vrijdag 8 juni 2012

ONDERNEMERS KLAGEN!

Ondernemers zijn overwegend negatief over het Bouterse. De regeringmist daadkracht en een duidelijke langetermijnvisie, zo oordeelt een meerderheid van de ondervraagde ondernemers

Het kabinet krijgt een rapportcijfer van 5,4. Het kabinet wordt in de ogen van de ondervraagden geremd door de zwakke coalitie met A-Combinatie en Pertjajah Luhur die volgens zeggen van de voorzitter van de NDP GEEN ONTWIKKELINGSVISIE HEBBEN         

Kortzichtig
Ook volgens werkgroep van het Wetenschappelijk Bureau van de partij  is het kabinet vooral te kortzichtig. "Ze missen focus en daadkracht bij het kabinet en vooral een langetermijn-strategie ontbreekt. Ze geven aan dat ze graag meer duidelijkheid willen over de werkgelegenheid en de koopkracht, de arbeidsmarkt."

Dat ook ex minister Michael Miskin en de huidige minister Sapoen op H & I niet de juiste man voor de job zijn draagt bij aan een dikke onvoldoende. Het is wederom politieke chantage dat men een minister van het ene ministerie naar de andere verschuift zonder erbij stil te staan of men wel berekend is op die taak. In plaats  experts binnen te halen die niet zozeer een politieke boodschap hoeven uit te dragen.

Belastingen
Het kabinet moet vooral de banenmarkt aanjagen en de consumptie opstuwen, zo vinden de ondervraagden. De meeste ondervraagden verkiezen het bevorderen van de koopkracht, het hervormen van de woningmarkt en extra werkgelegenheid boven belastingverlaging.

NP Persdienst

Geen opmerkingen: