maandag 5 november 2012

NPS heeft nieuw Jongerenraad bestuur

De NPS heeft een nieuw jongerenraadsbestuur.Dit bestuur wordt voorgezeten door Gordon Touw Ngie Tjouw.

Hieronder de maiden speech van de nieuwe voorziter van de Jongerenraad:

 

Goedenavond voorzitter, hoofdbestuur, nieuw gekozen leden van jongerenraad en leden van de andere structuren van de partij.

Voorzitter, hoofdbestuur en NPSers bedankt voor het vertrouwen dat in ons is gesteld.

Wij zijn bewust van onze verantwoordelijkheid welke wij namens de jongeren, niet van de partij alleen, maar van het geheel land zullen dragen.

Wij zijn ook bereid dit te doen. Natuurlijk als je ervoor kiest om in een bestuur te stappen gaat een ieder ervan uit dat zo een lid in staat is, taken uit te voeren, initiatieven te nemen en voorstellen te doen om een gezamenlijk doel te bereiken.

En met de ondersteuning en begeleiding van U voorzitter, hoofdbestuur en alle andere structuren zullen wij als jongeren team erin slagen onze gestelde doelen als partij te halen en dat is terugkeren in het macht centrum.

Jongeren correct begeleiden in van groot belang. En wij jongeren van de NPS zijn gezegend met geweldige leiders in het verleden en ook nu.

Voorzitter Rusland, staat 100% achter ons jongeren en gunt ons alle ruimte om ideeen en activiteiten te onplooien. Hij toont ook veel geduld, wat van groot belang is om, om te gaan met jongeren in een leiderschap functie. Wij zijn vaak emotioneel en agressief als wij ons wil niet krijgen. Maar hij laat ons niet in de steek en blijft ons erbij betrekken en door begeleiden. En dat is de leiderschap die wij jongeren in Suriname nodig hebben. Een leider die de jongeren van tegenwoordig gewoon kent.
Trouwens hij heeft ook een zoon binnen onze leeftijds catergorie, dus als hij ons even niet kan begrijpen vragen wij Mason gewoon om met zijn vader te praten.

Wat willen wij jongeren bereiken?

Heel veel maar daarvoor zullen wij ons eerst moet terugtrekken. Om dit als een teambesproken moet worden en zo naar de NPS toe te presenteren.

De juiste vraag is wat heeft de NPS nodig van de jongerenraad?

Ook heel veel.

 

 

Ware advies van wat onze jongeren van Suriname denken en doen om zo terug nadering weer terug vinden naar de jongeren.

Een goede jongeren administratie wat jongerenbetreft. Zodat jongeren makkelijk gemobiliseerd en geïnformeerd worden.

Meer actieve jongeren binnen de partij voor acties, activiteiten, debatten, etc.

Op te komen voor al de belangen van jongeren in Suriname.

Streven naar een mindshift bij onze jongeren dat te maken heeft met normen en waarden.

En als laatst wat heel belangrijk is… Op weg naar de verkiezing raad te geven aan de partij structuren te geven voor wat betreft de visie van de jongeren van Suriname, maar ook de jongeren in onze campagnes te overtuigen dat NPS de juiste weg is naar hun Gouden toekomst.

 

 

 

Dus er is veel werk aan de winkel, maar is eerste stap is gedaan en dat is de installatie NPS jongerenraad.
NPS kan op ons rekenen, net zoals wij op de NPS rekenen.


2 november 2012

 

Geen opmerkingen: