vrijdag 14 mei 2010

NPS pakt armoede strak aan

Men zou een jaar lang een discussie kunnen voeren over wat armoede is, wat de armoede grenzen zijn en wat armoede heeft veroorzaakt in Suriname.
Gezien de “overvloed” aan deskundigen op dit vlak, is de kans ook klein dat er na de discussie één antwoord en één mening zal zijn over dit maatschappelijk probleem.
Feit is dat armoede te maken heeft met een levensstijl onder een bepaald acceptabel niveau.

Het aanvechten van armoede gebeurt in de visie van de NPS op 3 niveaus, te weten:
•    beleidsmaatregelen om arme burgers te ondersteunen en armoede te voorkomen
•    toegang tot onderwijs te vergroten en drop outs te verminderen
•    ondernemerschap op een hoger niveau te brengen.

Armoede bestrijdingsmaatregelen
Hieronder valt een heel brede categorie van maatregelen.
In de eerste plaats moet een regering ervoor zorgen dat de economie gezond is, zoals dat nu het geval is.
Uit pure jaloezie bagatelliseert de oppositie de economische verrichtingen van de regering Venetiaan, omdat de oppositie bewezen heeft niet de capaciteit te hebben om de economie gezond te houden. Bovendien hebben grote delen van de oppositie een verkeerde economische visie, dat erin geresulteerd heeft dat we Staatsolie bijna zijn kwijtgeraakt.
Een slecht draaiende economie, zoals dat een hoogte punt bereikte in 1999, is één van de voornaamste oorzaken van armoede en armoede toename.
In het geval van Suriname betekende een slechte economie, eigenlijk was er sprake van een depressie, werkloosheid en inflatie.
Door de werkloosheid in 1999 verarmden vele gezinnen simpelweg omdat het inkomen weg viel.
Ten tweede zorgde de inflatie vanaf 1997 voor armoede omdat men elke maand in feite een salarisverhoging van 20% nodig had om dezelfde spullen te kopen.
Geen enkele werkgever is in staat om elke maand een salarisverhoging van 20% te geven, dus de werknemers verarmden maar.
Een goed draaiende economie is dus het belangrijkste dat een regering kan doen om armoede aan te vechten.
Dit heeft de Nieuw Front regering weten te realiseren in de afgelopen 8 jaar.
De inflatie was vorig jaar zelfs onder de 3%.

Verdere maatregelen zijn genomen om te zorgen dat de armoede onder de bevolking niet toenam.
In 2003 kregen we de stijging van de internationale brandstof prijzen.
Verhoogde brandstof prijzen veroorzaken ook armoede problemen omdat energie een belangrijke input is voor de economie.
De regering Venetiaan/Ajodhia besloot de bevolking te beschermen tegen de hoge internationale brandstof prijzen door deze te subsidiëren totdat het niet meer kon.
Na de verkiezing van 2005 werden de brandstofprijzen op markt niveau gebracht en de Surinaamse economie moest zoals elke andere economie de schok absorberen.
Vandaag praat niemand meer over het niveau van brandstofprijzen, met andere woorden, de olie crises is in Suriname op de juiste manier door de regering aangepakt.
Maar de subsidie maatregel was nodig om de bevolking te beschermen en armoede toename te voorkomen.
De subsidie kostte miljoenen US dollars.

De bescherming van de arme burgers heeft ook andere vormen aangenomen want in 2003 was er ook sprake van internationale prijsstijgingen van meel.
De regering besloot de meel prijzen op hetzelfde niveau te houden middels subsidie van meel, dat maandelijks SRD 55,000 kostte.
De verhoging van meelprijzen zou betekenen dat brood duurder zou worden, en dit was onacceptabel voor de regering Venetiaan omdat de arme burgers het meest getroffen zouden worden.

Baby’s worden door het beleid ook in bescherming genomen door de subsidie van de babyvoeding soorten Nutrilon en Lactogeen.
De subsidie betekent dat moeders een prijs voor deze babyvoeding betalen die ver beneden de werkelijke marktprijs ligt.
Maar onze baby’s moeten gezond opgroeien en dit is een belangrijke maatregel in het kader van armoede bestijding.
De babyvoeding subsidie kost jaarlijks SRD 3.3 miljoen.
Elke baby wordt tegen de verschillende ziekten op kosten van de staat ingeënt.

Vervoer voor kinderen naar school is gratis in de districten en vorig jaar hebben 6500 kinderen uniformen gehad.  Dit jaar is SRD 18.4 miljoen beschikbaar voor schoolvervoer.

Armoede bestrijdingsmaatregelen zijn ook nodig om sterke gezinnen te kweken.
In dit kader heeft de regering structureel gezorgd voor subsidie van rente bij hypotheken, de zogenaamde 7% regeling bij de Centrale Bank.
Een dak boven het hoofd is misschien de belangrijkste armoede bestrijdingsmaatregel.
Tot nu toe hebben minstens 3200 gezinnen gebruik gemaakt van deze regeling.
Ook is het LISP programma en de 5% regeling ingesteld voor woningbouw.
 
Voor de minder draagkrachtigen gaat het beleid van het bouwen van volkswoningen door en vorige week vond de oplevering van volkswoningen plaats te Tout Lui Faut.

Subsidie om arme burgers te ondersteunen vindt dus op verschillende manieren plaats.
Maar nogmaals, de regering Venetiaan heeft gezorgd voor 2 belangrijke basisvoorwaarden voor mensen om uit de armoede te komen, te weten een gezonde economie met lage inflatie.  

De kwestie van kindertoeslag wordt nog bestudeerd om te zien hoe de hulp aan het kind effectiever gemaakt kan worden en in welke vorm.  Maar duidelijk is dat de subsidie naar kinderen toe in andere vormen al plaatsvindt.

Onderwijs
Onderwijs is in Suriname de manier om uit het armoede dal te klimmen.
Onderwijs is gratis in Suriname. Voor degenen die het moeilijk hebben is studie financiering ingevoerd door de regering Venetiaan.
In dit kader zijn 500 studie leningen tot nu toe voor de ADEK Universiteit goedgekeurd en 41 voor het IOL.
Dit jaar is er SRD  3.9 miljoen beschikbaar voor beursen.
Het beleid richt zich ook op het voorkomen van drop outs.
Voor degenen die de school vroegtijdig hebben verlaten, is dit niet het einde van de wereld.
Deze jongeren zijn bij de Stichting Arbeids Mobilisatie en Ontwikkeling (SAO)  terecht en kunnen voor de minimale kosten, eigenlijk gratis, trainingen volgen zodat ze een vak kunnen leren.
In de afgelopen jaren heeft de regering Venetiaan veel in dit instituut geïnvesteerd zodat de doelgroep beter kan worden bediend.
De volgende opleidingen kunnen er worden gevolgd:
•    Autobody repair
•    Automontage
•    Metaalbewerking
•    Elektronica
•    Gas, water en sanitaire installaties
•    Machinale houtbewerking
•    Koeltechniek
•    Lassen
•    Machinale bankwerken
•    Bouw
•    Computer training
•    Thuiszorg
•    Verpleeghulp
•    Textiele werkvormen
•    Horeca
•    Beauty trainingen.

Ondernemerschap
Voor de NPS moet het ondernemerschap onder de bevolking naar 15%.
Hierdoor zal de welvaart from the bottom up worden geschapen en tegelijkertijd alle groepen bereiken.
Het stimuleren van ondernemers initiatieven onder alle groepen wordt dus nu agressief aangepakt door de regering Venetiaan.
De ondersteuning van ondernemers vind plaats via overheids en private sector instituten.
Voor de overheid is de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) actief om ondernemers te vormen en te trainen.
Meer dan 30 ondernemersgerichte trainingen kunnen door potentiële ondernemers gratis worden gevolgd bij de SPWE zoals:
Boekhouden voor ondernemers, Basis logistiek management, Praktisch logistiek, management, Marketing voor ondernemers, Investeer in uw werkomgeving en bedrijf
Balans lezen, Marktonderzoek, Financieel management, Management accounting,
Beoordeling van financiële cijfers en Bedrijfsmanagement.                                          
De trainingen bij de private sector organisaties kosten over het algemeen iets meer.

De effectieve armoede bestrijding van de regering Venetiaan berust dus op 3 poten, te weten een pakket van maatregelen, onderwijs en ondernemerschap.
   
Arme burgers krijgen met een goed draaiende economie meer kansen, worden met onderwijs gereed gemaakt voor het arbeids proces, en krijgen via ondernemerschap de kans om zelf welvaart te scheppen.
De verschillende vormen van subsidie die de regering Venetiaan heeft geïnitieerd werken ondersteunend in dit proces.

Geen opmerkingen: