donderdag 13 mei 2010

Hildenberg presenteert ‘meetbaar’ Nieuw Front beleid 2010 tot 2015

13 May, 11:00

Minister Humphrey Hildenberg van Financiën heeft woensdagavond een wat hij noemt ‘meetbaar’ Nieuw Front beleid gepresenteerd, voor de komende regeerperiode. Hildenberg deed dit tijdens een verkiezingsdebat van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in de Ballroom van hotel Torarica. Hij wees er op dat Suriname op de internationale index die de kwaliteit van het menselijk bestaan in landen meet, een forse sprong heeft gemaakt van de 119-de naar de 82-ste plaats.

De meetbare doelen van het Nieuw Front in zijn: een economische groei van boven de vijf procent. Vanaf 2000 zijn volgens Hildenberg 31.700 arbeidsplaatsen gecreëerd. Een begrotingstekort van minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een overschot op de begrotingsbalans. De monetaire dekking is vijf maanden import. Hildenberg zegt niet te ontkennen dat er hier en daar sprake is van armoede, maar niet in die mate waarop sommige politici dat beweren. “Wat dat betreft zijn we hard bezig inhoud te geven aan de millenniumdoelstellingen”, aldus de bewindsman.

Hildenberg zegt dat Suriname er zelf voor moet zorgen dat het zijn ontwikkeling financiert. Dat kan door hard te gaan werken aan de verhoging en efficiëntie van belastinginning. Naast de eigen bijdrage kan ook gekeken worden naar multilaterale financiering van instituten zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Europese Ontwikkelingsbank en de Islamitische Ontwikkelingsbank. De ontwikkelingsfinanciering kan ook in bilaterale vorm worden gerealiseerd met landen zoals Brazilië, China en India. Hildenberg zegt dat het Nieuw Front eventueel bereid is om ook leningen aan te gaan. Hiervoor moet wel gewerkt worden aan de kredietwaardigheid van het land. Voor wat de woningbouw betreft wil het NF een intensievere samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en betrokkenheid van de private sector.

Over de productiesector zegt Hildenberg dat voor de zogenoemde ‘ster’sectoren, mijnbouw, landbouw en bosbouw de belasting intensiever moet worden aangepakt. Ook de infrastructuur moet verbeterd worden. Suriname zal actiever moeten participeren in ondernemingen in de bauxietsector. Hildenberg denkt aan een minderheidsparticipatie. Het investeringsklimaat moet aangescherpt worden terwijl er een afbouw moet komen van administratieve barrières.


Bron: http://www.starnieuws.com/

Geen opmerkingen: