vrijdag 16 november 2012

SUGGESTIE 13de  maand wel degelijk gedaan

 

Naar aanleiding van de discussie in de samenleving of minister Abrahams

wel of geen uitlatingen gedaan heeft i.v.m. uitbetaling van een 13de maand

aan de ambtenaren het volgende.

Verslag Starnieuws:

“Minister Ramon Abrahams tevens ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij

kondigde een verrassing aan voor ambtenaren eind van het jaar. Hij merkte op dat er ruim

80 parastatale bedrijven zijn. Sommige maken grote winsten, andere kleine en andere lijden verlies.

"Maar ze ontvangen zestien tot achttien maanden salaris, anderen zelfs meer.

Ambtenaren krijgen geen dertiende maand. Wij zullen kijken wat wij doen

in december 2012", zei Abrahams zaterdagavond bij 25 jaar NDP”

 

Met deze informatie is het overduidelijk dat Abrahams wel degelijk heeft gesuggereerd dat de ambtenaren

een 13de maand mogen verwachten.Nu met het verkwistend beleid van de regering duidelijk wordt dat zij

de daad niet bij het woord kunnen voegen, zoekt men uitwegen.

 

Het volk zal moeten bepalen.

NPS persdienst

16 november 2012-11-16

Geen opmerkingen: