Suriname geen kredietwaardigheid meer en we konden
ons als Surinamers alleen maar schamen.

President Venetiaan heeft de economische crises van 1999 al tegen 2002
doen omslaan in economische groei en die groei is in de afgelopen jaren
gemiddeld 5 % geweest.
Maar hetgeen tussen 1996 en 2000 is gebeurd mag nooit meer gebeuren.

De NDP past een bewuste strategie toe door steeds consequent te stellen
dat stabiliteit niets betekent.
Ze ontkennen de economische groei en ontkennen de officiële cijfers van
de Centrale Bank die aangeven dat de monetaire dekking meer dan US $ 700
miljoen is.
Dit wordt niet zomaar gedaan.
Vele NDPers lijden nu honger doordat ze tien jaar lang hun vingers niet
in de staatskas hebben kunnen steken.
Als zij aan de macht zouden komen wordt dit de moeder van alle roofpartijen.
Binnen een jaar zal de staatskas wederom leeggeroofd zijn.
Dan zal de NDP het argument maken dat ze een lege staatskas hebben
aangetroffen in juni of juli 2010.
Vandaar dat de monetaire stabiliteit en monetaire dekking als "pre-roof"
strategie nu ten stelligste wordt ontkend. Zelfs door zogenaamde
economen in hun midden.
Zogenaamde economen die op onze ADEK Universiteit doceren doen mee met
deze voorbereiding van de mega monetaire roof.
Zelfs een ex-jeugd ambassadeur, van wie men zou mogen aannemen dat hij
ethisch goed is uitgerust, leent zich voor deze praktijken.
De regering die van hun overneemt mag dan weer beginnen met de opbouw en
het nemen van pijnlijke maatregelen.
Dan zal de NDP weer zeggen dat "Nieuw Front e tjaar a pina"

De Surinaamse bevolking is gewaarschuwd en weet nu wat nooit meer mag
gebeuren.

woensdag 28 april 2010

Verdediging is nodig voor de bescherming van Suriname

Onze nationale veiligheid is onder constante bedreiging van binnen en van buiten.Daarvoor is dus constante alertheid geboden van de justitiele dienst en de andere relevante instituties die onze veilighed kunnen garanderen.Wij mogen spreken van een algemene opvatting dat ons veiligheid gevoel de afgelopen jaren drastisch is toegenomen en daarvoor verdiend de regering een pluim en met name de minister van Justitie en politie de heer Chan Santokhie.De brute moord op het hoofd van de  luchtvaartdienst heeft Suriname geschokt.Het vermoeden dat ook criminelen in het buitenland hierin een rol hebben gespeeld herinnert ons eraan dat Veiligheids beleid niet meer een ad hoc aangelegenheid is.De Minister van Justitie heeft vanuit zijn keten benadering daarom ook vele internationale verdragen getekend waardoor Suriname ook ondersteuning krijgt bij grensoverschrijdende criminaliteit, maar ook wanneer er in ons land zich strafbare feiten zich voordoen.Met een regering waarin personen zitten die zelf op de Interpol lijst staan zal deze buitenlandse samenwerking komen weg te vallen.

R.Pocornie

Nieuw Nickerie

Waarom moet u een positieve bedrijfscultuur hebben?

Elke organisatie heeft een cultuur.
Sommige zijn positiever dan andere.
De NPS staat bekend als een politieke partij met een positieve cultuur, normen en waarden.
Scholen en religieuze organisaties hebben over het algemeen positieve en stimulerende culturen.
Zelfs gangs hebben een cultuur, maar ze worden door de maatschappij als misdadig  gezien.
 
Uw bedrijf of toekomstig bedrijf zal ook een cultuur hebben.
Zal het positief of negatief zijn?
Misschien moeten we cultuur eerst definiëren.
Cultuur is de som van alles dat gebeurt en zal gebeuren in uw bedrijf.
 
Kennis van de verschillende aspecten van uw cultuur kan u en uw employees een beter begrip geven van uw doelen, visie en benadering naar verhoogde productie met gebruik van technologie.
 
Gelooft u in een ontspannen sfeer?
Gelooft u dat om meer te presteren het bedrijf serieus moet zijn?
Of bent u ergens in het midden?
 
Cultuur beïnvloedt hoe we denken, wat we doen, hoe we werken en wat acceptabel is in een bedrijfs omgeving.
 
Welke zijn dan sommige van de factoren die een cultuur bepalen en beter leren begrijpen?
 
Doelen, normen en geschiedenis
Aks u niet weer waar u naar toe gaat, zult u waarschijnlijk ergens anders belanden.
Onderzoek wijst uit dat vele employees niet weten wat de bedrijfsdoelen zijn.
De meeste weten wel dat ze een goede job moeten doen maar kennen de specifieke doelen niet.
Als employees de cultuur beter moeten kennen, dan moeten de bedrijfsleider en de employees precies weten waar het bedrijf naar toe gaat, hoe ze gezamenlijk daar zullen komen, wanneer en met welk niveau van kwaliteit.
Zonder deze kennis zal het bedrijf niet tot de beste van de industrie behoren.
 
Normen bepalen wat acceptabel is: hoe dingen gedaan worden, van het simpele tot het meest complexe.
Het eerste bepaalt bv hoe laat men aan het werk komt en hoe laat men vertrekt.
Het complexe bepaalt hoe men als individu of als team werkt.
Als het verschil niet duidelijk is komen er zeker problemen.
 
De geschiedenis, net zoals ervaring, legt een basis voor gedrag.
Het leert employees om een onderscheid te maken tussen wat al met succes is geprobeerd en wat niet is gelukt.
Het geeft employees ook de gelegenheid om langs mislukkingen te gaan met innovatie.
Geschiedenis is een springplank naar nieuwe initiatieven, procedures en beleid.
Met de geschiedenis in de hand kan een employee wijzen hoe de nieuwe benadering zal verschillen van het verleden.
 
Symbolen, waarden en rituelen
Symbolen zijn belangrijke icons of tekenen die de observateur, bezoeker of zelfs de employees iets vertellen over het bedrijf.
Naam bordjes, logos, ramen en schrijfbehoeften vertellen een verhaal over het bedrijf.
Naam bordjes kunnen bv een boodschap geven dat mensen belangrijk zijn voor het bedrijf.
 
Een belangrijke reden waarom mensen verkiezen om te werken in een bedrijf zijn de waarden: eerlijkheid, trots, bezorgdheid voor anderen, onafhankelijkheid en positieve ondersteuning.
Deze normen zijn vaak niet zwart op wit, maar zijn desondanks aanwezig vooral wanneer er een conflict is.
 
Rituelen zijn tradities of ceremoniën die regelmatig gebeuren.
Bedrijven missen vaak kansen om met rituelen moraal te verbeteren.
Zaken zoals verjaardagen, successen en positieve aankondigingen zijn allemaal gelegenheden voor het bedrijf om te zeggen: we waarderen u en stellen uw inzet en successen op prijs.
Deze zaken kosten niet eens veel geld zoals een kaartje, een koek, koffie of een lunch.
Allemaal goedkope manieren om employees te zeggen dat ze belangrijk zijn.
 
NPS, de partij van ondernemerschap en welvaart!
 
 

Analyse:,Paniekvoetbal of bewuste tactiek?

Desi Bouterse, voorzitter van de Democratische Nationale Partij (NDP),
uitte onlangs weer zijn eigen (wijze) kijk op de Surinaamse rechtsstaat,
tijdens een massameeting van de NDP op Latour. Volgens Bouterse zou er
"iets ernstig" mis zijn. Hij beweerde: "Je kan van tevoren zeggen dat
rechters hier op instructies werken." En: ook al hebben we een OKB,
"deze rechter gaat zeggen: 'A Combinatie mag meedoen.'"

Hij deed dat op goed geacteerde doemtoon, alsof donkere wolken zich
daadwerkelijk samenpakten boven de Surinaamse rechtsstaat, die inderdaad
nog altijd herstellende is van Bouterses militaire regime dat in 1987
(én 1992) werd beëindigd.Niet heel lang geleden werd Bouterse gevonnist
door kortgedingrechter Susana Chu om publiekelijk verontschuldigingen te
maken aan minister Santokhi van Justitie en Politie wegens lastering
door Bouterse. Vandaar zijn neerbuigende mening over de rechterlijke macht.

Het is echter geen laster indien je het onomstotelijk hard kan maken.
Dat betekent dat ook sterke vermoedens niet voldoende zijn. Maar
Bouterse blijkt nog steeds een allergie te hebben voor wat ook maar met
de rechterlijke macht te maken heeft. En dan vooral als het om zijn
eigen persoon of belangen gaat. Daarom stond voor Bouterse ook al van
tevoren vast dat het 8 December-proces (of Decembermoordenproces) een
'politiek proces' is en een 'farce'. Dus weigert hij dan ook in persoon
te verschijnen voor het gerecht. Dat is zijn goed recht in de Surinaamse
rechtsstaat – terwijl je zo'n recht beslist niet had tijdens zijn
regime. Door weg te blijven demonstreert Bouterse dat hij de
rechterlijke macht minacht en daarmee ook de rechtsstaat.

Dat Bouterse ook geen respect heeft voor rechtsprocessen, werd in Latour
weer duidelijk door ongefundeerd te stellen dat rechters "op
instructies" werken. Hij durfde daarom te voorspellen wat het
rechterlijk vonnis zou zijn ten aanzien A Combinatie, die te laat haar
kandidatenlijsten in een aantal kiesdistricten had ingediend. Natuurlijk
weet Bouterse dat de kans altijd fifty-fifty is met zo'n voorspelling. A
Combinatie is gistermorgen in het ongelijk gesteld. Was het andersom,
dan had Bouterse gezegd: "Wat heb ik jullie gezegd?" En zo zal hij
ongetwijfeld ook nu een voorgekookt antwoord klaar hebben waarom AC toch
niet mag meedoen aan de verkiezingen in Paramaribo.

Nu het rechterlijk vonnis er ligt, dringen zich een aantal prangende
vragen op. Heeft Bouterse – nu AC in ongelijk is gesteld – voor zijn
beurt gesproken, en heeft hij de plank volledig misgeslagen? Of heeft
Bouterse bewust hier de tactiek van 'psychologische oorlogsvoering'
toegepast en op gewiekste wijze de rechters beïnvloed; al was het maar
om Bouterse een 'poepie' te laten ruiken of om vooral niet als zodanig –
'werken op instructies' – over te komen? Of was het gewoon paniekvoetbal
van Bouterse? Of: geeft hij niet een slecht voorbeeld en signaal aan
jonge Surinamers in het respecteren en beleven van de rechtsstaat? Of
heeft Bouterse gewoon gelijk wat onze rechtsstaat betreft? Het antwoord
is aan u.-.

NPS secreariaat

Bron DWT 28 april 2010
Analist: Iwan Brave

Waarom u uw successen moet documenteren

Het is voor de startende ondernemer belangrijk om successen vast te leggen.
Als u een lening zoekt om een bedrijf te beginnen of om uw bestaande bedrijf te verbeteren, is het updaten van uw business plan en het opsommen van vorige successen belangrijk om u een betere kandidaat te maken om in aanmerking te komen voor een lening.
Begin een file te maken met documentatie van uw bedrijfssuccessen.
Dit zal de lening verstrekker of bank inzicht geven over uw capaciteiten om uw bedrijfsstrategie uit te voeren en uw doelen te halen.
 
Alhoewel elke financiële instantie zijn eigen regels heeft, kan de volgende documentatie van dienst zijn bij een leningsaanvraag.
 
Documentatie over aflossing van schulden.
Als u eerder leningen met succes hebt terugbetaald, kan dit de bank vertrouwen geven in uw vermogen om een lening af te lossen.
 
Krediet rapporten.
Het is belangrijk om uw krediet geschiedenis (credit report) te beschouwen zodat eventuele fouten eruit kunnen worden gehaald.
 
Positieve cash flow documentatie.
Als u een lening zoekt voor een bestand bedrijf is het belangrijk als er documentatie is met een geschiedenis van een positieve cash flow. Deze documentatie kan een idee geven over uw capaciteit om een lening terug te betalen.
Voor startende ondernemers die met een nieuw bedrijf beginnen, is het goed om successen in het verleden aan te tonen met positieve cash flow. U zult echter altijd moeten aantonen hoe u in de toekomst ook een positieve cash flow zult realiseren.
 
Details over uw industriële expertise.
Het is ook belangrijk om de relevante industriële expertise die u bezit vast te leggen, inclusief vaste of tastbare successen die u hebt bereikt.
Vorige successen kunnen inhouden: toegenomen bedrijfsinkomsten, bedrijfsexpansie en het uitvoeren van  nieuwe projecten.
Uw management team is een belangrijk deel van uw bedrijf, dus leg hun expertise en bedrijfssuccessen ook vast.
 
Een positieve geschiedenis kan het vertrouwen van de bank in uw capaciteiten doen toenemen.
Door nauwkeurig uw successen vast te leggen kunt u een fundering leggen op basis waarvan uw toekomstige zakelijke doelen zullen worden beoordeeld.
 
NPS, de partij van ondernemerschap en welvaart!
  

dinsdag 27 april 2010

Stoerdoenerij zal ons nergens brengen

In de geschiedenis zijn er vele voorbeelden van stoere leiders die hun volk een zware prijs hebben laten betalen voor hun stoerdoenerij.  Stoerdoenerij brengt ook geen economische vooruitgang, daar economische vooruitgang het resultaat is van business initiatieven en de juiste inzet van natuurlijke hulpbronnen, de mens daarbij inbegrepen.
In verband met de te houden algemene en vrije verkiezingen in Suriname op 25 mei 2010, kunnen er enkele lessen worden geleerd van stoere leiders.

Japan
Tijdens de 2de Wereld Oorlog (1939-1945) besloot de toenmalige Japanse keizer in een stoere bui  het veel grotere Amerika aan te vallen, en wel met een verrassingsaanval op de militaire haven Pearl Harbor.  De Amerikaanse reactie kwam in de vorm van twee atoom bommen op de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima. De twee steden werden met de grond gelijk gemaakt en honderden duizenden mensen kwamen om het leven. Kort daarop gaf Japan zich gewonnen. Het Japanse volk heeft een zware prijs betaald voor het initiatief van een stoere leider om Amerika aan te vallen.  Later bleek, dat het originele plan van Amerika was om wekelijks 6 atoombommen op Japan te gooien. Dat was natuurlijk niet nodig, omdat de wereld inclusief Amerika schrok van de verwoestende effecten van de eerste twee atoombommen. De atoombom werd gebruikt als antwoord op de acties van een  Japanse stoere leider. Het leed van het Japanse volk dat daarna nog met duizenden misvormde kinderen en kanker gevallen als gevolg van de bestralingen kwam te zitten was niet te beschrijven. In ieder geval is de prijs betaald en het is een zware prijs voor stoerdoenerij. Het Japanse volk heeft later wel de formule gevonden voor economische groei door bijvoorbeeld van het westen af te kijken hoe TVs werden gemaakt en het na te doen. Hierdoor verschoof de productie basis van de wereld in de 50er jaren van het westen naar Azië. De economische vooruitgang van Japan is dus wel gekomen, maar dit gebeurde door innovatie in hun productie apparaat, en zeker niet door stoerdoenerij van een leider.  Die stoerdoenerij bracht ze honderdduizenden doden en tientallen misvormde kinderen en kankergevallen.

Panama
In 1989 ontstond er een conflict tussen de Panamese dictator Manuel Noriega en de Amerikaanse president George Bush Sr. Op een gegeven moment stond Noriega op een podium stoer te doen met een houwer in de hand en bedreigde Amerika.  “Con la machete en la mano”. Het conflict ging onder andere om het beheer van het Panama kanaal. Noriega zijn aanhang was zeer onder de indruk van de stoerdoenerij. De Amerikaanse reactie: een invasie van Panama in december 1989 onder de naam Operation Just Cause en Noriega werd gevangen genomen en uiteindelijk tot 40 jaar gevangenis straf gevonnist vanwege drugshandel.  Deze straf werd later terug gebracht. Tijdens deze invasie werd het stealth vliegtuig dat onzichtbaar is voor het  radar systeem  voor het eerst uitgetest door het Pentagon. Nooit is aan de wereld verteld hoeveel Panamese slachtoffers zijn gevallen bij deze invasie. Niet-officiële berichten meldden indertijd dat er 1200 doden zijn gevallen. De berichten zijn niet officieel, omdat we niet hoeven te verwachten dat er ooit een officieel bericht komt. In ieder geval heeft het Panamese volk een zware prijs betaald voor de stoerdoenerij van haar leider. Op dinsdag 27 april 2010 is Manuel Noriega door Amerika aan Frankrijk uitgeleverd om een staf van 10 jaar daar uit te zitten voor drugssmokkel. Na die staf te hebben uitgezeten, moet hij terug naar Panama waar hij vervolgd zal worden voor moord.

Irak
Op 18 maart 2003 gaf de Amerikaanse president George Bush 48 uur aan de Irakese president Sadam Hoessein om Irak te verlaten of in te staan voor de consequenties van een invasie. De Amerikanen waren de mening toegedaan dat Irak actief terroristen steunde en massa vernietigingswapens had maar dit bewijs kan tot op vandaag niet geleverd worden.  Sadam Hoessein verkoos zijn land niet te verlaten en stoer te doen en de martelaar in de moslim wereld uit te hangen. Er was geen enkele manier dat hij de Amerikaanse militaire macht aankon. Immers, in 1990 had hij de eerste golf oorlog reeds binnen 100 uren verloren toen een internationale coalitie olv Amerika hem verdreef uit Koeweit. Hij verkoos stoerdoenerij en om zijn volk op te offeren. Tijdens de Amerikaanse invasie van Irak hebben 655,000 Irakezen het leven verloren. Vandaag kunnen we elke dag via het nieuws vernemen dat mensen de dood vinden in Irak als gevolg van zelfmoord aanslagen. Het land is een totale chaos en het einde is nog niet in zicht. Dit is de prijs die het Irakese volk heeft betaald voor de stoerdoenerij van een leider. Eigenlijk is het arme Irakese volk het slachtoffer geworden van 2 stoere leiders, omdat de Amerikaanse president George Bush Jr. evenals zijn vader een obsessie had met Irak. Beide vonden het nodig een oorlog te beginnen met dit land.

Suriname
Volgens IDOS peilingen voelen veel Surinaamse jongeren zich aangetrokken door stoerdoenerij van de NDP leiding op de Berm. Deze stoerdoenerij heeft ons land 3 keer economisch vernietigd  en heeft de jeugd in economisch opzicht niets aan te bieden. De NDP heeft bijvoorbeeld het beste staatsbedrijf, te weten Staatsolie, in 1999 willen verkopen voor  $ 60 miljoen. Hoe zou Suriname nu zijn zonder de opbrengsten van Staatsolie. De stoerdoenerij van de NDP heeft Suriname onderwerp van gesprek gemaakt voor een mogelijke invasie. Om specifiek te zijn, de  Amerikaanse ex-President Ronald Reagan zegt in zijn hand geschreven memos in zijn autobiografie dat hij door Nederland was benaderd om een invasie in Suriname te ondersteunen. Onlangs heeft Suriname een ambassade in Havana, Cuba geopend. Maar waarom heeft Desi Bouterse de Cubanen in 1983 uit Suriname gezet na de Amerikaanse invasie van Grenada? Juist ja, hij was bang voor de Amerikanen en hij realiseerde zich pas toen waar zijn stoerdoenerij hem naar toe had gebracht. Ook in Suriname werd er door een stoere leider op een podium in oktober 1982 gezegd dat een bepaalde vakbondsleider terug zou worden betaald. In ieder geval weet de Surinaamse bevolking nu waar we bijna zouden zijn beland als een groter conflict was ontstaan met Amerikaanse regering.  Dit zou alleen zijn gekomen door stoerdoenerij en onkunde om het land te besturen.  Het NDP en revo bestuur in Suriname betekende alleen maar coups en pogingen om de macht op een illegale manier te verkrijgen. Een coup in 1980, verschillende tegencoups en een telefoon coup in 1990. Zelfs in de periode 1996-2000 van de Regering Wijdenbosch toen we dachten dat we klaar waren met coups, werden coupplannen ontdekt in de spuitinrichting Bosnie aan de Wanica straat.
Wanneer zal het eindigen?

Kiezers,
Het is dus duidelijk dat niet voor stoerdoenerij kan worden gekozen op 25 mei 2010.
Kies voor stabiliteit en verstandige diplomatie met de wereld machten  in een tijd van globalisatie. Maak definitief een eind aan de stoerdoenerij en de opoffering van het Surinaamse volk.
Het Surinaamse volk kan de prijs echt niet meer betalen.
Kies voor de NPS en het Nieuw Front.
         

Ingezonden:"De zoveelste nederlaag voor de ex dictator!"

Op een politieke vergadering de afgelopen vrijdag,24 april, werd door de ex-dictator en vz van de NDP aangegeven dat de rechter R.Rodrigues -inzake de vordering die A-Combinatie had ingesteld om hun kandidatenlijst in te dienen in Paramaribo- zou toewijzen. Deze toewijzing zou plaatsvinden op basis van "instructies van de regering". Wij als Surinamers weten dat dit geenszins waar is.Deze uitspraak is een zeer ernstige en een die de Rechtsstaat in gevaar brengt. De samenleving MOET weten dat toen de voorzitter van MC het voor het zeggen had in ons land vanwege de staatsgreep die hij pleegde op instructie van een Hollandse kolonel, hij ondanks de uitspraak van de rechters gevonnisten uit de cellen haalde.Hij heeft de zoveelste NEDERLAAG geleden! Telkenmale probeeren deze lui een fatsoenlijke en respectabele Rechterlijke macht onderuit te halen.Waarom? Omdat men het best kan functioneren wanneer normloosheid- onzekerheid en een instabiele situatie heerst.
Zonder respect en eerbied voor de Trias Politica gaan wij verzeild raken in de prairi van primitieven. De uitspraak van de rechter komt neer op het volgende:
- dat A-Comb niet mag meedoen aan de verkiezingen in Paramaribo.het zou volgens de rechter willekeur zijn als deze Partner- in de huidige regering van de NPS - in de gelegeheid zou worden gesteld nog kandidaten te mogen indienen.
 
De democratische krachten zijn verheugd met de constructieve houding van de A-Comb leiders en het  eerbied voor de uitspraak van de rechter die zij opbrengen door zich publiekelijk te confirmeren daaraan. Dit versterkt de rechtsstaat en haar gedachte en zeker niet de ondermijnende uitspraak van de ex dictator.
 
Mevr.Harriet Tirto
Lust & Rust
Commewijne

maandag 26 april 2010

DE NIEUWFRONT KARAVAAN,OP WEG NAAR DE OVERWINNING

Met luid getoeter, muziek van de Grun Djari band en de muziek van onze
hindoestaanse broeders heeft het NIEUW FRONT voor Democratie en
Ontwikkeling de kick-off gegeven van haar eerste massameeting in het
district Saramacca.
De master of ceremonie de heer Odmar Rodgers heeft de avond goed aan
elkaar gesproken en heeft het enthousiasme en de warmte van de Frambo,
de kracht van de Olifant, het licht van DA 91 en de arbeidsvitamine van
de SPA krachtig overgebracht. De kandidaten van het nieuw front in
Saramacca waren zeer duidelijk in hun boodschap namelijk, dat het Nieuw
Front geen valse hoop heeft gebracht voor de Surinamers maar
ontwikkeling, rust en stabiliteit.
De NPS kandidaat de heer Gangaram Pandy heeft duidelijk gemaakt dat het
NIEUW FRONT gaat voor een clean sweep. Wij gaan voor de drie zetels en
wij zullen die binnenhalen. Waar de kandidaat voor pleit is dat het
middelbaar onderwijs verder wordt ontwikkeld in het district en dat er
meer geïnvesteerd wordt in de tuinbouw en de landbouw. Ook onze nieuw
front kandidate Mevr. Soekhoe van de VHP was steengoed met haar
boodschap. Zij gaf aan dat het NIEUW FRONT heeft geïnvesteerd in de
jeugd van Saramacca en dat de ontwikkeling van het onderwijs verder zal
worden uitgebreid met het NIEUW FRONT.
De heer Jogy heeft gesproken over het grondbeleid. Hij wees er op dat op
dit gebied het NIEUW FRONT veel werk heeft verzet in het district en dat
de regering Venetiaan - Sardjoe vele jongeren in het district in
aanmerking heeft doen komen voor een stuk grond.
De Frontleiders hebben de boodschap van verder op weg naar meer groei en
ontwikkeling en Moro e Doro duidelijk overgebracht. De heer Castelen
voorzitter van de SPA gaf aan dat Suriname niet terug mag vallen in de
slechte tijden van de tachtiger jaren en de periode 1996-2000. Hij zei
dat de Surinamer op zijn hoede moet zijn omdat de leiders die de
vernietiging hebben gebracht sluw en met beloftes zullen komen om
verandering te brengen, maar niets is minder waar, de vernietiging zal
door blijven gaan met deze leiders aan de macht. De heer Jesserun
voorzitter van het DA 91 zei in zijn boodschap dat de megacombinatie
terug zal komen met de revolutie. Zij hebben reeds bewezen geen
ontwikkeling-visie voor het volk te hebben.
De heer Sardjoe voorzitter van de VHP zei dat het NIEUW FRONT samen gaat
in harmonie en dat de eenheid de kracht is van het NIEUW FRONT en dat
dit het wapen is voor de overwinning. De voorzitter van de NATIONALE
PARTIJ SURINAME de heer Venetiaan maakte in zijn boodschap duidelijk dat
eenheid, saamhorigheid en de gezamenlijke opmars naar de overwinning
belangrijke eigenschappen zijn voor de kandidaten van het NIEUW FRONT.
Zij zullen gezamenlijk de strijd moeten voeren en de overwinning moeten
binnenhalen.
Aan de jongeren gaf hij het volgende mee:
Laat je niet misleiden en heb geen geheugenverlies, want jongeren kunnen
zich wel alles herinneren van Tiger Wood en belangrijke popsterren en
acteurs, maar de ontwikkelingen die het land hebben vernietigd zijn voor
hun zaken die zij zich niet kunnen herinneren. Jongeren en de ouderen
hebt u geen geheugenverlies, want de periode van vernietiging en
achteruitgang mag nimmer terug. MORO e DORO, ook voor Saramacca, de
bacove-industrie zal verder ontwikkeld moeten worden, met name op het
gebied van de verwerkingsindustrie.
Met het Nieuw Front op weg naar groei en ontwikkeling voor elke
Surinamer.
MORO e DORO.
GRANTANGI.

Wat heeft de NPS voor Latour, Abra Broki, Pontbuiten,,Flora, Tammenga en Beekhuizen gedaan?

In mei 1999 ging de hele Surinaamse bevolking in opstand om het vertrek te eisen van de NDP Regering Wijdenbosch.
De jongeren en ouderen van Latour, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen die speciaal het slachtoffer zijn geworden van de economische vernietiging van die regering waren nadrukkelijk aanwezig in de volksopstand.
De 700% inflatie en schaarste aan goederen in die regeerperiode is de nekslag geweest voor de armeren in deze buurten. De salarissen verminderden in waarde, pensioenen werden waardeloos, niemand kon op afbetaling kopen, niemand kon sparen, niemand kon plannen, ondernemers konden niet lenen, prijzen werden elke dag verhoogd en de US dollar koers klom elke maand met 15%.
De NDP voorzitter Desi Bouterse mobiliseerde zijn eigen mensen uit deze buurten om in opstand te gaan tegen de Wijdenbosch regering, die nota bene zijn eigen NDP regering was. Dit geeft aan hoe NDPers met elkaar omgaan en vandaag heeft men kritiek op de A-Combinatie.
Zo ontevreden was Desi Bouterse over  hetgeen zijn eigen NDP regering van 1996 heeft gepresteerd. Als gevolg van de ontevredenheid en de ruzie vertrok Wijdenbosch met aanhang uit de NDP en richtte toen de DNP 2000 op.
Vandaag de dag zijn velen uit de groep Wijdenbosch terug in de NDP.
Deze merkwaardige terugkeer toont aan dat het vertrek uit de NDP van Wijdenbosch en zijn groep in 2000 gewoon een politieke schijnbeweging is geweest om het volk van Suriname voor de gek te houden.
Desi Bouterse had in werkelijkheid helemaal geen moeite met de wanprestaties van de regering Wijdenbosch  en de armoede die de inflatie heeft veroorzaakt in buurten als Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen.
We hoeven namelijk alleen maar te kijken naar de warme welkom die hij de groep gaf.
De groep werd nota bene beloond door Jules Wijdenbosch zonder een partij Congres ondervoorzitter te maken van de NDP.

Het is kort gezegd een chaos geweest die de NPS regering  moest opruimen in 2000.
De vooruitzichten voor de jeugd in de buurten Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen die totaal donker waren geworden als gevolg van het wanbeleid van de NDP regering van 1996, moesten hersteld worden door de NPS regering die in 2000 aantrad.
En dat is met veel moeite ook gebeurd.

De NPS is de mening toegedaan dat ondernemerschap nodig is om armoede structureel op te lossen.
Welvaart en winst worden in bedrijven gemaakt en daarom wil de NPS onder de jongeren van Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen meer ondernemers hebben.
Het percentage jongeren die ondernemers worden moet naar minimaal 15%.
Het uitgangspunt is wel dat alle jongeren de kansen van onderwijs moeten aangrijpen  en een vak moeten leren.
Ook moet er economische stabiliteit zijn waardoor het ondernemersklimaat gunstig is.
De stabiliteit heeft vanaf 2002 gezorgd voor een economische groei van gemiddeld 5%.

Onderwijs
Onderwijs blijft de sleutel voor vrijwel alle mensen om de sociale ladder op te klimmen.
In de 60er jaren was een baan bij de overheid voldoende om vele mensen in de middenklasse te brengen, maar door de inflatie van de 80er jaren is nu ondernemerschap meer dan ooit nodig.
De NPS, de partij van onderwijs, heeft er altijd voor gezorgd dat onderwijs gratis is in Suriname.
Elke jongeman of vrouw uit  Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen kan met hard werken de universiteit bereiken.
Voor degenen die het financieel moeilijk hebben, heeft deze regering de studie financiering geregeld. Intussen zijn er 500 leningen voor studenten van de ADEK Universiteit goedgekeurd en 41 voor het IOL.
Studenten van Latour, Abra Broki Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen kunnen veel verder gaan want intussen is het Institute of Graduate Studies opgericht.
Dit betekent dat de studenten nu in Suriname een Masters opleiding kunnen behalen, ook op het gebied van Health.
Masters studies kunnen bij private instituten zoals het Lim A Po Instituut ook worden gevolgd en dit instituut zoekt zelfs beursen voor studenten.

Voor degenen uit  Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen die om de één of andere reden de formele scholing vroegtijdig hebben beëindigd (drop outs), zijn er nog mogelijkheden om een vak te leren.
Bij de Stichting Arbeids Mobilisatie en Ontwikkeling (SAO) van het Ministerie van ATM kunnen voor de minimale kosten, eigenlijk gratis, vakken worden geleerd.
De volgende opleidingen kunnen er worden gevolgd:
 • Autobody repair
 • Automontage
 • Metaalbewerking
 • Elektronica
 • Gas, water en sanitaire installaties
 • Machinale houtbewerking
 • Koeltechniek
 • Lassen
 • Machinale bankwerken
 • Bouw
 • Computer training
 • Thuiszorg
 • Verpleeghulp
 • Textiele werkvormen
 • Horeca
 • Beauty trainingen.

Op het ogenblik bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor de volgende ochtend trainingen: autobody repair, radio en televisie, machinale bankwerken, metaalgieterij, metaalbewerking, machinale houtbewerking, stratenmaker, schilderen, kamerbediende en textiele werkvormen.
De SAO kan bereikt worden op de nummers 451268 en 457644 en is gevestigd aan de Difoestraat 58 te Geyersvlijt.
De web site is www.vaksao.sr.org

Ondernemerschap
De NPS wil onder de jeugd van Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen meer ondernemers hebben zodat meer welvaart kan worden gecreëerd.
Kleine ondernemers zorgen voor het grootste deel van de werkgelegenheid in vele landen, waaronder Suriname.  Ze zorgen ook voor meer dan de helft van de nieuwe product uitvindingen en vragen daarvoor patenten aan.
Elke potentiële ondernemer moet ook vaardigheden hebben en een universitaire opleiding is niet nodig om ondernemer te worden.
We zien wel dat doctoren nu zelfs initiatieven nemen en zo is het Prik punt systeem in ons land geïntroduceerd.
In Suriname, vooral in de buurten Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen,  lopen jonge mannen en vrouwen rond met goede ideeën om bedrijfjes op te richten.
Deze potentiële ondernemers moeten worden gevormd, omdat ondernemerschap moet worden aangeleerd.
De regering heeft hiervoor ook de faciliteiten in het leven geroepen.
De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) van het Ministerie van ATM is er speciaal om ondernemers te vormen en te trainen.
De volgende trainingen kunnen tegen lage kosten, eigenlijk gratis, worden gevolgd bij de SPWE:

Boekhouden voor ondernemers             Basis logistiek management
Praktisch logistiek management       Marketing voor ondernemers
Investeer in uw werkomgeving en bedrijf Balans lezen
Marktonderzoek Financieel management
Management accounting Beoordeling van financiële cijfers
Bedrijfsmanagement          Verpakking en etikettering
Het schrijven van een ondernemersplan Succesvol onderhandelen
Personal leadership Financiering en investeringsplan
People and productivity  Klantgerichtheid
Kwaliteitsmanagement voor ondernemers Interior design and decorating
Begroting en budgettering Voorraad magazijnbeheer
Administratieve organisatie en interne controle Persoonlijke financiële planning
Gesprekstechnieken Uurwerktheorie
Entrepreneurship development Vergadertechnieken
Professioneel inkopen   Verkoop technieken
Project management  Presentatie technieken
Compensatie ontwikkeling Rapportage technieken


De SPWE is gevestigd aan de Heerenstraat en op de telefoon nummers 472461, 477020 en 472448 bereikbaar.
De web site is  www.spwe.org      E-mail: spwe@sr.net
 
De potentiële ondernemers kunnen de ondernemers avonden van de KKF bijwonen op elke dinsdag avond op het beursterrein voor het netwerken.   

Financiering

Naast de opleidingen heeft de regering gezorgd voor speciale fondsen om ondernemers te helpen met financiering.
Voor ondernemers die aan landbouw willen doen bestaat het Agrarisch Fonds bij de  Landbouw Bank.
Voor grotere projecten is men terecht bij het IFONS bij de Nationale Ontwikkelingsbank.
Voor kleine en micro ondernemers bestaat het Mikro Kredieten Fonds bij GODO en DSB.
De commerciële banken DSB en RBTT hebben speciale desks om ondernemers te helpen.

Kwaliteit van het leven
Naast onderwijs en ondernemerschap heeft de regering gewerkt aan andere zaken die de kwaliteit van het leven verbeteren.
In de buurten Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen zijn kilometers aan wegen geasfalteerd.
Totaal is landelijk 470 km geasfalteerd en in totaal zal 1469 km aan wegen worden geasfalteerd.
De buurten zijn meer dan goed voorzien aan winkels en er is geen sprake van schaarste aan goederen en eerste levensbehoeften.
Elke persoon in Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen kan naar de dokter gaan en wie niet verzekerd is, krijgt van het Ministerie van Sociale Zaken een On en min vermogenden kaart.
De jongeren van Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen hebben ook de mogelijkheid om via een lening bij de bank een voertuig te kopen. De automarkt in Suriname is meer dan goed voorzien.
Voor huizenbouw is financiering mogelijk: de 5% of 7% regeling waarbij de rente door de overheid wordt gesubsidieerd.

Het antwoord is er dus: de NPS heeft veel gedaan voor Latour, Abra Broki, Pontbuiten, Flora, Tammenga en Beekhuizen, een  belangrijk deel van haar achterban.

Belangrijker nog: MORO e DORO
 

 

Macro –economische stabiliteit is een noodzaak voor elk land

De verkiezingen staan voor de deur. Op de markt voor stemmen, zijn veel
vragers (politici en aspirant-politici) bezig met het uitoefenen van een
vraag naar stemmen. Om de aanbieders (kiezersvolk) te bewegen hun
stemmen (koopwaar) aan te bieden, beloven de vragers een goede prijs te
zullen geven na de verkiezingen. Die prijs is in de vorm van een beter
leven voor de aanbieders van stemmen. Als voorproefje voor het beloofde
beter leven, wordt vóór de verkiezingen betaald met o.a.
voedselpakketten, petten, truitjes, lichtaggregaten, percelen en
dokterskaarten.

Onder de aanbieders zijn er degenen die goed, minder goed en slecht
geïnformeerd zijn over de economie. Hierdoor worden de vragers op de
markt voor stemmen verschillend beoordeeld. Vragers worden beoordeeld op
basis van feiten en op basis van emoties. Een verkeerde beoordeling kan
pas na 5 jaar worden gecorrigeerd. De schade is echter al geleden. Neem
nou de situatie waarbij er sommige vragers van stemmen zijn die niet
veel heil zien in het hebben c.q. nastreven van (macro-) economische
stabiliteit. Sommige stellen dat economische stabiliteit moesje niet
naar Parijs zal brengen. Weer anderen zeggen dat er nog armoede
aanwezig is en er dus geen sprake kan zijn van economische stabiliteit.
Laatst nog zei een vrager dat er nog woningnood aanwezig is, en er dus
ook geen sprake kan zijn van economische stabiliteit. De vragers
verzuimen altijd weer om te zeggen wat dan het alternatief is. Verder
zeggen zij nooit wat zij precies onder economische stabiliteit verstaan.
Een ding is duidelijk: tegenover (macro-) economische stabiliteit staat
(macro-) economische instabiliteit en chaos. Er is niets daartussen. Het
enige dat moet worden gedaan, is een keus maken tussen die twee. Het
kiezen tussen die twee, is kiezen tussen goed (macro-)economisch of
slecht (macro-)economische bestuur. Goed macro-economische bestuur is
wat Suriname en Guyana aan de ene kant en Barbados aan de andere van
elkaar onderscheid vanaf 1980 tot en met 2000. Dit is ook wat Botswana
onderscheid van Zimbabwe over de afgelopen 10 jaar.

Goed (macro-)economische bestuur zorgt voor een voorspelbaar gedrag in
de samenleving. Gezinnen, bedrijfsleven, overheid en buitenlandse
investeerders kunnen hierdoor plannen voor de toekomst. Goed (macro-)
economisch bestuur bepaald of de kleine man een auto kan kopen via
bankfinanciering of niet. Het bepaalt of de kleine man een huis kan
bouwen of niet. Het bepaalt of wij goederen op afbetaling kunnen kopen
of niet. Het bepaalt of wij een (beetje) kunnen sparen of niet. Het
bepaalt of salarissen, spaargelden, en pensioenen waardeloos worden of
niet. Kortom. Het bepaald of wij te doen hebben met een economische
normaal land of niet.
Uitgaande van de macro – economische ontwikkeling vanaf 2001, is
getracht om Suriname weer in de gelederen van economisch normale landen
te plaatsen en het is belangrijk dat indien wij dat zo houden. Tenslotte
nog het volgende: het is goed indien vragers van stemmen een goed
onderscheid kunnen maken tussen een macro – economisch en een
ontwikkelingsbeleid. Een ontwikkelingsbeleid is niet hetzelfde als een
macro – economisch beleid. Het macro – economische beleid is voorwaarde
scheppend en kan dus een succesvolle ontwikkelingsbeleid garanderen en
niet omgekeerd.

H. Dorinnie

10 Tips voor een goede start

Tegenwoordig praat elke politieke partij over ondernemerschap en wat ze willen doen als ze aan de macht komen.
Maar alleen op de web site van de NPS is er concrete informatie over dit onderwerp.
Sommige partijen propageren openlijk dat ze de ingezette stabiliteit en groei zullen keren en ze verwachten dan dat ondernemers zaken zullen kunnen doen.
Stabiliteit is als groeivoer voor bedrijven en de huidige regering heeft gezorgd voor die  groeivoer, bestaande uit normale rente tarieven, beschikbaar kapitaal uit fondsen en bij particuliere banken, een stabiele munt, de mogelijkheid om te plannen, ondersteuning en trainingen voor ondernemers bij de SPWE, buitenlandse markten zoals de EU en de Caricom die open staan voor Surinaamse producten  enz.

Wie niet in stabiliteit gelooft moet maar naar de ontwikkelingen bij Staatsolie kijken.
Dat bedrijf gaat US $1 miljard investeren om verschillende projecten uit te voeren, waaronder het maken van brandstof voor auto’s.
Dit is alleen mogelijk vanwege de stabiliteit en economische groei die er nu heerst.
In 1998 was Staatsolie in conflict met de toenmalige NDP regering en de toenmalige directeur Eddie Jarap bracht de regering naar de rechter om zijn onrechtmatig ontslag aan te vechten.
De rechter keerde terecht het ontslag terug.
Maar dacht men dat Staatsolie onder die omstandigheden grote plannen kon uitvoeren?
Djugu djugu is niet goed voor het bedrijfsleven en economische groei.
Sommige partijen staan garant voor djugu djugu en het volk van Suriname kan zien dat de NPS regering de laatste 10 jaren heeft gezorgd voor rust.
Vandaag kan Staatsolie in alle rust de ontwikkeling brengen voor ons land.
In het Nieuw Front lopen er geen misdadigers rond met een eigen agenda om Staatsolie te verkopen en de njang te verdelen onder 5 vrienden.
Op de Berm zijn ze er wel.

De NPS wil meer ondernemerschap onder goede omstandigheden die nu heersen en geeft hierbij aan startende ondernemers enkele tips voor een goede start.
Vergelijk deze punten met uw business plan om te zien of u op het goede spoor bent.

1. Verkoop wat klanten nodig hebben, niet alleen wat u wilt verkopen.
Te vaak beginnen ondernemers met een product waarvan ze denken dat het succesvol zal zijn, in plaats van één waarvoor er een bewezen markt is. Het is beter om een stukje te hebben van een grote bestaande markt dan een groot stukje van een markt die niet bestaat.

2. Zorg snel voor cash flow.
Cash is het levensbloed van uw bedrijf en is absoluut nodig om winst te maken. U moet dus manieren vinden om direct geld binnen te laten vloeien.  U kunt bijvoorbeeld naar een voorschot vragen bij opdrachten.

3. Zoek altijd naar manieren om kosten te drukken.
De geld stromingen moeten positief zijn, dat wil zeggen dat ze de kosten moeten overstijgen. U kunt bijvoorbeeld in de recessie waar nodig tweedehandse items gebruiken om het bedrijf in te richten.

4. Overschat de uitgaven en onderschat de inkomsten tijdens het plannen.
Er zijn weinig bedrijven waar de begin uitgaven niet 30% meer waren dan aanvankelijk gedacht was. Het is dus goed om financieel conservatief te zijn met uitgaven en inkomsten.

5. Zorg ervoor dat klanten terug komen.
Te veel ondernemers focussen te veel op het perfectioneren van hun product voordat veel klanten binnen komen.  Klanten zijn in de beginfase belangrijker dat een perfect product. Naar gelang de tijd verstrijkt kunt u altijd het product verbeteren.

6. Zoek naar manieren om winst te vergroten.
U moet steeds naar potentiële klanten zoeken, potentiële klanten moeten klanten worden, die klanten moeten vaker kopen, de gemiddelde verkoop prijs moet omhoog en de winst marges moeten omhoog.

7. Test en meet alles.
U kunt niet  veranderen wat u niet meet en u kunt niet zeggen als een strategie of programma werkt als u  de resultaten niet test.

8. Accepteer dat meer leren meer verdienen betekent.
Als u nooit een groot bedrijf hebt gedraaid, dan weet u niet hoe dat moet gebeuren. Dat is de werkelijkheid. Maar u kunt het wel leren, al bouwt u dat bedrijf op vanaf de grond. Leren komt ook vaak vóór verdienen. U moet zo veel mogelijk willen leren over marketing en operations als u een succesvol bedrijf wilt hebben.

9. Geef geen kortingen maar voeg waarde toe.
Als u kortingen geeft neemt u geld uit uw zak en de winst van het bedrijf. Geef in plaats daarvan voorstellen om waarde toe te voegen. Uiteindelijk zullen deze kleine dingen geen geld kosten maar zullen veel “good will” kweken.

10. Zoek een mentor.
Zelfs als u geen coach hebt bij het plannen en draaien van het bedrijf, zoek iemand van buiten die onafhankelijk is, die de business cijfers kan beoordelen  en die goede adviezen kan geven.  
 

WAT IS GEDAAN AAN VOLKSGEZONDHEID

REALISATIES EN ACTIVITIETEN VAN HET MINISTERIE VOLKSGEZONDHEID 2000-2010
 
 
Beleid en Planning  
 • Opstellen van het sectorplan voor de gezondheidszorg en de aanpassing daarvan
 • Evaluatie van de behoeften in de primaire gezondheidszorg vnl RGD, Medische Zending, BOG, Stichting LOBI en JTV
 • Opstellen van behandelings protocollen voor hoge bloeddruk, suikerziekte en de screening en behandeling van baarmoederhalskanker
 • Opstellen van een beleid voor de registratie en vergunningsplicht voor gezondheidszorg werkers
 • Suriname is voor het eerst in de geschiedenis gekozen in de “executive committee” van de PAHO.
 • Studie uitgevoerd over kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg
 • Studie uitgevoerd over patiënt satisfactie
 • Voorbereiding voor de introductie van registratie en vergunningsplicht voor gezondheidswerkers en vergunningsplicht voor gezondheidsinstellingen.
 • Technische samenwerking tussen Min VGZ en VGZ FR Guyana, AZP en Ziekenhuis St. Laurent hebben een MOU ondertekend(Fr. Guyana).
 • Studie en project dossier gereed voor de verzelfstandiging van de ambulance dienst
 
 
Wetgeving  
 • Aanname van de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) door de DNA
 • Wetgeving ivm met besmetting met HIV
 • Voorbereiding van de wet Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)
 • Voorbereiding tabaks raamwet
 • Voorbereiding Wet Bloedvoorziening
 • Voorbereiding wet Public Health Authoriteit
 
Preventie en primaire gezondheidszorg
 • Training en cursussen voor personeel van RGD, Medische Zending, BOG, JTV en Dermatologische Dienst
 • Evaluatie studie met aanbevelingen om de communicatie met de klinieken in het binnenland van de MZ te verbeteren
 • Bouw nieuwe poliklinieken te Geyersvlijt en Latour en de bouw van 4 nieuwe klinieken in de kuststrook zijn in gang gezet
 • Renovatie van het gebouw van de dermatologische dienst
 • Aankoop nieuwe auto’s voor BOG, training milieuinspecteurs en renovatie van 3 BOG gebouwen
 • Installatie van de mobiele polikliniek van Stichting Lobi in Commewijne
 • JTV; aankoop 3 nieuwe tandartsen units, training in management en nascholingscursus. Installatie van een geïntegreerd automatiseringssysteem voor de behandelingen en administratie
 • Studie uitgevoerd en richtlijnen uitgebracht voor medisch afval, er volgt de aankoop van een speciale truck en beschermende kleding voor de afhaal van het afval en voorbereidingen worden getroffen voor een centrale verbranding
 • Ontwikkeling van een centraal real time automatiseringspakket voor de vaccinaties (MZ, RGD, BOG)
 • Ontwikkeling van een automatiseringspakket voor het voorraadbeheer en distributie van medicamenten voor RGD en MZ
 • Opzetten van een voorlichtingskamer voor zwangeren / tienrzwangerschappen voor ‘s Lands Hospitaal
 • Bouwvoorbereidingen voor 15 nieuwe polklinieken in het binnenland en de kustvlakte (RGD en MZ)
 • Terugdringing van malaria met meer dan 95%
 • Renovatie en uitbreiding van de MZ kliniek op Brownsweg
 • Bouw van 24 nieuwe klinieken in het binnenland en 27 staf woningen
 
Secundaire gezondheidszorg (Ziekenhuiszorg)
 • AZP;
Volledige renovatie van de poliklinieken van het AZP
Renovatie en bouw nieuwe EHBO
Bouw van het thoraxcentrum
Bouw van het RadioTherapie Centrum Suriname
Instelling van Suriname Eye Center (vergroting van de capaciteit en verhoging van de kwaliteit van oogheelkundige zorg).
Bouw van het medisch diagnostisch en behandelcentrum
Bouw van de nieuwe apotheek
In gebruikname van de MRI diagnostiek
 • Aankoop van medische apparatuur t.w.v. Euro 5 mln uit de AFD lening voor AZP, Diakonessenhuis
 • Renovatie van de vleugel van het Sint Vincentius Ziekenhuis
 • Renovatie van het gebouw pasensie van het PCS
 • Nieuwbouw van operatie kamers en nieuwe apparatuur voor het ‘Lands Hospitaal
 • Uitbreiding van de nierdialyse capaciteit en verbetering van de kwaliteit van de nierdialyse. Management overname door het AZP. Een vleugel van het longpaviljoen wordt omgebouwd tot een nieuw dialyse centrum.
 • Een aanvang is gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis te Albina en Atjoni met elk 7 staf woningen
 • Uitbreiding en bouw van een nieuw administratie gebouw voor StreekZiekenhuis Nickerie
 • Studie verricht naar de behoefte van medisch specialisten in de komende 15 jaar
 
Financiering
 • Studie van de National Health Accounts uitgevoerd over 2006
 • Financiering voor de gezondheidszorg – extra budgettair - ;
 • IDB USD 5 mln
 • AFD Euro 15 mln en 1.1 mln grant
 • Financiering van de uitzending van patiënten naar Nederland en later naar Columbia voor Medische behandeling
 • Voorbereidende studies en hearings met stakeholders ivm met de AZV uitgevoerd
Rapportage en Reflexie
Rapport van de Directeur Volksgezondheid over 2005 t/m 2007 is geproduceerd
 
Anderen
 • Reorganisatie van de processen bij het BGVS waardoor het beter functioneert
 • Evaluatie van alle processen bij het SZF waarna aankoop en implementatie van een volledig nieuw geïntegreerd automatisering systeem.
 • Studie en dossier samengesteld voor de bouw van een nieuw dialyse centrum
 • Studie en dossier samengesteld voor de bouw van een multifunctioneel centrum
 • Voorbereidingen voor de bouw van een verpleeghuis
Opleidingen
 • Masters of Public Health (MPH) opleiding eerste groep, gestart in 2007
 • Bachelor of Science (BSc) in Health Education, gestart in 2008
 • Meer opleidingsplaatsen voor medische specialisten gerealiseerd
 
Werkgroep Volksgezondheid JAPIN.

Het buitenlandsbeleid in de vertrouwelijke handen van de NPS

De mondiale veranderingen van de afgelopen tijd zullen van invloed blijven op de economische kwestbare landen zoals Suriname. Het is daarom van belang dat met inachtnemening van onze nationale potentie en de door Suriname in de afgelopen 10 jaar uitgestipelde strategieën om onze doelen te bereiken, terwijl er degelijk rekening wordt gehouden met de internationale realitiet, onze fatsoenlijk ingenomen plaats binnen de wereldgemeenschap wordt vervolgd.

Suriname is vooral de afgelopen 10 jaar behoedzaam, strategisch en resoluut op pad geweest om deze belangrijke plaats voor ons land in de wereldgemeenschap te nemen. Het is daarom geen toeval dat het buitenlandsbeleid zich gedurende de afgelopen jaren zeer bewust gericht is geweest op de volgende fundamentele uitgangspunten:
 • respect voor de democratische principes en de rechtstaat;
 • wederzijds respect voor de waarden en normen van andere volken;
 • het belang van de samenwerking in sub-regionaal, regionaal en multilateral verband ten behoeve van de gezamenlijke en gecoordineerd aanpak van de internationale uitdagingen van sociaal, maatschappelijke en culturele aard;
 • het belang van de Zuid-Zuid samenwerking bij de realisatie van de nationale ontwikkelingsdoelen van de ontwikklingslanden;
 • het verdiepen van samenwerkings verbanden met gelijk georienteerde en  bevriende landen, alsmede de lidstaten van de volgende regionale and politiek strategische organisaties: “CARICOM, ACS, SELA, IRSA, the Rio Group, OAS, G-77 and China, OIC, NAM, ACP, AOSIS, SIDS”, en onze buurlanden;
 • de overtuiging dat de handel, gekoppeld aan economische en commerciele diplomatiekvoering een belangrijke factor is voor duurzame economische-ontwikkeling;
 • de opvatting dat in de complexe wereld van tegenwoordig geen enkel land gevrijwaard is van uitdagingen met een gernsoverschrijdend karakter;
 • het respecteren van mensenrechten en fundamentele vrijheden;
 • het nastreven van wereldvrede middels het leveren van een doelgerichte en  bewuste bijdrage bij het bevorderen van culturele, etnische en religieuse integratie in de wereld;
 • het  innemen van een belangrijke plaats als bosrijkste land bij de opgangzijnde internationale klimaatonderhandelingen;
 • het verwezenlijken van alle Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen voor of rond 2015;
 • de overtuiging dat geen enkel land en zeker geen ontwikkelings land zich internationaal, isolement kan veroorloven.
Het feit dat Surinamers tegenwoordig bij de participatie aan buitenlandse conferenties met opgeheven hoofd ons land kunnen vertegenwoordigen, heeft niet alleen te maken met de realitiet dat alle contributie verplichten aan regionale en internationale werden ingelost, nadat de NPS de scepter op het Ministerie van Buitenlandse Zaken begon te zwaaien, maar ook met het feit dat vanaf toen serieus en nauwgezet aan de diplomatieke reputatie van ons land aandacht is geschonken.

Het is daarom logisch dat tegenwoordig steeds meer regionale en internationale conferenties, workshops en seminars in ons land worden gehouden. Internationale organisaties zijn alleen bereid vergaderingen in lid-staten te organiseren die een bekende reputatie genieten van eerlijkheid, veiligheid, respect en diplomatieke volwassenheid.   

Aangezien ons land de afgelopen 10 jaar als vrede-lievende natie een respectvolle reputatie heeft opgebouwd binnen de wereldgemeenschap, is thans de weg vrijgemaakt dat instituten en afdelingen van bekende regionale en internationale organisaties interesse in ons land beginnen te  tonen, voor het vestigen van deel of regionale kantoren.

De gelegenheid is thans eveneens aanwezig dat Surinaamse deskundigen, meer dan voorheen makkelijker kunnen participeren aan verkiezingen ter invulling van diverse internationale comite’s en commissie. Het ligt thans aan de Surinaamse lobby-machine om invulling aan dit streven te geven.

Een optimale interactie met de rest van de wereld is anno 2010 onontbeerlijk voor het voortbestaan van ons land als souvereine en onafhankelijke naties. Suriname zal daarom steeds ernaar moeten werken om met alle landen van de wereld vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden, waarbij het veel waarde hecht aan de gevestigde en algemeen aanvaarde principe van vreedzame co-existentie.

Het Handvest van de Verenigde Naties is en blijft de belangrijkste principes leveren waarop de NPS het buitenlandsbeleid van ons land stoelt. Dit belangrijk internationaal orgaan biedt in de visie van de Partij de beste garantie voor het behoud van de mondiale vrede en veiligheid, bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden, alsmede  het stimuleren van duurzame ontwikkeling in de wereld.

NPS Secretariaat

zaterdag 24 april 2010

NPS mobiliseert Patjasketi in Meerzorg.

Op vrijdag 23 april heeft de NPS Afdeling Commewijne haar NPS vlag
"geplant" in Patjasketie te Meerzorg.De Afdeling heeft bij de vorige
verkiezing de omgeving Patjasketie niet gemobiliseerd.De roep uit de
gemeenschap heeft de voorzitter Remy Pollack het besluit doen nemen deze
keer de kiezers in deze buurt te mobiliseren.De voorzitter die zich
vergezelde van de Coordinator van Commewijne, de heer Sunil Oemrawsingh,
hield zijn gehoor voor dat in de media er gewag van is gemaakt dat hij
misbruik gemaakt zou hebben van zijn positie om een stuk grond ten
behoeve van een middelbare school te hebben gekregen.De NPS
Afdelingsvoorzitter heeft haar fijn uitgelegd hoe de vork precies in de
steel zit.5 jaar geleden heeft hij in zijn hoedanigheid als Inspecteur
van onderwijs een onderzoek gepleegd naar de behoefte van een middelbare
school.Hij wist dat studenten vroeg in de ochtend met de schoolbus naar
Paramaribo moeten om hun school te bezoeken.De Partij heeft niets van
doen met de aanvraag voor een stuk grond ten behoeve van het schoolgaand
kind.Integendeel heeft de politiek Remy Pollack tegen gewerkt om deze
school neer te zetten.Oprechtheid wint het altijd tegen opportunisme en
eigen belang.In december van dit jaar zal de school er staan en Pollack
heeft daarin ook zijn bijdrage geleverd.De vraag die Pollack stelde is
of hij niets moest doen en de kinderen om 4 uur in de ochtend hun
schooldag moest laten beginnen.Hij stelt vast dat hij geen misbruik
heeft gemaakt van zijn positie maar gewoon zijn werk heeft gedaan zoals
het een goed Inspekteur van Onderwijs betaamt.De Voorzitter riep het
goed opgekomen publiek van ruim 110 mensen op om de boodschap van de NPS
te verspreiden.De boodschap van nationale ontwikkeling.Ontwikkeling die
zonder aanziens des persoon voorspoed moet brengen.Hij verwierp de
raciale politiekvoering van de politieke rivalen.Na de verkiezingen hoor
je en zie je de vertegewoordigers niet meer.Hij wil daarin duidelijke
veranderingen brengen.Hij riep op om na de verkiezingen, nog meer dan nu
gebruik te maken van de structuren van de partij en de
volksvertegenwoordigende organen om het belang van de kiezer en de
samenleving te materialiseren.Participatie in het decentralisatie proces
is een MUST.Opvallend was de bijdrage van de jonge RR lid op deze
vergadering die de aanwezigen aanspoorde om ondernemend te zijn.Hij gaf
als voorbeeld aan dat er in de omgeving Meerzorg er weinig tot geen
kapsters zijn en dat met name de vrouw tot naar de stad gaan.Volg een
korte opleiding en maak gebruik van de micro kredieten faciliteit die de
regering heeft aangeboden om een klein bedrijfje op te zetten.
Tot Slot van de vergadering heeft de Voorzitter het verlies van de heer
John Veira gememoreerd en gaf aan dat NPS afdeling Commewijne in het
verdriet bij de nabestaanden deelt.

NPS Persdienst Commewijne