vrijdag 14 mei 2010

Het Belang van een Curriculum Vitae in de Politiek

Een curriculum vitae (latijns voor levensloop) is een stuk waarin een
persoon (vaak een werkzoekende of beurszaal) een samenvatting van zijn
leven geeft, met name wat betreft studie, werkervaring en neven
activiteiten. Curriculum vitae's worden altijd gebruikt bij belangrijke
sollicitaties, omdat die een waarheids getrouwe afspiegeling geven van
de werkzoekende.

De vraag kan nu gesteld worden of volksvertegenwoordigers ook een CV aan
het electoraat moeten presenteren, alvorens zij met goed fatsoen aan een
verkiezing kunnen deelnemen.

Wat is een Volksvertgenwoordiger. Bij Van Dale is niets te vinden over
Volksvertgenwoordigers of Curriculum Vitae's. Gelukkig dat Wikipedia
enige uitkomst biedt en daar staat letterlijk dat een
"Volksvertegenwoordiger iemand is die door middel van verkiezingen is
benoemd om de bevolking van een land of een stad of een ander gebied te
vertegenwoordigen in een overheidsorgaan".

Suriname staat nu weer aan de vooravond van belangrijke verkiezingen in
haar jonge historie. De campagnes zijn in volle gang. Kandidaten
schromen er niet voor om talrijke beloften te doen. Er worden debatten
gevoerd en Suriname is duidelijk in de ban van de aanstaande
verkiezingen. Hetgeen we tot sollicitatie gesprekken zouden kunnen
rekenen vindt dus thans in alle hevigheid plaats.

Diverse politici maken zich thans op om op korte termijn in het hoogste
college van Staat het Surinaams volk te vertegenwoordigen. Juist ja,
binnenkort zullen 51 burgers rechtstreeks door het volk in dienst worden
genomen om hun belangen in de Nationale Assemble te vertegenwoordigen.

Het is daarom meer dan billijk dat het Surinaams volk niet alleen eisen
stelt aan deze toekomstige vertegenwoordigers inzake de "publieke
dienstverlening", maar ook weet wat de achtergrond is - zowel
intellectueel, ideologisch als maatschapelijk- van de diverse kandidaten.

Een goede Volksvertgenwoordiger is integer, herkenbaar, toegangkelijk,
geeft uitleg en hoort een voorbeeld figuur te zijn.

Met nog een paar dagen voor de verkiezing, is het daarom verstandig dat
het electoraat de diverse CV's van voornamelijk de politieke leiders op
eist en goed bestudeert.

Moro E Doro......

Politiek Bestuurlijke Werkgroep Japin

Geen opmerkingen: