dinsdag 11 juni 2013

 

Wij brengen onze partijgenoten in herinnering

Het ontslag van minister Martinus Sastroredjo van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is definitief.

Sastroredjo werd 15 december 2010 door Bouterse wegens onmaatschappelijk gedrag ontslagen als minister. 'De bewijzen liggen er dat er met grondaanvragen is gesjoemeld. Dat de minister niet op de hoogte was van de aanvragen van zijn vrouw geloof ik niet', stelt Bouterse resoluut. 'Zou u geloven dat ik er niets van zou weten als mevrouw Bouterse ons huis zou verkopen? Met dit soort onzin moet je niet bij me aankomen. Ik vind het jammer voor de minister maar heb geen andere keus.’

Complot
Bouterse zegt te hopen dat de KTPI snel met een goede opvolger komt. Op de eerdere veronderstellingen van Sastroredjo hij het slachtoffer is geworden van een complot om hem ten val te brengen en dat de president het ontslag op valse documenten gebaseerd heeft, zegt Bouterse: ‘Het ontslag van de minister is een gepasseerd station. Laten we naar de toekomst kijken.

Nu wachten wij af welke verklaring gegeven zal worden over de NDP ontslagen ministers

 

NPS persdienst

 

Geen opmerkingen: