maandag 17 mei 2010

Oorspronkelijke Speech van “De Stem van Commewijne”

Frontleiders- Geestelijken-Ministers- Ondervoorzitter NPS - Collega DNA
kandidaten van Commewijne, People fu Kawna,

Ik ben trots op Commewijne. Een prettig distrikt, zonder spanningen
tussen de bevolkingsgroepen,met vriendelijke mensen en veel
ontwikkelings mogelijkheden.We moeten de handen uit de mouwen steken om
voorspoed te organiseren. Remy Pollack staat voor een sterke en sociale
samenleving.Sterk door zoveel mogelijk mensen aan een baan en een
betaalbaar dak boven hun hoofd te helpen.Dat betekent werk maken, werk
naar Kawna te halen en ruimte maken voor bedrijven.Als uw DNA kandidaat
na 25 mei a.s. wens ik met u een contract te sluiten waarbij ik de Nieuw
Front regering die zal regeren van 2010 t/m 2015 erop zal controleren
dat zij voor onze kinderen hier in Commewijne die scholen zullen bouwen
zodat de studenten niet meer om 4uur s'morgens hoeven op te staan om
naar de middelbare school te gaan in Paramaribo.Als Onderwijs Inspecteur
die reeds 17 jaren in Commewijne het onderwijs evalueer-controleer en
bevorder weet ik dan ook precies waar de knelpunten zijn.
U kunt erop rekenen dat Onderwijs als basis van de nationale
ontwikkeling mijn hoogste prioriteit zal genieten de komende 5 jaren in
DNA.Wij zullen de Front regering 2010-2015 verder erop wijzen dat zij
de sportaccomodaties moet rehabiliteren en nieuwe opzetten zodat de
solidariteit onder de samenleving vergroot wordt en de gezondheid van de
burger bevorderd. Remy Pollack zal uw grote roep om fatsoenlijke
huisvesting aan de orde stellen en vragen aan de Nieuw Front regering
2010-2015, om naast de stimulans aan burgers die reeds beschikken over
een stuk grond om aan zelfbouw te doen middels de gesubsidieerde 5 en 7%
bouwfinanciering, om de sociale woningbouw weer op te nemen in haar
beleid, omdat vanuit het beginsel van sociale rechtvaardigheid wij ook
die Surinamers moeten tegemoet komen die niet in staat zijn om aan
zelfbouw te doen.

Volk van Commewijne, ik ben niet hier om mooie beloften te doen.Ik sta
hier als oprechte Surinamer die de ontwikkeling van Commewijne en ons
land ter harte wil nemen.Alleen zal ik het niet kunnen.Samen zijn wij Sterk.
Werk zoeken bij lanti is een veel gehoord verzoek.Maar laat mij u
voorhouden dat wij veel sneller tot welvaart zullen komen als wij de
talenten die wij hebben op een juiste en commerciele manier
inzetten.Kleine en Mideelgrote ondernemingen zijn de motor van elke
economie.Vrienden, volk van Commewijne, Ons distrikt Commewijne biedt
diverse mogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten.

Er zijn genoeg afzet gebieden.Genoeg markten om onze producten te
exporteren. De EU markt met bewezen export mogelijkheden voor bloemen,
pot planten, sier planten, garnalen, organisch en exotisch fruit,
souvenirs, gerookte vis, organisch en exotische groenten, tropische
sappen, marinades en BBQ sausen ligt daar. De Amerikaanse markt met
export mogelijkheden voor specerijen, vegetarisch voedsel en
gespecialiseerde sausen is om de hoek.

Nieuw Amsterdam moet de potentie voor toerisme verder uitbuiten, gezien
de ligging en uitzicht van deze plaats. Nieuw Amsterdam zal tot een
recreatie stad worden omgedoopt.Hiervoor zullen wij pleiten in DNA.Wij
zullen de Euro's die zo aanstonds over de pas geasfalteerde Oost West
verbinding niet Commewijne laten voorbijgaan zonder dat Commewijne er
profijt van kan hebben.

In de Visserij is er een groei trend waar te nemen en Commewijne moet
meer halen uit visverwerking.Een moderne visrokerij wordt opgezet
binnenkort. De Caricom markt biedt mogelijkheden voor onder andere
bevroren vis.Wij zullen met onze creativiteit en ondernemersgezindheid
zelf investeringen plegen of Nationaal/regionaal investeerders
aantrekken om geintegreerde bedrijven op te zetten.Transport is ook een
mogelijkheid voor Commewijne, specifiek de doorvoer naar Frans
Guyana.Frans Guyana heeft namelijk geen diepe haven en de Oost West
verbinding wordt gerehabiliteerd., was middelen en plastiek artikelen.

Om deze en meer positieve inzichten te realiseren is er een Conditio
Sine Qua non en dat is GOED BESTUUR.Onze belastinggelden die wij leggen
in handen van de regering moeten geen "lange vingers hebben of een gat
in de hand". Het moeten handen zijn met 10 schone vingers, die
zorgvuldig en veranwtoord omgaat met onze belasting afdrachten die
moeten zorgen voor de financiering van de colectieve goederen. Volk van
Commewijne, "Kawna" verdient het om een moderne woongemeenschap te
worden met een
moderne sociale en fysieke infrastructuuren een open economie.
Commewijne en haar bewoners zullen worden toegerust om een steeds
belangrijkere rol te spelen in onze Republiek Suriname. Een rol die
bijdraagt aan het verbeteren van het inkomen van ons land waardoor in
eendracht voorspoed kan worden georganiseerd voor de totale bevolking.
Om de gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen is het van groot
belang dat Het Nieuw Front sterk uit de a.s. verkiezingen komt om na
2010 het beleid mede te blijven bepalen. Remy Pollack gaat samen met u
werken aan een gouden toekomst van Commewijne en onze geliefde Republiek
Suriname waar gelukkige mensen in harmonie kunnen wonen, werken en
recreeeren.

Moro o doro!
15 mei 2010

Geen opmerkingen: