woensdag 12 mei 2010

Beleid NPS gericht op vergroting middenklasse

Sinds het bestaan van de NPS is vergroting van de middenklasse is een
belangrijke doelstelling van de partij geweest.
Meer mensen moeten het beter hebben in Suriname en wel via de
traditionele weg.
De traditionele weg betekent hard werken.
Sommige mensen hebben door omstandigheden buiten hun schuld om minder
kansen in het leven.
De NPS is er ook of vooral voor hen om hun een extra push te geven.
Deze push komt dan bv in de vorm van een studie beurs of een volkswoning
zodat aan stabiele gezinnen kan worden gewerkt.
De volkswoningen op Zorg en Hoop staan er als getuige van dit beleid.

Suriname was in de zeventiger jaren op weg naar de ontwikkeling van West
Suriname maar hieraan kwam abrupt een einde in 1980.
De coup van 1980 betekende het begin van de systematische vernietiging
van de middenklasse in Suriname.
Vanaf 1980 was het beleid van de NPS dan ook om die vernietiging tegen
te gaan en de maatschappelijke schade te herstellen.
Dat is 3 keer gebeurd, te weten na 1987, na 1990 en na 2000.
In de afgelopen 10 jaar is het aardig gelukt om de middenklasse te
herstellen.

Onderwijs is de basis voor iemand om de sociale ladder op te klimmen.
De NPS staat bekend als de partij van onderwijs en de wapenfeiten zijn
er: de oprichting van de Universiteit van Suriname, honderden studie
beursen en scholen in heel Suriname.
Dr. Jerrel Pawiroredjo, een top NPSer, stelt het bijna principieel dat
het Ministerie van Onderwijs na mei 2010 terug moet komen in de boezem
van de NPS.
In de visie van de NPS zal het onderwijs onze jeugd moeten voorbereiden
op de arbeidsmarkten die beschikbaar zijn uit hoofde van onze regionale
integratie. Verder moet onze jeugd worden voorbereid om effectief te
kunnen functioneren in een kennis economie en moet het onderwijs systeem
inspelen op de snelst groeiende sector in de economie, te weten de
diensten sector met al haar facetten.
Onderwijs is vrijwel gratis in Suriname.
Studie financiering is een feit en 500 leningen zijn goedgekeurd voor
de Universiteit en 41 voor het IOL.
Studenten kamers worden thans gebouwd.
Nieuwe Masters opleidingen zijn geïntroduceerd met de oprichting van het
Institute of Graduate Studies.
Voor 2010 is SRD 3.9 miljoen beschikbaar voor beursen.
Voor 2010 is SRD 18.4 miljoen beschikbaar voor schoolvervoer en 6500
leerlingen hebben schoolkleding gehad.
Kansarmen en vroegtijdige schoolverlaters kunnen bij de Stichting
Arbeids Mobilisatie en Ontwikkeling (SAO) 16 opleidingen gratis volgen
zoals: elektronica, autobody repair, metaalbewerking, koeltechniek,
lassen, computer training, verpleeghulp, beauty verzorging, gas, water
en sanitaire installaties, machinale houtbewerking en bouw.

In de afgelopen tien jaar is verder gewerkt aan de versterking van het
gezin.
Het nationaal inkomen en de werkgelegenheid zijn gestegen en dit is een
basis voorwaarde voor goed functionerende gezinnen.
Vrijwel alle sectoren zijn gegroeid en honderden bedrijven zijn in de
afgelopen jaren gevestigd.
Zonder nieuwe bedrijven kan de middelklasse niet groeien.

Middenklasse gezinnen hebben toegang tot gezondheidszorg nodig en in dit
kader zijn een reeks van faciliteiten gerealiseerd zoals de bouw van een
radiotherepeutisch centrum, faciliteiten voor nierdialyse, meer
apotheken, meer verpleegkundigen zijn opgeleid, het uitzenden van
patiënten naar Columbia en Cuba, de fysiotherapie opleiding, verbeterd
geneesmiddelen beleid, een nieuwe Masters opleiding in Health, een
nieuwe oncologie centrum, MRI scannings faciliteiten, poliklinieken in
het binnenland en het Eye Care centrum.
Elke Surinamer kan naar de doctor gaan.
Hiermee is de basis gelegd voor gezonde Surinamers want met zieke mensen
kan ons land niet worden opgebouwd.

Middenklasse gezinnen hebben ook woonfaciliteiten nodig en hiervoor is
er ook structureel gezorgd.
Met de 7% faciliteit van de Centrale Bank wordt de rente gesubsidieerd
en ondertussen hebben meer dan 3200 gezinnen gebruik gemaakt van deze
faciliteiten.
De bouw van volkswoning projecten gaat door en twee weken terug zijn
woningen te Tout Lui Faut opgeleverd.

Middenklasse gezinnen moeten in betere leefomstandigheden wonen en
hiervoor zijn er een reeks van infrastructurele voorzieningen getroffen
door de Regering Venetiaan.
We mogen in dit kader noemen:
Elektrificatie: Java-van Hattenweg, Volkswoningbouw project Tout Lui
Faut, kabel onder de rivier naar Laarwijk, Groenhartweg, Kopieweg, Ingi
Pipaweg, Weg Naar Zee, Tubergenweg, geheel Saramacca, Goton Rodjonweg,
Jarikaba, Lust en Rust, Pomona, Pindaweg, Tajerbladweg, Sonny Point,
Oost West verbinding Coronie, Verlengde Braamshoopweg.

Onze gezinnen kunnen vandaag ook veiliger leven door de getroffen
maatregelen zoals:
landelijk nieuwe politie posten, bouw hoofdkantoor van Politie, nieuw
gerechtsgebouw Combé, bouw gebouw Parket Procureur Generaal, bouw
gerechtsgebouw Wulfingstraat, Opa Doeli, bouw opleidingscentrum politie
en penitentiaire ambtenaren, landelijk nieuwe brandweer kazernes,
instelling van de Biker Unit.

Met de goede economische vooruitzichten in goud, diensten sector,
aardolie en bio fuel en innovatie in landbouw zal meer werkgelegenheid
worden geschapen.
Dit zal op zijn beurt weer leiden tot sterkere gezinnen en een goede
toekomst voor onze kinderen.
Een regering met de NPS erin zal blijven zorgen voor de nodige
investeringen in onderwijs, infrastructuur, veiligheid en rechtsstaat en
sociale voorzieningen.
Dus de middenklasse zal met de NPS blijven groeien.

Geen opmerkingen: