woensdag 28 november 2012

NPS vrouwen eisen: ban geweld tegen vrouwen uit

De NPS vrouwen ondersteunen een resolutie dat met algemene stemmen aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen in de VN. Dit betekent dat landen bescherming moeten bieden, wetgeving dienen aan te passen, hulpverleners moeten trainen en slachtoffers betere nazorg dienen te bieden.Met de ondersteuning willen de NPS vrouwen en de partij laten zien dat alle landen bestrijding van geweld tegen vrouwen en bevordering van hun rechten belangrijk vinden.

In de resolutie staat dat religie, cultuur en traditie nooit als excuus mogen worden gebruikt om geweld tegen vrouwen goed te praten. Bovendien is voor het eerst vastgelegd dat ook het bedrijfsleven verantwoordelijkheid draagt voor de bescherming van vrouwenrechten.

Hoewel resoluties niet juridisch bindend zijn, zorgen zij wel voor internationale aandacht, met een sterk moreel en politiek gewicht. De bestrijding van geweld tegen vrouwen is een kernpunt van de aNPS mensenrechtenbeleid.

NPS persdienst

28 november 2012

 

Geen opmerkingen: