woensdag 28 november 2012

Wijdenbosch belooft  amnestiewet terug te draaien

Onze vertegenwoordiger in het parlement  Ruth Wijdenbosch uitte zich uiterst kristich bij de behandeling van de amnestiewet.Tijdens haar betoog kwam duidelijk naar voren dat het terugdraaien van de amenstiewet in de volgende regeerperiode als het nieuw Front weer aan de macht prioriteit nummer 1 zal zijn.Zij vertelt verder dat het 8-decemberstrafproces ook voortgezet moet worden. Deze is door aanname van de amnestiewet opgeschort.

De president van de krijgsraad zal zich nog moeten uitspreken als deze wet het strafproces doorkruist.Alvorens hiertoe over te gaan dient de auditeur militair de heer Mr.Elgin zich eerst op een bij beschikking te bepalen rechtsdag,in de gelegenheid gesteld te worden de stand van zaken met betrekking tot wel of geen doorkruising van de amnestiewet in het 8 december rechtsproces.

NPS persdienst

28 november 2012

 

Geen opmerkingen: