donderdag 6 juni 2013

 

 

Boodschap Voorzitter Dr.Gregory Rusland bij 140 jaar Hindoestaanse Immigratie. 

 

Met onze actieve participatie aan de viering van 140 jaar Hindoestaanse immigratie bevestigen wij dat “ons verleden niet dood noch begraven is, maar leeft.

 

Dit jaar zullen wij enkele markante culturele momenten van onze geschiedenis herdenken, zo u wenst vieren.In juli a.s. zullen wij de grootste triomf van de moderne vrijheidsideeën in de 19de eeuw vieren n.l. de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden, en later in het jaar de Javaanse en Chinese immigratie waarvan de laatste in dit “Jubileumjaar voor eenheid” 160 jaar noteert.

 

Op 5 juni  memoreren wij als Surinamers dat 140 jaar geleden de eerste Hindoestaanse contractarbeiders uit India voet aan wal zette in wat hun vaderland-Suriname- zou worden.Met de Lallarookh kwamen niet alleen nieuwe arbeidskrachten, maar ook mensen met een nieuwe cultuur naar Sranan.Ons meervoudig karakter als samenleving werd daarmee in hoge mate versterkt.

 

Op die bijzondere dag kunnen de nakomelingen van de Hindoestaanse immigranten, maar ook alle andere Surinamers zeggen dat “dit land hun historie is” en dat wij de erfgenamen zijn van hun moed en veerkracht. Het is inderdaad een erfenis om trots op te zijn en één die de grenzeloze kracht van onze natie verklaart.De kinderen van de Hindoestanen hebben hun tradities en gewoonten bewaard die 140 jaar geleden meekwamen, maar ze hebben ook hun eigen unieke identiteit bepaald die is gesmolten in Suriname.

 

Op 5 juni heeft ook de onthulling van het standbeeld van voorzitter, minister president Johan Adolf Pengel in 1974 plaatsgevonden.Maar dat is niet de focus op de Immigratie dag. Wij memoreren dit omdat de NPS de bijdrage tot uitdrukking wensen te brengen die Jopie Pengel en zijn politieke broeder Jaggernath Lachmon hebben geleverd aan onder andere de sociale cohesie in de Surinaamse samenleving. Het respect voor elkanders ideeën, economische belangen, cultuur, politieke en burgerrechten zijn fundamenten die zij legden, waarop de hedendaagse politici maar bovenal het Surinaamse volk op staan om verder de ontwikkeling van ons land te verduurzamen.

 

De NPS heeft mij als voorzitter, de blijvende opdracht gegeven, dat de Partij onvermoeibaar zich zal moeten blijven inzetten om, politieke vijandigheid, armoede en verdeeldheid onder de samenleving te bestrijden en zich in te zetten om een gelukkige en vredige samenleving te creëren en stimuleren.

Wanneer ik dit aan u voorhoud worden wij tegelijkertijd als samenleving geconfronteerd met nieuwe uitdagingen van nieuwe groepen uit andere landen die in ons land komen werken en wonen.De geluiden uit de samenleving zijn helder en duidelijk.

 

Suriname heeft open poorten, maar een ieder die zich wenst te ontplooien in dit land zal zich moeten houden aan recht en wet en respect voor haar bewoners.In dit verband zullen wij de verantwoordelijken voor het veiligheidsbeleid moeten helpen, en erop wijzen dat de veiligheid van de samenleving op geen enkele wijze in gevaar mag worden gebracht.

 

Kondreman, Suriname is een potentiële economische krachtpatser, een bevolking met een rijke cultuur, bouwland, zoet water. Daarnaast heeft het land olie, vaste mineralen, bossen, visserij, en mogelijkheden voor toerisme. Het gebrek aan eerlijk leiderschap en continuïteit in het beleid heeft geleid tot grote onder-prestatie de afgelopen 3 jaar.

 

We moeten antwoorden hebben op de zeer pertinente vragen die de samenleving stelt. Hoe stabiel is Suriname’s economie? Het korte antwoord is, dat het erg afhankelijk is van de internationale grondstoffen markt. Daarom is het onze taak om onze economie te diversifiëren en versterken.Er is geen magie, geen short-cut naar economische ontwikkeling.We moeten de landbouw en de industrie beginnen te ontwikkelen om de economie robuust te maken.

 

De Surinaamse natie bestaat voor een heel groot deel uit mensen die oceanen hebben doorkruist onder invloed van koloniale krachten.Maar ook vanwege Ontwikkelingen in ons eigen land hebben grote groepen landgenoten enkele  tientallen jaren geleden ook de oceaan van hieruit gekruist op zoek naar beter.

Wij weten dat velen onder hun vandaag ook via de moderne technologie deelgenoot zijn van de viering in ons land en meeluisteren.Vanuit hier wil ik ook die Surinamers betrekken in onze herdenking van deze dag.De boodschap naar hun blijft dan ook wat de NPS hen altijd heeft voorgehouden: “Hier is uw land, en hier kunt u uw bijdrage leveren.

 

Moge de almachtige onze voorouders zegenen dat zij 140 jaar geleden het besluit namen hier te blijven in dit mooi land van ons.Laten wij vandaag dan ook de natie die wij zijn geworden vieren

Veel is bereikt, veel is nog te doen.

Dank u

 

 

 

Geen opmerkingen: