dinsdag 2 oktober 2012

Regering etaleert politiek bestuurlijk onvermogen”De matige realisatiecijfers van de regering-Bouterse zijn niet het gevolg van een schrijnend tekort aan staatsmiddelen. De kern van het probleem is dat er geen sprake is van optimale benutting van het menselijk potentieel, zegt ex-minister van Defensie Ivan Fernald aan Starnieuws.

Hij reageert op de presentatie van de jaarrede 2013 en de uiteenzetting van de beleidsvoornemens voor het komend jaar. Fernald stelt dat de regering tot nu toe niet bij machte is gebleken om een samenhangend beleid effectief en efficiënt uit te voeren. “De ministeries reageren verkrampt en missen de moed en durf om met creativiteit nieuwe wegen in te slaan en innovaties te stimuleren.” Volgens de politicus is de belangrijkste oorzaak daarvan dat het reshuffling-spook nog rondwaart en het veiliger wordt geacht ‘om op de winkel te passen’.”

Topkader terzijde geschoven
Fernald constateert de tragiek dat veel topkader ter zijde is geschoven onder het mom van veranderde beleidsinzichten. Aan de andere kant verrijzen de task forces die wel bevoegdheden hebben, maar de verantwoordelijkheden leggen bij de departementen. Hij wijst erop dat de absolute voorwaarden voor de effectieve uitvoer van het voorgenomen beleid 2013, inspirerend leiderschap, institutionele versterking en samenhangend beleid zijn.

“Beleidsvoornemens moeten worden omgezet in actie plannen, die ook daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd. In de politiek gaat het immers om prestaties. Regeringen horen daarop beoordeeld te worden”, stelt Fernald.

 

2 oktober 2012

Bron starnieuws

 

Geen opmerkingen: