vrijdag 5 oktober 2012

 

Hoefdraad brengt onafhankelijkheid CBvS in geding

Gilmore Hoefdraad,  governor van de Centrale Bank van Suriname, heeft in een persbericht gereageerd op een eerder verschenen bericht vanuit het JAPIN over beweringen van president Bouterse over de financieel-economische situatie bij zijn aantreden. In zijn persbericht distancieert Hoefdraad zich van de wijze waarop JAPIN zijn woorden uit een artikel in de Amerikaanse krant USA Today en de bevindingen van het IMF in Article IV rapporten over Suriname heeft geïnterpreteerd. Hij betitelt het JAPIN artikel als  “tendentieus” en “misleidend” en betreurt ten zeerste dat zijn interview met USA today “uit zijn context is gehaald”. Een van de koppen waaronder zijn persbericht verscheen was: “CBvS staat op één lijn met Bouterse”.

De reactie van Hoefdraad is om twee redenen heel merkwaardig. In de eerste plaats omdat het aangeeft dat hij het bewuste JAPIN-artikel niet goed heeft gelezen of, wat waarschijnlijker lijkt, niet goed heeft begrepen. Op zich kan dat een ieder overkomen, dus normaal gesproken: No sweat!  Maar de tweede reden geeft wel te denken, omdat het iets fundamenteels is en zelfs een ernstige bedreiging zou kunnen vormen voor de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname als monetaire autoriteit. Want Hoefdraad mengt zich als governor van de Centrale Bank van Suriname met het persbericht eigenlijk in een puur politieke discussie tussen twee politieke instanties. Aan de ene kant de president van de Republiek Suriname als politiek verantwoordelijke voor het beleid van de regering en aan de andere kant een exponent van een politieke partij, in dit geval de Nationale Partij Suriname (NPS), die volledig conform het maatschappelijk doel van een politieke partij het beleid van de regering kritisch begeleid. In het bewuste JAPIN-artikel wordt erop gewezen dat de beweringen van de president over de financieel-economische positie van Suriname bij zijn aantreden haaks staan op de objectieve werkelijkheid. En nog voordat de president zelf of een ander lid van zijn regeerteam een reactie geeft, haast de governor van de Centrale Bank van Suriname zich om ongevraagd het voor de president op te nemen. Dit is ongehoord en vormt een regelrechte bedreiging voor de onafhankelijke positie, die de Centrale Bank van Suriname moeizaam heeft verworven na de voor de Surinaamse samenleving donkere dagen onder het bewind van Henk Goedschalk en NDP-president Jules Wijdenbosch.

 

Terugkomend op het feit dat Hoefdraad het bewuste JAPIN-artikel niet goed heeft gelezen of waarschijnlijk niet goed heeft begrepen. Dit is natuurlijk heel vervelend, omdat van onze belangrijkste monetaire autoriteit (met een overigens niet al te misselijk salaris) op zijn minst mag worden verwacht dat hij zich goed heeft vergewist van de feiten, voordat hij met een reactie daarover in de openbaarheid treedt. Want, ondanks omhaal van veel woorden, niet relevante verwijzingen en zwaar ingezette kwalificaties als “tendentieus” en “misleidend”, heeft Hoefdraad met zijn persbericht de kern van het JAPIN-artikel niet onderuit kunnen halen. En die kern is dat governor Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname in februari 2012 heeft gezegd dat de periode 2000-2010 werd gekenmerkt door een conservatief fiscaal-monetair beleid en een zeer zorgvuldig en toekomstgericht beheer van onze (staats)middelen! Anders zou hij hebben moeten ontkennen dat hij dat heeft gezegd. 

 

De lezer mag zelf echter oordelen hoe de volgende woorden van Hoefdraad uit het artikel van 7 februari 2012 in USA Today moeten worden geïnterpreteerd: “The decade from 2000 was the most positive one for Suriname. The high commodity prices have been a boon for our economy, but as I always say, luck is of no use without solid macro-economic policies over the years. That means conservative fiscal and monetary policies and a very careful and forward-looking management of our resources.”

Zorgvuldig en toekomst gericht beheer van staatsmiddelen in de context van het fiscal-monetair beleid in de periode 200-2010 hield in de praktijk in dat elk dubbeltje van de Staat door minister Hildenberg en governor Telting zorgvuldig tweemaal werd omgedraaid voordat die werd uitgegeven. En omdat de staatskas niet een berg geld is waaruit je naar believen kan graaien en uitgeven, kwam het wel eens voor dat uit het oogpunt van verantwoord liquiditeitsbeheer bepaalde betalingen noodgedwongen moeten worden uitgesteld. Er wordt dan gewacht tot er weer voldoende middelen binnenkomen, waarna  bekeken wordt welke verplichtingen  prioriteit moeten krijgen om verder te gaan. Daar is niks mis mee en het komt ook vrijwel overal in de wereld voor op zowel overheids- als particulier niveau. Hildenberg en Telting hebben over het gehele jaar gemeten echter wel steeds hun huishoudboekje behoorlijk sluitend kunnen houden. Dat is het “careful and forward-looking management of resources” waarvoor ze alom bekend waren en ook door onder andere Hoefdraad in februari 2012 nog werden geprezen.   

Het siert governor Hoefdraad daarom dus niet dat hij nu met zijn persbericht op zijn minst de indruk wekt dat hij terugkrabbelt van iets wat hij bij volle bewustzijn en met de brede kant van zijn mond heeft gezegd. Des temeer, omdat bovengoemde passage volledig in lijn is met bevindingen van het IMF en ratingsbureaus ten aanzien van dit punt.

Sunil Oemrawsingh

Lid Japin

 

Geen opmerkingen: