woensdag 19 juni 2013

 

Nieuw Front wil vernietiging Amnestiewet

De Nieuw Front fractie heeft opnieuw aangedrongen op vernieting van de omstreden Amnestiewet. De fractie heeft assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons dinsdag daarover een brief geschreven. De brief kwam naar aanleiding van een presentatie ter voorbereiding van een ontwerpwet over de instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie. Deze is maandag gehouden in de vergaderzaal van het parlement.

"Ondergetekenden, allen leden van de Nieuw Front fractie, wensen U er nogmaals op te wijzen, wellicht ten overvloede, dat onze positie, ingenomen tijdens de behandeling van de wijziging van de  Amnestiewet 1992, ongewijzigd is en dat wij deze wet in strijd achten met zowel de nationale als de internationale wetgeving ter zake", stellen de NF-leden.

Benadrukt wordt dat de Amnestiewet in strijd is met het geldend recht. Ofschoon de regeringsfractie daarvan op de hoogte was heeft deze "misbruik" gemaakt van haar bevoegdheid in De Nationale Assemblée, om de wet door te drukken. "Wij verzoeken u wederom, te willen bevorderen dat de nietigheid van deze wet in uw Assemblée wordt vastgesteld", stellen de oppositieleden.

 

Geen opmerkingen: