vrijdag 30 november 2012

NPS Jongerenraad

Wereld Aids dag boodschap:

Aids is een wereldwijde ramp die vooral jonge mensen in de bloei van hun leven treft. Hiermee wordt de overleving van de mens en de wereld economie in gevaar gebracht. Het besef dat wij alles in het werk moeten stellen, om de mensheid en de aarde waarop zij woont en leeft te beschermen zal versterkt moeten worden.Dagelijks komen er 2438 jongeren en ruim 900 kinderen met HIV bij en sterven er 630 kinderen aan aids-gerelateerde ziekten en raken vele kinderen hun ouders kwijt. Er zijn 16,6 miljoen “aids wezen” in de wereld. Veertig procent van alle nieuwe infecties treft jongeren onder de 25 jaar. Veel van hen krijgen geen of een slechte behandeling. In arme landen heeft 70% van de jongeren niet de juiste kennis over hoe je een hiv-infectie kunt voorkomen. Hiv-infectie heeft vier bronnen:

  1. seksueel contact met Hiv-geïnfecteerde personen (75% van de gevallen)
  2. overdracht van een Hiv-geïnfecteerde moeder op kind (10%)
  3. intraveneus (met injectienaalden) druggebruik (10%)
  4. gebruik van besmette medische instrumenten als injectienaalden (5%)

AIDS is volgens cijfers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in 2011 gezakt naar de zevende doodsoorzaak in Suriname. Suriname streeft In het kader van de millenniumdoelstellingen om in Suriname niet meer dan 75 mensen aan de ziekte te laten overlijden. Naar schatting is 1 procent van de Surinaamse bevolking met HIV besmet. Officiële cijfers zijn echter niet bekend omdat niet iedereen zich laat testen. In Suriname gebruiken 1133 mensen aidsremmers. De dalende trend mag ons als jongeren niet nonchalant maken. Wij zullen de strijd voort moeten zetten tegen deze vijand van de mens. De strijd tegen aids is nauw verbonden met de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

De jongeren van de NPS vindt dat de samenwerking tussen de overheid, verschillende bedrijven, andere goede doelen en mensen die zelf in actie komen, van groot belang omdat slechts in collectief verband wij succesvol kunnen zijn.Daarom zal de NPS jongerenraad ook steun geven aan projecten die direct hulp en zorg geven aan jongeren met hiv en aids en voorlichtingsprogramma’s en activiteiten naar jongeren gericht.

Op zaterdag 1 december 2012 organiseert het LBGT Platform Suriname een HIV/AIDS informatie avond @ de Hermitage Mall. Wij willen alle jongeren aansporen een kijkje te nemen en zich te laten informeren over deze ziekte. Wij streven immers naar een toekomst waar wij gezond kunnen leven, werken en oud worden.

Voorzitter G.Tjon lie Tjauw

 

 

 

Afdeling Wanica

 

Bijzondere Vergadering

 

Uitnodiging

 

Partijgenoten,

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van een bijzondere

vergadering op  vrijdag 30 November 2012 van 19:00 - 21:30u in de  Volkshogeschool Naks                                                        aan de van Drimmelenweg # 13 te Lelydorp.

 

Toespraken: Voorzitter Jongerenraad; dhr. Gordon Touw Ngie Tjouw

                      Districtsraadslid; mw. R. Matil

                      DNA lid; dhr. P. Kensenhuis

                      Voorzitter Afdeling Wanica; mw. D. Beeldsnijder B.A.

                      Voorzitter NPS:  dhr.Dr. G. Rusland

Sluiting

 

Na de vergadering informeel samenzijn tot 23:00uur.

 Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

 

Het Afdelingsbestuur.

 Namens deze,

Mw.D. Beeldsnijder-van Windt B.A.

Voorzitter

 

R.S.V.P. 08571030/ 08738559

 

Over de Nederlandse betrokkenheid en de futu boi’s

Kolonel Hans Valk in Nederland overleden

in NederlandsNieuwsSurinaams

De gepensioneerde Nederlandse kolonel der Grenadiers Hans Valk is op 11 november 2012 op 84-jarige leeftijd in het Nederlandse Apeldoorn overleden. Dit bericht De West donderdagavond 29 november 2012. Valk werd kort na de staatkundige onafhankelijkheid van ons land in Paramaribo op de Nederlandse ambassade aangesteld als militair attaché.

Het is zo langzamerhand geen geheim meer dat Valk het brein is geweest achter de militaire coup van zestien onderofficieren onder leiding van Desiré Delano Bouterse. Valk versterkte in 1979 het contact met de onderofficieren met het doel hen warm te krijgen voor een staatsgreep tegen de wettig en democratisch gekozen regering van Henck Arron. Eerder had hij pogingen gedaan officieren van de Surinaamse Krijgsmacht, SKM zover te krijgen. Toen hij daar bakzeil haalde, concentreerde hij zich op de onderofficieren, waartussen zich veel suppletiegenieters bevonden. Dezen liepen wel warm voor een staatsgreep die op 25 februari 1980 werd gepleegd.

Het staat als een paal boven water voor dit medium, dat Valk niet op eigen initiatief heeft gehandeld om de regering-Arron desnoods met militair geweld weg te krijgen. Arron lag Den Haag namelijk helemaal niet lekker. Dat de staatsgreep van Bouterse Den Haag later behoorlijk heeft bezuurd, werd al gauw duidelijk en resulteerde in oktober 1982 al in het bevriezen van de ontwikkelingshulp, die bij verdrag van 1975 tussen Suriname en Nederland was overeengekomen.

Na de moorden van 8 december 1982 gepleegd op 15 vooraanstaande burgers uit onze samenleving, werd de ontwikkelingshulp onmiddellijk stopgezet. De betrokkenheid van Valk dreigde na de staatsgreep zo overduidelijk te worden, dat de regering-Van Agt in Den Haag maar rap besloot, hem terug te roepen.

Zijn opvolger was de kolonel Van Maarsseveen, die het ook niet lang maakte als militair attaché op de Nederlandse diplomatieke missie. Bovendien genoot Van Maarsseveen niet het vertrouwen van zijn voorganger bij de regering die uit sergeanten en burgers bestond.

De regering in Den Haag heeft nimmer toegegeven betrokken te zijn geweest bij de coup van Bouterse op 25 februari 1980. Enkele jaren geleden besloot Den Haag zelfs alle archiefstukken die betrekking hebben op de periode van voor, tijdens en na de coup van 1980 voor de komende 60 jaar ontoegankelijk te maken.

Van de zijde van de regering-Venetiaan is op verschillende momenten getracht Den Haag zover te krijgen dat ze opening van zaken in deze kwestie zou geven. Den Haag heeft tot op dit moment echter geen moment laten blijken open kaart te willen spelen over de rol die Valk en in het verlengde, de diplomatieke missie in Paramaribo, toentertijd hebben gespeeld.

Uit Obsession

November 2012

woensdag 28 november 2012

NPS vrouwen eisen: ban geweld tegen vrouwen uit

De NPS vrouwen ondersteunen een resolutie dat met algemene stemmen aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen in de VN. Dit betekent dat landen bescherming moeten bieden, wetgeving dienen aan te passen, hulpverleners moeten trainen en slachtoffers betere nazorg dienen te bieden.Met de ondersteuning willen de NPS vrouwen en de partij laten zien dat alle landen bestrijding van geweld tegen vrouwen en bevordering van hun rechten belangrijk vinden.

In de resolutie staat dat religie, cultuur en traditie nooit als excuus mogen worden gebruikt om geweld tegen vrouwen goed te praten. Bovendien is voor het eerst vastgelegd dat ook het bedrijfsleven verantwoordelijkheid draagt voor de bescherming van vrouwenrechten.

Hoewel resoluties niet juridisch bindend zijn, zorgen zij wel voor internationale aandacht, met een sterk moreel en politiek gewicht. De bestrijding van geweld tegen vrouwen is een kernpunt van de aNPS mensenrechtenbeleid.

NPS persdienst

28 november 2012

 

Vrije meningsuiting en het recht op betogen zijn kogelvrij

De jongeren van de NPS zullen de gestelde doelen van de jongeren tegen Amnestie blijven ondersteunen.Op 23 november heeft de voorzitter van de Jongeren tegen Amnestie een brief met een kogel daarin ontvangen.De jongeren van de NPS verwerpen deze aanslag op het democratisch recht om een vrije mening te hebben ten strengste af. Wij jongeren van de NPS zien dit als een dubbele bedreiging; naar een jongere toe en op het recht gedachten of gevoelens te openbaren, een mening te uiten en vreedzaam te betogen.

Het is zeer erg dat een jongere wordt bedreigd om het feit dat zij haar grondwettelijke recht uitoefent ter versterking van de rechtsstaat. Met deze dreigbrief, die in feite een doodsbedreiging is wordt een negatief signaal gegeven aan de totale samenleving en in het bijzonder de jongeren.

Het is duidelijk dat er enkelen zijn die niet willen dat wij jongeren onze mening vrij uiten.Overigens is deze werkwijze van ondemocratische elementen niet onbekend voor de Surinaamse samenleving. Onze President reist met spoed naar landen die getroffen worden door natuurrampen of andere zaken, gaat op podia met top artiesten, viert feesten in het binnenland, maar heeft geen bemoedigende woorden voor een bedreigde tiener.

De ministers van Justitie en Politie , Onderwijs en Volksontwikkeling en, Sport- en Jeugdzaken hebben ook hun bezorgdheid niet getoond over deze verwerpelijke doodsbedreiging. Nog het Jeugdparlement en/of parlementariërs die vanuit dit instituut (het jeugdparlement) doorgestroomd zijn naar De Nationale Assemblee hebben geen solidariteit getoond waardoor hun ware aard duidelijk naar buiten treedt.

Wij jongeren van de NPS eisen dat de bovengenoemde groepen en personen alsnog in gaan op de kwestie en deze jongere en haar ouders gerust stellen.

Voor de enkelen die ons jongeren willen tegenhouden onze mening te geven over onder andere de amnestiewet, willen wij duidelijk aangeven dat wij ons recht zullen blijven uitoefenen in het belang van ons land, ons volk en onze toekomst.

Gordon Touw Ngie Tjouw, Voorzitter NPS Jongerenraad

Dinsdag  27 November  

 

Wijdenbosch belooft  amnestiewet terug te draaien

Onze vertegenwoordiger in het parlement  Ruth Wijdenbosch uitte zich uiterst kristich bij de behandeling van de amnestiewet.Tijdens haar betoog kwam duidelijk naar voren dat het terugdraaien van de amenstiewet in de volgende regeerperiode als het nieuw Front weer aan de macht prioriteit nummer 1 zal zijn.Zij vertelt verder dat het 8-decemberstrafproces ook voortgezet moet worden. Deze is door aanname van de amnestiewet opgeschort.

De president van de krijgsraad zal zich nog moeten uitspreken als deze wet het strafproces doorkruist.Alvorens hiertoe over te gaan dient de auditeur militair de heer Mr.Elgin zich eerst op een bij beschikking te bepalen rechtsdag,in de gelegenheid gesteld te worden de stand van zaken met betrekking tot wel of geen doorkruising van de amnestiewet in het 8 december rechtsproces.

NPS persdienst

28 november 2012

 

maandag 26 november 2012

INDRUKKEN VAN DE KRANSLEGGING OP 25 NOVEMBER 2012-11-26 BIJ HET STANDBEELD VAN PREMIER HENCK ARRON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gokverslaving moeten wij tegen te gaan

Dat er flink gegokt wordt in ons land sinds de intrede van het liberaal beleid om casino vergunningen vrij te geven is publiek geheim. Waar minder tot geen aandacht aan geschonken wordt is de gokverslaving en de gevolgen ervan.Er zal niet alleen beleid van de overheid uit gemaakt moeten worden daartegen maar de branche zelf ook betrekken en samen met hun rogramma’s ontwikkelen om personen te helpen van die verslaving af te komen.Zo kunnen er cursussen worden ingevoerd voor medewerkers van de casino’s. Hierdoor kunnen zij het verslavingsgedrag van spelers beter herkennen en doeltreffende maatregelen daartegen nemen.Wij denken dat medewerkers binnen een jaar na indiensttreding de cursus met goed gevolg hebben afgelegd.

Het terugdringen en zoveel mogelijk voorkomen van kansspelverslaving is eigenlijk de taak naast andere van de gamingboard.(kansspelautoriteit). Regelmatige evaluatie in de begin fase is een must. Over twee jaar zal onder regie van de kansspelautoriteit een evaluatie plaatsvinden.

Wij moeten mensen tegen zichzelf beschermen.Vaak gaan gezinnen kapot, en de hele financiele positie van het gezin verslachterd waardoor er kansen en mogelijkheden tot groei en stabiliteit van dat gezin verloren gaan

 

NPS persdienst

26 november 2012

 

Srefidensi

Pipel, if yu lek na oni fu lei
t'a kon lai yu chromosomo srefi
osort wini sa de
n'a yari-kaba?


Volk, als je aan de honing van de leugen gelikt hebt
tot zelfs je chromosomen er vol van zijn
wat winst zal er zijn
op het eind ?
(Vertaling: Hein Eersel)

 

vrijdag 23 november 2012

 

UITNODIGING

 

Het Hoofdbestuur van de NPS nodigt u allen in verband met 37 jaar Srefidensi uit, aanwezig te zijn voor een

Bloemenhulde op zondag 25 november om 17:00 bij het standbeeld gewezen voorzitter van de NPS  Henck.A.E. Arron en eerste premier van onze Republiek.

 

Plaats: Combe (tegenover het kabinet van de president).

 

Inloop 16:30.

 

Na de bloemenhulde wordt u verwacht in Grundyari om de viering van onze Srefidensi

Voort te zetten.

 

Dr.G.A.Rusland

Voorzitter NPS

donderdag 22 november 2012

 

Ala pikin abi leti fu skoro

Een paar dagen geleden (20 november) werd de Internationale Dag van de Rechten van het Kind wereld wijd gevierd.In het kinderverdrag staan er een heleboel rechten van het kind. Een van die rechten is het recht op onderwijs. De NPS eist dat er voor elk kind een plaats is in het onderwijs. Wij moeten constant alert zijn, dat zij die plaats ook krijgen.Om de kansen voor kinderen te vergroten en gelijke start posities te geven moeten de ouders maar ook de politiek ervoor zorgen dat alle instrumentenb daarvoor in place zijn. Onderwijs is en blijft cruciaal voor de kansen van álle kinderen en jongeren om hun dromen en doelen te realiseren en daarmee het land op te bouwen.

Tijdens de Front regeringen hebben wij een nationaal Educatief Plan opgesteld en aangenomen.Alle actoren deden mee en het is een breed gedragen document.Helaas heeft deze regering getracht het wiel weer ui te vinden en zijn met een aftreksel van dat plan op komen dagen..

Terug naar het kind: Om passend onderwijs echt passend te maken is toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen een eerste vereiste. Het mag niet zo zijn dat een school met een passend ondersteuningsaanbod een leerling weigert. Kinderen en hun ouders moeten samen met de leerkracht bespreken op welke manier en met welke ondersteuning ze zo ‘normaal’ mogelijk mee kunnen doen in het onderwijs.

De NPS steunt het doel van passend onderwijs: zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht laten komen. Maar het onderwijs moet wel in staat worden gesteld deze taak op te pakken. En goed speciaal onderwijs zal altijd behouden moeten blijven..

NPS persdienst

22 november 2012

woensdag 21 november 2012

Het wijzigen van de grondwet

19-11- 2012

Met verbazing las ik over de gebrekkige deelname aan het proces van herziening van de grondwet. Niet het gebrek aan deelname verbaasde mij, maar de insteek van de voorzitter van de commissie welke de aanbevelingen over die herziening moet doen. Die insteek laat weer eens duidelijk zien dat er een verschil is tussen het verschaffen van een juridische grond aan een democratie en het daadwerkelijk verwezenlijken van een democratie door democratisch te handelen.

Aan het invoeren van een nieuwe grondwet moeten brede participatie, een diepgaande discussie en een referendum vooraf gaan. De enige berichtgeving naar de samenleving vanuit de commissie die ik mij kan heugen werd op 28 augustus 2012 geplaatst met de mededeling dat bepaalde organisaties en personen een uitnodiging voor een hoorzitting zouden ontvangen en dat diegenen die geen uitnodiging zouden ontvangen suggesties konden doen via e-mail. Dit bericht kwam 14 maanden na de installatie van de commissie. Degenen die geen uitnodiging zouden ontvangen hadden volgens dit bericht maar drie weken de gelegenheid om te reageren. Welke organisaties en personen een uitnodiging zouden ontvangen, werd overigens niet vermeld. Nu zijn we twee maanden verder en komt de voorzitter aan het woord in De Ware Tijd en deelt mee dat (de voorzitter van) de commissie niet meer open staat voor de inbreng van de samenleving en de commissie op het punt staat haar advies uit te brengen aan het staatshoofd.

In democratisch opzicht is de gang van zaken rond dit advies onacceptabel. De commissie is ernstig tekort geschoten in het betrekken van de samenleving bij de totstandkoming van dit advies. Zij is tekort geschoten in het informeren van de samenleving over de inhoud van en het tijdschema voor haar voorgenomen werkzaamheden en verloop van haar werkzaamheden. Het komt in enkele opzichten overeen met het bekendmaken van een vergadering aan een commissaris van een bedrijf enkele minuten voordat die aanvangt. Men kan toch echt niet beweren dat de commissaris dan betrokken wordt bij een besluit. Tijdige, volledige en relevante informatie is essentieel voor reële en effectieve participatie.

De commissie diende en dient in het proces naar invoering van een nieuwe grondwet een proactieve speler te zijn. Met andere woorden, de commissie moest niet 16 maanden lang achter een bureau zitten en de laatste drie weken daarvan wachtend op een e-mail van een burger. Het moest zich in een vroeg stadium ingespannen hebben om te komen tot die brede participatie en diepgaande discussie. Het moest een proces opzetten waaruit blijkt dat de suggesties van een burger werkelijk overwogen zouden worden. Is dat niet geval, dan heeft de burger ook geen reden om zich in te spannen om te reageren. Misschien ligt in dit laatste wel een belangrijke oorzaak van de gebrekkige deelname. De commissie moet dus niet alleen de burger de gebrekkige deelname aanrekenen, maar ook zichzelf. Ik roep de commissie op om alsnog de samenleving erbij te betrekken.

N. Yang

 

dinsdag 20 november 2012

UW BELASTINGGELD WORDT DOOR HET KABINET VAN DE PRESIDENT HIERVOOR

UITGEGEVEN III

 

 

maandag 19 november 2012

Uuitgaven president bouterse deel II

HIER GAAT UW BELASTING BIJDRAGE NAARTOE ONDER DEZE PRESIDENT

vrijdag 16 november 2012

SUGGESTIE 13de  maand wel degelijk gedaan

 

Naar aanleiding van de discussie in de samenleving of minister Abrahams

wel of geen uitlatingen gedaan heeft i.v.m. uitbetaling van een 13de maand

aan de ambtenaren het volgende.

Verslag Starnieuws:

“Minister Ramon Abrahams tevens ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij

kondigde een verrassing aan voor ambtenaren eind van het jaar. Hij merkte op dat er ruim

80 parastatale bedrijven zijn. Sommige maken grote winsten, andere kleine en andere lijden verlies.

"Maar ze ontvangen zestien tot achttien maanden salaris, anderen zelfs meer.

Ambtenaren krijgen geen dertiende maand. Wij zullen kijken wat wij doen

in december 2012", zei Abrahams zaterdagavond bij 25 jaar NDP”

 

Met deze informatie is het overduidelijk dat Abrahams wel degelijk heeft gesuggereerd dat de ambtenaren

een 13de maand mogen verwachten.Nu met het verkwistend beleid van de regering duidelijk wordt dat zij

de daad niet bij het woord kunnen voegen, zoekt men uitwegen.

 

Het volk zal moeten bepalen.

NPS persdienst

16 november 2012-11-16

maandag 12 november 2012

Wij zakken steeds verder.

 

Ondanks alle populistische verhalen van deze regering merken wij dat wij op basis van objectieve nationale en internationale  criteria wij op dioverse gebieden steeds verder afzakken.Op de doing business lijst zijn wij wederom verder afgegleden en nu op de wereldranglijst als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen.Van de 135 landen wordt de 106e plek bezet op de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het Wereld Economisch Forum (WEF). Tweeposities lager dan vorig jaar. In 2007 werd nog de 56e plaats bezet.

Hoewel lichte vooruitgang wordt geboekt om de genderongelijkheid weg te werken, is Suriname daarna steeds gezakt. Ruth Wijdenbosch van onze partij  constateert dat vooral de overheid bergen werk te verzetten heeft op dit stuk. Ook in de politiek zal veel dienen te veranderen."Indien de regering serieus is om de positie van vrouwen op economisch gebied te verbeteren zullen daarvoor specifieke acties ondernomen moeten worden", zegt Wijdenbosch. "Heel drastisch zal bij sollicitaties voor hogere posities de keuze voor vrouwen gemaakt moeten worden indien het gaat om gelijke opleiding."

Wij zien geen duurzame verbeteringen van deze regering.

NPS

November 12 , 2012

 

 

vrijdag 9 november 2012

NPS JONGERENRAAD ON THE GO…………

 

DE NPS HEEFT EEN NIEUWE JONGERENRAAD.

TER KENNISMAKING MET HET NIEUW BESTUUR ONDER LEIDING VAN

GORDON TOUW LIE TJAUW PLAATSEN WIJ ENKELE FOTO’S OP DE WEBSITE VAN DE

NPS.

 

BESTUUR JONGERENRAAD MET DE ONDER VOORZITTER MR.RUTH WIJDENBOSCH

 

KOM LANGS AAN DE J.A.PENGELSTRAAT “GRUNDYARI” EN SLUIT JE AAN BIJ DE JONGEREN

VAN DE PARTIJ VAN HOOP EN PERSPECTIEF.

 

NPS PERSDIENST

 

HET BLIJFT INSTABIEL IN DE REGERING.

 

Het hoeft geen lang en breed betoog: vanuit het ministerie van onderwijs wordt al heel lang geklaagd over de sociale vaardigheden en het intermenselijke contact van de minister op dat ministerie. Het bazig gedrag en het benoemen zonder te kijken naar de track record van een persoon op zo een hoge bestuurlijke post begint haar tol te eisen.

 

Er kan simpelweg niet op een ministerie meerdere kapiteins zijn en erger, kapiteins zonder brevet.

 

Een instabiele situatie in een regering kan nimmer leiden tot goede uitvoering van beleid en dus geen gezonde ontwikkeling van het land.

Wij begrijpen uit informatie vanuit het ministerie dat onderwijs minister Shirley Sitaldin  eerder deze week ontboden werd door Desi Bouterse. De regeringsleider is ontevreden over het totale onderwijs beleid. Volgens informatie moest deze minister zich vaker gaan verklaren over het wanbeleid dat zij uitvoert en verhuld door “die vlotte babbel”.

Zoals wij al eerder aangaven zit deze regering als los zand bijelkaar.Wij zitten werkelijk met een president in onze maag die niet de vaardigheid heeft om door middel van het debat het regeringsprogramma in het parlement te verdedigen en te onderbouwen.De man negeert DNA om bepaalde redenen.Om maar twee aan u voor te houden:

1)     Er is geen democratische traditie bij deze politicus.(zie zijn gewelddadige geschiedenis)

2)     Het vermogen om op intellectueel niveau het debat aan te gaan ontbreekt.

Wij zullen weer over een paar jaar opgescheept zitten met tal van problemen die wij als partij zullen moeten oplossen.De NPS is steeds bereid om dat te doen.Vaderlands liefde is daarbij de drijfveer.

NPS persdienst

9 november 2012

donderdag 8 november 2012

De onware beweringen over de woningbouw tijdens Venetiaan I en II

Sommige coalitiegenoten m.n. de vertegenwoordiger van de NDP uit Wanica maakt er een gewoonte van beweringen te doen die niet op waarheid berusten.Zo heeft de heer Vishnudath aangegeven dat  door de vorige regering nauwelijks iets zou zijn gedaan aan woningbouw, olgens zijn informatie zouden er niet meer dan 500 huizen gebouwd zijn in 10 jaren.

Wij komen op  op 7.500 huizen inclusief nieuwbouw, afbouw, renovaties en uitbreidingen. De volkswoningbouwprojecten Richelieu en Tout Lui Faut, die onder regie van Nw Front  zijn opgezet, tellen wij niet bij

Alleen al via het Low-income Shelter Program werden 3.723 bouwprojecten gefinancierd. Met het 7 procent kredietregeling werden 1.727 nieuwbouwwoningen, 656 afbouwprojecten en 894 renovaties gefinancierd. Van de 5 procent bouwregeling hebben 500 burgers gebruik gemaakt,

Een vraag die wel opkomt is  wat is er gebeurd met de SRD 72 miljoen uit het 5 procent bouwfonds die bij de Centrale Bank van Suriname was geparkeerd. Volgens onze informatie is het geld “VERDWENEN”.

NPS persdienst

9 november 2012

GESLAAGD FEEST 50 JAAR Onderafdeling SISA LOBI

 

De Onderafdeling Sisa Lobi heeft gisteren haar 50 jarig bestaan gevierd.

Na de dankdienst ten huize van de voorzitter van de Onderafdeling  Mevr.Ilse Anches,

Heeft de voorzitter van de Partij Dr.Gregory Rusland en de voorzitter van de Afdeling Paramaribo

Hun gelukwensen uitgesproken.

 

De inspiratie die Sisa Lobi uitstraalt naar de omgeving en leden van de partij dient versterkt te worden

en andere onderafdeling verder te motiveren om nog harder te werken aan de partij.

Sisa Lobi heeft gelukkig nog in haar midden een oprichter n.l. de heer Henny getrouw die ook aanwezig was

Op deze feestvergadering. Hij gaf in persoonlijke gesprekken aan dat hij en andere in de buurt wel tenminste 3 andere onderafdelingen,toen kernen genoemd, heeft opgericht met anderen.

 

Vlnr:Hr.Henny Getrouw,Voorzitter afdeling

Paramaribo Hr.J.v.Coblijn,Sunil Oemrawsingh

Hr.Schal(vader Wiene Schal),Vz.I.Anches van

Sisa Lobi

 

Een opvallende aanwezige was de heer Schal,de vader van de

Surinaamse voetbal legende die ons voorhield 96 jaar te zijn.

Ook hij heeft in zijn joneg jaren zijn krachten gegeven aan de

“kern Sisa Lobi”.

 

Na de speeches werden de benen flinbk los gegooid op de tonen van

Een Dj en de kawina groep “Ko Floroe”

 

NPS persdienst

8 november 2012

 

dinsdag 6 november 2012

ONDERAFDELING SISA LOBI                                                             50 jaar                                        7 november 1952- 7 november 2012

 

De Onderafdeling Sisa lobi van de Nationale Partij Suriname nodigt u hierbij uit in verband met haar 50 jarig bestaan ter bijwoning van onze feestvergadering op

 

Woensdag 7 november 2012 om 19:00 aan de Oranjelaan 22.

 

GADO WANI ALA SANI MUSU WAKA BOENG GI JU

 

De voorzitter Mevr.Ilse Anches

Tel: 857.6764

 

maandag 5 november 2012

NPS heeft nieuw Jongerenraad bestuur

De NPS heeft een nieuw jongerenraadsbestuur.Dit bestuur wordt voorgezeten door Gordon Touw Ngie Tjouw.

Hieronder de maiden speech van de nieuwe voorziter van de Jongerenraad:

 

Goedenavond voorzitter, hoofdbestuur, nieuw gekozen leden van jongerenraad en leden van de andere structuren van de partij.

Voorzitter, hoofdbestuur en NPSers bedankt voor het vertrouwen dat in ons is gesteld.

Wij zijn bewust van onze verantwoordelijkheid welke wij namens de jongeren, niet van de partij alleen, maar van het geheel land zullen dragen.

Wij zijn ook bereid dit te doen. Natuurlijk als je ervoor kiest om in een bestuur te stappen gaat een ieder ervan uit dat zo een lid in staat is, taken uit te voeren, initiatieven te nemen en voorstellen te doen om een gezamenlijk doel te bereiken.

En met de ondersteuning en begeleiding van U voorzitter, hoofdbestuur en alle andere structuren zullen wij als jongeren team erin slagen onze gestelde doelen als partij te halen en dat is terugkeren in het macht centrum.

Jongeren correct begeleiden in van groot belang. En wij jongeren van de NPS zijn gezegend met geweldige leiders in het verleden en ook nu.

Voorzitter Rusland, staat 100% achter ons jongeren en gunt ons alle ruimte om ideeen en activiteiten te onplooien. Hij toont ook veel geduld, wat van groot belang is om, om te gaan met jongeren in een leiderschap functie. Wij zijn vaak emotioneel en agressief als wij ons wil niet krijgen. Maar hij laat ons niet in de steek en blijft ons erbij betrekken en door begeleiden. En dat is de leiderschap die wij jongeren in Suriname nodig hebben. Een leider die de jongeren van tegenwoordig gewoon kent.
Trouwens hij heeft ook een zoon binnen onze leeftijds catergorie, dus als hij ons even niet kan begrijpen vragen wij Mason gewoon om met zijn vader te praten.

Wat willen wij jongeren bereiken?

Heel veel maar daarvoor zullen wij ons eerst moet terugtrekken. Om dit als een teambesproken moet worden en zo naar de NPS toe te presenteren.

De juiste vraag is wat heeft de NPS nodig van de jongerenraad?

Ook heel veel.

 

 

Ware advies van wat onze jongeren van Suriname denken en doen om zo terug nadering weer terug vinden naar de jongeren.

Een goede jongeren administratie wat jongerenbetreft. Zodat jongeren makkelijk gemobiliseerd en geïnformeerd worden.

Meer actieve jongeren binnen de partij voor acties, activiteiten, debatten, etc.

Op te komen voor al de belangen van jongeren in Suriname.

Streven naar een mindshift bij onze jongeren dat te maken heeft met normen en waarden.

En als laatst wat heel belangrijk is… Op weg naar de verkiezing raad te geven aan de partij structuren te geven voor wat betreft de visie van de jongeren van Suriname, maar ook de jongeren in onze campagnes te overtuigen dat NPS de juiste weg is naar hun Gouden toekomst.

 

 

 

Dus er is veel werk aan de winkel, maar is eerste stap is gedaan en dat is de installatie NPS jongerenraad.
NPS kan op ons rekenen, net zoals wij op de NPS rekenen.


2 november 2012

 

zaterdag 3 november 2012

INDRUKKEN VAN DE SOOS………

 

 

Penningmeester Afdeling Paramaribo

Mevr.J.Molijn en

Dhr Gilds

 

Voorie Rusland  met een jonge NPS’er

 

Voorzitter Anches van Sisa Lobi

Met Mevr.Patricia Etnel

 

 

Discussie tussen Mr.G.Rijssel, Drs A.Zunder

En Drs.S.Tjon A Hin

 

vrijdag 2 november 2012

Oppositie loopt weg; is hondse behandeling moe

.

De vergadering van De Nationale Assemblee die voor vandaag om 11 uur stond uitgeschreven, kon niet op tijd beginnen. Het bekend quorum probleem is vandaag niet alleen de domper. De oppositie is de hondse behandeling moe om steeds te moeten wachten zonder dat iemand van de leiding van het parlement iets van zich laat horen, een mededeling doet of zich verontschuldigd.

Om kwart voor twaalf kwam het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend, in totaal op zestien, van wie negen van de oppositie. De oppositie is woest over deze situatie en is zo juist vertrokken uit het gebouw.

Half uur wachten
Fractieleider Radjkoemar Randjietsingh en Mahinder Rathipal van het Nieuw Front/VHP) leggen uit dat zij dit niet langer gaan pikken. Wij gaan ons voortaan houden aan de regel dat een half uur nadat er geen quorum is, de vergadering moet worden afgeblazen. Wij vertrekken dan ook meteen”, zegt hij Randjietsingh.
Hij ergert zich er aan dat volksvertegenwoordigers deze behandeling krijgen.

In het parlementsgebouw waren er tot kwart voor twaalf alleen de ministers Adelien Wijnerman van Financiën en Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken aanwezig. Rathipal zegt dat ook zij niets hebben gezegd over het wegblijven van de regering.

Voor niks uit Nickerie
Prem Lachman van Nieuw Suriname is ook niet te spreken over deze behandeling. “Ik heb net vier uren gereisd om naar de vergadering te komen vanuit Nickerie. Als ik niet kom, meld ik me af. Maar ik kom hier om te zien dat de coalitie zelf geen quorum verleent, maar niemand zegt wat. Het is toch verschrikkelijk dat ik vier uren hiervoor naar de stad moest rijden om meteen weer terug te keren naar Nickerie”, zegt Lachman, die een artsenpraktijk heeft in het westelijk district

 

NOVEMBER 2, 2012

HET IS SCHANDELIJK VAN DE COALITIE

 

NA DE VERKIEZINGEN VAN MEI 2010 GING DE NDP VOORZITTER PRAT OM ZIJN STEVIGE COALITIE.

WAS HET NAIVITEIT OF PURE ARROGANTIE? NA DE AMNESTIE WET WERD HET EEN IEDER DUIDELIJK DAT DEZE COALITIE

GEEN LANG LEVEN MEER BESCHOREN IS.

 

TERWIJL POLITIEKE OPPORTUNISTEN IN HUN HANDEN WRIJVEN BIJ HET ZIEN AFBROKKELEN VAN DE MEGACOMBINATIE, MAAKT DE NPS ZICH ZORGEN OVER DE ONTWIKKELINGEN OP POLITIEK GEBIED EN DE STAGNATIE DIE DE NATIONALE ONTWIKKELING ONDERVINDT.

 

VANDAAG VRIJDAG 2 NOVEMBER KON DE “ STEVIGE” COALITIE VAN DE MEGACOMBINATIE HET WEER NIET OPBRENGEN DE NODIGE 26 COALITIELEDEN OP DE BEEN TE BRENGEN OM EEN RECHTMATIGE VERGADERING VAN DNA TE LATEN PLAATSVINDEN.

 

DE REDENEN ZIJN TWEEERLEI: A) ER IS GEWOON GEEN ANIMO IN DE COALITIE EN B) ER WORDT WEER GECHANTEERD, EN NU DOOR ABOB.

 

WAAR GAAN WIJ NAAR TOE MET DEZE REGERING. DE VOORZITTER VAN DNA BRENGT NIET EENS DE HOFFELIJKHEID OP OM DE AANWEZIGE DNA-LEDEN TE MELDEN DAT ER EEN PROBLEEM IS. ZIJ LAAT DE MENSEN IN DE KOU OM VERVOLGENS NA UREN TE ZEGGEN DAT DE VERGADERING WORDT AFGEBLAZEN.

 

EN DIT ALLES WORDT MAAR GOED GEPRAAT DOOR DIE PERSCHEF IN HET POPULISTISCH PROGRAMMA INFO ACT.

MAAKT HET ZE WAT UIT? NEE! EN NOGMAALS NEE!

 

ZOLANG DE ZAKKEN GEVULD WORDEN ……………….NO PROBLEMA.

 

NPS’ERS WEES WAAKZAAM.

 

NPS PERSDIENST

 

 

 

Nieuws van de Adviesraad:

 

Geachte leden van het Japin,

Namens Voorzitter Baarh wordt U hierbij uitgenodigd voor een belangrijke Japinvergadering.

 

Datum: Donderdag 8 november 2012

Tijd:      20.00 u

Plaats:  Grundyari

Onderwerp: "Wat moet de NPS doen om in het machtscentrum te komen?

 

Uw participatie wordt gaarne tegemoet gezien.

 

Met de vriendelijke Partijgroeten,

 

Rudie Chin Jen Sem

P.O.Box 1570

Nw.Charlesburgweg 85                    Tel.+597-477117

Paramaribo                                          +597-477005

Suriname                                      Fax:+597-425560

 

 

 

SOOS

 

Beste NPS-leden,

Om jullie de gelegenheid te geven om elkaar meer te ontmoeten, hebben we besloten de SOOS wederom te heractiveren. Wij komen vrijdags bijeen op Grundyari. Neem zelf ook wat mee om de sfeer te verhogen.Vandaag 2 november biedt het hoofdbestuur een lekkere MOKSI ALESI aan.

De bedoeling is om er een gezellige middag van te maken, waar alle NPS leden elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.

Wanneer: vrijdag 2 november
Vanaf: 17:00

Waar: Grundyari.

donderdag 1 november 2012

GROND TE KOOP?

De vraag was wél, hoe het zo plotseling kwam, dat Abdoel het gezapige in De Nationale Assemblée verliet en onverwacht zijn best overdreven stevig begon te doen. Misschien als nader begunstigd parlementariër? Antwoord kan misschien teruggevonden worden in wat het lid Girjasingh op de dinsdag jl. in de vergaderzaal presenteerde en aan voorzitter Geerlings Simons overhandigde.

Abdoel blijkt ruim begunstigd te zijn geworden, met een enorme lap grond aan de Leidingen. Elke dozer heeft zo af en toe wat smeermiddelen nodig, zou men in termen van terreinontwikkeling kunnen denken, toch? Ook bij de amnestiepaskwil en de verdediging daarvan of het aanvullend stemgedrag, werd duidelijk aan welke zijde Abdoel tegen beter weten in zou gaan staan.

Maar dan is men er nog niet. Als ‘baas’ dat allemaal kan met gronden “Ten oosten van de Nieuwe Charlesburgweg”, waarom kan dan ook een zittende minister zijn begunstiging niet doorverkopen aan een agrarische ontwikkelingsmaatschappij. Analoog aan de goede voorbeelden gegeven, natuurlijk. Allemaal gronden die ‘cadeau zijn gedaan’, aan politieke figuren en welke werden en worden doorverkocht. ‘Grabu seri culturalismen’. Hooghart zou eens van “zweef teki culturu” spreken.

Alsof die allemaal ook zo met Lifebuoy schoongewassen bleven. Wat een land, wat een puinhopen bij Domeingrondtoewijzingen. Politiek betaalt uiteindelijk, in miljoenen Euro’s en US-dollars. ‘Tan teki, zweef teki, meki na pipel skeer…, so bun’.

Nov 2012

 

A Tori e faja moro………….

 

NDP parlementariër Amzad Abdoel heeft niet op een normale wijze zoals u als burger

Een stuk grond in grondhuur aangevraagd.Dit DNA-lid van de NDP heeft een brandbrief geschreven

naar de  president- zijn partij voorzitter- waarin hij zijn misnoegen uit over het voornemen van het ministerie van ROGB had om de 15000m2 aan een burger te geven die VOOR zijn aanvraag de grond had aangevraagd.

 

Maar even tussendoor: Was het niet de NDP die altijd zei, dat het voorzitterschap van de partij niet samengaat met het Presidentschap. Laten wij eerlijk zijn………wie houdt wie voor de gek in dit land.Het ergerlijke en kwalijke van deze zaak is dat de partij van Miesikaba en Jennifer Simons de samenleving knollen voor citroenen verkoopt.

De burgers moeten goed beseffen wie hun belangen op een eerlijke wijze behartigd.

 

Terug bij mijnheer Amzad Abdoel van de NDP:

Om zijn aanvraag te versnellen heeft deze “volksvertegenwoordiger” zelfs een overlijdensakte van een aanvrager overlegd met de bedoeling dat die de grond niet meer nodig zal hebben.

 

Het is een zeer kwalijke zaak dat jonge politici zich zo opstellen. Het geloof in de politiek en politici wordt versterkt

Door dit onfatsoenlijke en onethisch politiek gedrag van Abdoel.

 

De NPS roept alle grond aanvragers op brieven te schrijven naar DNA lid Amzad Abdoel om hun aanvragen met hetzelfde tempo te laten afhandelen zoals ij dat voor zichzelf heeft gedaan.

 

NPS persdienst

November 2012

 

Meerjarenprogramma voor de

sector huisvesting in Suriname

 

Deze coalitie wordt met de dag zieliger. Nu wordt er zo gepronkt met een concept wet Huisvestingplan.

Argument: sinds 1987 heeft het Nw.Front geen invulling gegeven aan de Grondwet, daarmee verzwijgen zij hun eigen falen ook omdat niemand anders dan de NDP heeft in de afgelopen periode door middel van coups en verkiezingen de macht gehad in dit land. Zij hebben NIMMER zelfs een beleidsstuk gemaakt op het huisvestingsgebied.

 

Wat zijn de feiten:

Beleidsoverleg Suriname –Nederland.

 

A) De sectorstudie 'Meerjarenprogramma voor de sector huisvesting in Suriname' vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt tijdens het beleidsoverleg in juni 2001 tussen de Surinaamse en de Nederlandse overheid. Tijdens dit beleidsoverleg is onder meer geconstateerd dat een analyse van de sector huisvesting gewenst is om te komen tot een

herdefiniëring van de rol van de overheid, een herstructurering van de financiële sector en het plaatsen van de sector in het bredere kader van nationale en internationale ontwikkelingen. Vervolgens zijn in juni 2002 de Terms of Reference voor de sectoranalyse verschenen. In oktober 2002 heeft ECORYS, in samenwerking met Ace Consultancy, de opdracht gekregen van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking voor het uitvoeren van de sectorstudie.

 

B) De opdracht omvatte de formulering van vier onderdelen, te weten:

1. Een samenvattende studie van de sector huisvesting, waarin opgenomen een weergave van het gevoerde beleid en van de sociaal-economische betekenis van de sector huisvesting;

2. Een lange-termijnvisie en een meerjarenprogramma voor de sector huisvesting;

3. Een beschrijving van de organisatie van de sector huisvesting, met aandacht voor de kerntaken en  samenwerkingsrelaties tussen betrokken overheidsinstanties en niet-staatsactoren;

4. Een actieplan voor verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie binnen de sector huisvesting, met aandacht voor de periodieke afstemming tussen de relevante actoren.

 

C) Over genoemde onderdelen is gerapporteerd in vier afzonderlijke deelrapporten. Deze

zijn samengevat in het Meerjarenprogramma voor de sector huisvesting in Suriname

In de deelrapportages is een uitgebreide lijst met de bestudeerde literatuur opgenomen

 

Wij houden u in verschillende delen een samenvatting van het rapport voor:

 

De sector volkshuisvesting in Suriname

 

Sinds 1950 zijn in Suriname ca. 7.500 volkswoningen gerealiseerd en ca. 400 sociale woningen. Daarnaast zijn enkele honderden woningen gerealiseerd met behulp van financieringsarrangementen uit het zelfbouwfonds. Het merendeel van deze woningen kwam tot stand in de periode 1950-1985. Nadien is de woningproductie voor de lagere

inkomens en de middeninkomens fors teruggelopen.

 

De omvang van de overige woningproductie is niet exact bekend. Op grond van onderzoek naar verleende bouwvergunningen in de jaren negentig kan verondersteld worden dat de woningbouw voor de vrije markt jaarlijks 400 tot 600 woningen bedraagt. Een deel van de productie wordt echter zonder bouwvergunning gerealiseerd en de vergunningaanvraag is alleen in het stedelijk gebied verplicht.

 

Sinds de onafhankelijkheid in 1975 is het streven om een jaarlijkse woningproductie van 2.000 à 2.500 woningen te realiseren. Hoewel in het begin van de jaren tachtig grote aantallen woningen in aanbouw werden genomen, is deze productieomvang in geen enkel jaar gerealiseerd.

 

De omvang van de woningnood en de woningbehoefte is slechts bij benadering bekend. De ramingen lopen uiteen van 18.000 tot 30.000 woningen. Het woningtekort treft met name jongeren (starters op de woningmarkt), ouderen en de lage inkomensgroepen. Ca. tweederde van de Surinaamse huishoudens had volgens onderzoek uit 1999/2000 een inkomen dat onder het gemiddelde ligt van Sf 327.0564. In de urbane gebieden leeft ca. 52% van de huishoudens onder de armoedegrens, in de rurale gebieden is dat 61% en in het binnenland maar liefst 91%5. Ook voor veel middeninkomens is het bouwen van een woning inmiddels onbetaalbaar geworden.

 

Beschikbaarheid van bouwgrond

 

Paramaribo is een ruim uitgelegde stad met overwegend laagbouw op grote erven, waar zich tussen de bebouwing veel braakliggende percelen bevinden. De opruiming van de vele krotten kan in principe mogelijkheden creëren voor vervangende nieuwbouw. De op het oog aanwezige ruimte is echter veelal niet feitelijk beschikbaar. Allodiale

eigendommen en onverdeelde boedels hebben zeer versnipperde eigendomssituaties veroorzaakt, waarbij het niet ongebruikelijk is dat inmiddels vele honderden familieleden zich de gezamenlijke eigenaren van een perceel grond mogen noemen. Zij dienen allen in te stemmen alvorens overgegaan kan worden tot verkoop van een perceel. De zoektocht naar dergelijke mede-eigenaren, waarvan een deel inmiddels buiten Suriname woont, is

zeer tijdrovend en kostbaar.

 

Naast deze complexe gezamenlijke eigendommen is sprake van braakliggende percelen waarvan de eigenaar geen geld heeft om deze te bebouwen, of (voorlopig) geen plannen daartoe heeft. De laatste categorie betreft zowel speculatieve grondeigendommen als eigendommen die wellicht op termijn nog worden bebouwd.

 

Het gevolg van een nauwelijks ontwikkelde kadastrale registratie en een inefficiënte ruimtelijke ordening en landmanagementsysteem is de moeizame beschikbaarheid van geschikte en ontsloten bouwgronden. Iedere Surinamer heeft op grond van het Decreet Beginselen Grondbeleid uit 1982 recht op een stuk grond. Het daadwerkelijke verwerven ervan is in de praktijk lastig, getuige het feit dat de Dienst der Domeinen een grote achterstand heeft in de behandeling van aanvragen (in de jaren negentig bedroeg deze achterstand 30.000 aanvragen). Woningbouwinitiatieven van vele grondaanvragers (landlozen) kunnen daardoor niet, moeizaam of uiterst traag gerealiseerd worden.

 

Ook in de projectmatige sfeer levert dit de nodige zorgen op. Een andere consequentie is dat de

stad verder uitdijt, hetgeen noodzaakt tot investeringen in nieuwe infrastructuur.Inmiddels zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot de invoering van een grondregistratie- en landinformatie- systeem (GLIS). Daardoor kunnen de planning en het beheer van de grond en de rechtszekerheid voor burgers worden vergroot.

 

NPS persdienst 1 november 2012