dinsdag 11 september 2012

 

Arthur Tjin laakt schending geheimhoudingsplicht Bouterse


Onze parlementariër Arthur Tjin A Tsoi verwerpt de uitspraken van president Bouterse. Het staatshoofd heeft de geheimhoudingsplicht die geldt voor assemblée- en regeringsleden voor zaken die besproken zijn in comitégeneraal publiekelijk geschonden.

Omdat hij met zijn kritiek zaken die tijdens de geheime bijeenkomst zijn besproken publiekelijk heeft aangegeven, zouden maatregelen tegen het staatshoofd niet mogen uitblijven, vindt Tjin.

“De president heeft door via de media kritiek te leveren op de rechterlijke macht en haar uit te dagen voor een reactie op zaken die in comitégeneraal zijn besproken, de geheimhoudingsplicht geschonden”, vindt Tjin A Tsoi. Hij verwijst naar artikel 99 van het Huishoudelijk Reglement van het parlement. Hij voert verder aan dat de Nieuw Front-fractie zich al vanaf het begin had afgevraagd waarom zaken op de agenda die van algemene aard zijn, in een geheime vergadering besproken moesten worden.

“NF heeft toen ook gevraagd aan de leiding van DNA, om de agenda te wijzigen en een specifiek onderwerp op de agenda aan te geven, zoals het hoort bij het karakter van zo’n speciale en bijzondere vergadering. De voorzitter van DNA en de coalitie hebben dat botweg geweigerd”, deelt het NF-fractielid mee. Toen was volgens hem reeds het vermoeden, dat hier een scenario van de coalitie achter schuil ging.

Scenario

Uit protest besloot het NF met slechts enkele leden aan de vergadering deel te nemen. Direct na de vergadering was er een uitgebreid verslag in de media te lezen over hetgeen besproken was in de “zogenaamde” geheime vergadering. Met de kritiek die president Bouterse dinsdag op het hof leverde is nu het sluitstuk van voornoemd scenario bereikt. “De bedoeling van het scenario in samenhang met de geheime vergadering en het schenden van de geheimhoudingsplicht door de president is nu bekend. De rechterlijke macht krijgt nu openlijk een schrobbering als straf voor het proces dat tegen hem loopt bij de Krijgsraad. Het gaat dus puur om intimidatie naar de leden en de president van het Hof van Justitie”, concludeert de NPS-parlementariër. “Rechter Cynthia Valstein-Montnor is president van het Hof, geeft ook leiding aan de Krijgsraad waar het 8 decemberproces loopt tegen de president van de Republiek Suriname, die als hoofdverdachte in deze zaak wordt aangemerkt.”

Maatregelen

Het NF zal nagaan welke stappen moeten worden ondernomen, tegen schending van geheimhoudingsplicht. Tjin zegt bij de eerstkomende openbare vergadering van het college verhaal te zullen halen bij assembléevoorzitter Jenny Geerlings-Simons. Hij wil weten welke maatregelen ze gaat treffen tegen Bouterse. Voor aanvang van de comitégeneraal enkele weken geleden, waarbij onder andere ook ontwikkelingen die te maken hebben met de rechterlijke macht zijn besproken, had Simons naar verluidt gedreigd met maatregelen tegen personen die de geheimhouding van de bijeenkomst zouden schenden.-.

 

Geen opmerkingen: