zaterdag 15 juni 2013

NPS KERN VERGADERING WANICA: PRESIDENT DESAVOUEERT VOLK.

De onder afdeling “Meki Wi Yepi Makandra van de Nationale Partij Suriname in Wanica kwam gisteren in vergadering bijeen om de huidige politieke situatie te bespreken en haar nieuw beleidsplan te presenteren aan haar leden. Voorzitter Murwin Leeflang van de kern gaf in zijn presentatie te Nieuwe Grond aan dat de registratie van nieuwe leden van essentieel belang is voor de afdeling Wanica.Hij riep de aanwezigen op behoedzaam hun propaganda werk te doen aangezien er op de vergadering tenminste drie personen kenbaar hebben gemaakt dat zij vanwege hun politieke kleur aan de kant zijn gezet ondanks hun jaren lange ervaring en specifieke deskundigheid in de ambtenarij.

Voorzitter M.Leeflang “Meki wi yepi makandra

Gast spreker Sunil Oemrawsingh van de Afdeling Paramaribo hield de aanwezigen voor dat de NPS een ontwikkelingsorganisatie is en naast de puur politieke zaken zij ook aandacht en ondersteuning biedt aan onder andere het stimuleren van stabiele gezinnen. Aandacht van onder andere ouders, culturele en sportleiders aan jongeren moet een bijdrage leveren in afname van tienerzwangerschappen en vroege school verlaters.De sociale controle op onze kinderen moet versterkt worden, anders zal het armoede vraagstuk niet adequaat kunnen worden aangepakt.Verwijzend naar de weigering van de President, het volk uitvoerig in te lichten wat de reden is van het ontslag van de twee ministers hield hij de aanwezigen voor dat “owru siki fu todo na kras krasi. Daarmee bedoelend dat de ondemocratische inborst van D.Bouterse tot de dag van vandaag evident is.”U moet waakzaam zijn dat wij onze ontplooiing kansen ons niet laten ontnemen door een groep zichzelf verrijkende politici die nu aan de macht zijn”.

Gast spreker van afd.Paramaribo Sunil Oemrawsingh

De ondervoorzitter van de Partij Mw.Mr.Ruth Wijdenbosch die de rij der sprekers afsloot hield haar gehoor voor dat de president geen respect toont voor het volk door zijn halsstarrige weigering verantwoording af te leggen in DNA. De actie van de president plaatste zij in het kader van een afleiding manoeuvre om de aandacht af te leiden van het vernietigend en verkwistend beleid van deze regering.

Ze riep haar partijgenoten op hard te werken aan de mobilisatie en te participeren in het buurtwerk.Zij vroeg de vrouwen actiever te worden en hun plaats in de politiek op te eisen zodat er een goed evenwicht ontstaat qua positie verdeling zowel binnen de NPS als in staatsbestuur en volksvertegenwoordiging.” Wij hebben een blijvende taak om ons land te ontwikkelen waar de burgers zich gelukkig voelen.

NPS persdienst

 

Geen opmerkingen: