woensdag 26 juni 2013

Bericht herdenkingsdienst NPS ivm heengaan Carmelita Fereira

De Nationale Partij Suriname (NPS) houdt op woensdag 26 juni een herdenkingsdienst in verband met het heengaan van haar Hoofdbestuurslid en trouwe partijgenoot mw. Carmelita Fereira.

Mw. Fereira overleed afgelopen zondag in het ziekenhuis.

De dienst wordt gehouden tussen 20.00 u en 22.00 uur in het partijcentrum Grun Dyari . Het stoffelijk overschot van de overledene zal vanaf 19.30 uur opgebaard zijn in het partijcentrum.

Vanaf dat tijdstip bestaat de mogelijkheid tot het tekenen van het condolenaceregister.

De NPS nodigt een ieder uit om deze dienst van een dya-dya Surinamer, die veel werk heeft verzet op politiek- en sociaal-gebied, bij te wonen.

Moge haar ziel in vrede rusten.

Namens de NPS familie

Voorzitter G.Rusland

 

Geen opmerkingen: