woensdag 12 mei 2010

Cultureel ondernemerschap in Suriname

Suriname bestaat uit mensen die hun leven in verschillende culturen
leiden. Cultuur omvat alle verschillende talen die mensen spreken als
hun moedertaal en als tweede of zelfs derde taal. Het omvat ook de
muziek, literatuur, beeldende kunst, dans, drama, orale tradities,
traditionele praktijken,eten, mode, architectuur en erfgoed. Al deze
verschillende culturele kenmerken in een of andere vorm dragen bij aan
een divers, maar ook een gemeenschappelijke en levendige culturele
landschap in ons land.
De kracht van Suriname is dat het geen preferentiele behandeling van
bepaalde culturele gemeenschappen en culturele praktijken kent. De
uitdaging is om het culturele landschap van Suriname met de rijke
diversiteit nationaal en regionaal te weerspiegelen en ondersteunende
samenwerking tussen de verschillende culturele groepen te versterken.
Culturele projecten worden uitgevoerd door verschillende culturele
instanties, zoals ministeries,scholen, ,individuele beoefenaars,
niet-gouvernementele organisaties, religieuze organisaties, culturele
groepen etc. Helaas is Suriname niet bevoorrecht met een breed scala aan
professionele culturele instanties die professionele diensten die
gericht zijn op het ontwikkelen van professionals voor de culturele
industrie. De culturele industrie in Suriname kan een groot deviezen
inkomsten bron vormen voor ons. Beleid zal moeten worden gemaakt zodat
er professionele bureaus worden ontwikkeld, die opleidingen verzorgen
met specialisatie in een industrie-gerelateerd onderwerp.
Voorbeelden van de culturele industrieën omvatten de radio, televisie,
print media, design, elektronische media, toerisme, erfgoed, culturele
festivals, architectuur, mode, muziek, drama, onderwijs, boek,
ambachten, taal beoefenaars, reclame-, landbouw-, communicatie-en
aanverwante industrieën.
Suriname is ook een breed scala aan culturele amateur-instellingen
rijk die uitstekend werk doen op het gebied van behoud, bevordering en
ontwikkeling van cultuur. Deze instellingen hebben gedurende de
afgelopen decennia een werkbare en duurzame culturele omgeving gecreëert
die volop kansen voor culturele ondernemers- die bereid zijn om risico
te nemen- biedt. De uitdaging is dus om de som van onze culturele
rijkdommen te vertalen voor persoonlijk economisch gewin, maar ook
tegelijkertijd te doen aan de lokale sociale ontwikkeling.
Cultureel kapitaal verwijst naar de goederen en diensten die materiële
of immateriële voordelen voor culturele ondernemers en de gemeenschappen
waarin zij actief zijn genereren. Deze potentiële bron van cultureel
kapitaal moeten wij zien als een alternatieve manier van het bevorderen
van de ontwikkeling in rurale gemeenschappen in ons land. De sterke
cross-promotionele banden met sectoren zoals het toerisme (bijv.
festival toerisme), is noodzakelijk voor succes.De culturele industrieën
sector samen met de toeristen sector kan een van de snelst groeiende
sectoren van de economie worden. Schattingen van de sector op 7 procent
groei zijn realistisch en haalbaar.
Voorwaarde: de vele culturele gemeenschappen in Suriname en de regering
moeten over een visie beschikken. Het directoraat Cultuur, andere
overheidsinstanties en diverse culturele organisaties moeten een
constructievere rol spelen voor de empowerment van gemeenschappen
waardoor deze uit de culturele sector en de industrie welvaart te
creëren voor zichzelf. Hun rol is om een gunstig kader te scheppen en
netwerkvorming te bevorderen, zodat gemeenschappen met elkaar
samenwerkingen aangaan.We moeten echter wel waken tegen het idee dat
onze talen en cultuur alleen worden benut voor commerciële doeleinden
alleen, omdat daarmee een breder doel voorbij geschoten wordt.
Maatschappelijk bouwt cultuur een gevoel van eigenwaarde en identiteit
binnen gemeenschappen.. Ondernemingszin stimuleert de oprichting van
micro-ondernemingen in de culturele festivals, film, video, gedrukte en
elektronische media, TV, radio en internet-uitzendingen, reclame,
architectuur, muziek, uitgeverij, beeldende kunsten en ambachten,
erfgoed en toerisme, folklore, medicinale planten en andere gerelateerde
industrieën.
Onze talen en culturen bieden veel zinvolle, duurzame en haalbare
oplossingen voor de vele ontwikkelings-uitdagingen van ons land. Laten
we Suriname maken tot wezenlijk onderdeel van het wereldwijde cultureel
domein. Tal van andere culturen over de hele wereld zijn al doende de
armoede te bestrijden. Waar wachten we nog op?
Sunil Oemrawsingh

Geen opmerkingen: