woensdag 24 oktober 2012

 

There is a hole in your bucket Mr.President!

 

Het onvermogen van de huidige bestuurders wordt met de dag duidelijker.Reeds aan het begin van deze “piki piki “ coalitie was het duidelijk dat het geen stevige basis had en het puur uit macht werving ging met overboord gooien van politiek ethische normen en beginselen.

 

Het Onderlinge wantrouwen en dwarsbomen bereikt langzaam maar zeker haar hoogtepunt.Het begon met de coalitie partners te beledigen en te verwijten dat men geen visie heeft en dat het bij de AC en PL niet ging om het nationaal belang maar om eng partij politiek belang. Nog geen maand geleden werden wij geconfronteerd met informatie dat de onder minister op het ministerie van OW, Mw.Abigail Lie A Kwie beledigd en genegeerd werd door de minister van OW. Het resultaat was een politiek compromis “Onder minister weg van OW en Hup in LVV”.

 

Het wanbeleid van de minister van OW die steeds bezig is met een rommel van staatsmiddelen –denk aan contract met Ballast nedam en nu de dam van Commewijne- is nu reden voor verdere polarisatie tussen de coalitie partners en uiteindelijk politieke instabiliteit in ons land. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van ons land. Het is kenmerken dat telkens als de NDP in de regering deelneemt er sprake is van politieke instabiliteit, de reden:” het onvermogen te kunnen samenwerken met politieke partners”.

 

Het niet verlenen van quorum van de PL bij de laatste vergadering van dinsdag 23 oktober die over het “huisvestingsplan” zou gaan heeft kwaad bloed gezet bij de NDP. Realiseert de NDP wel dat ook hun politiek wangedrag kwaad bloed zet bij de PL en andere politieke relevante actoren in het Surinaams politieke achtenveld?

 

De NPS maakt zich ernstige zorgen over de koers waar politiek Suriname nu op vaart. De financiële middelen voor de dijken in Commewijne en Coronie waren al allemaal veilig gesteld.De reeds in uitvoering van deze dijken gaf de bewoners van deze twee fantastische districten vertrouwen en perspectief in hun ontwikkeling.

 

Wij merken dat ondanks er direct gevaar voor overstroming en verzilting kan plaatsvinden er geen haast gemaakt wordt met het behandelen van het interpellatie voorstel dat ingediend is door de PL fractie in DNA. Met een drogreden dat er voor de begrotingsbehandelingen geen interpellatie op de agenda geplaatst wordt, raken de bewoners van Commewijne nog verder van een oplossing.

 

De beledigingen aan het adres van de DC in Commewijne door het ministerie van OW en de bewindvoerder ervan zijn niet “makkelijk”. De NPS zal zich inzetten om de belangen van Commewijne en de rest van het land blijven behartigen en belooft de samenleving dat zij er hard tegen aan zal gaan bij de behandeling van deze ernstige situatie.

 

NPS persdienst

 

Geen opmerkingen: