dinsdag 26 juni 2012

LOONCORRECTIES.

 

De afgelopen weken zijn wij als samenleving geconfronteerd met “acties” vanuit werkers uit de financiele sector van ons land.Het gaat bij de vakbond om inflatie correcties van het loon.De afgelopen periode 2011 hebben wij een gemiddeld inflatie cijfer gehad van rond de 16%.

 

Tijdens discussie’s in Japin verband werd het volgende onder de aandacht van de Japinners gebracht en wij het bijzonder waarderen als u ook uw inzicht deelt:

 

Automatische indexering

Een hervorming van ons loon systeem is noodzakelijk .Er zou overgegaan moeten worden van een automatische indexering van de lonen is niet zaligmakend, maar wel noodzakelijk. Koppel de lonen  aan de inflatiedoelstelling van de Centrale Bank. 'De CBvS bepaalt elk jaar een inflatietarget van pakweg x procent, dat ze ook gemiddeld moet  halen. (...) Dan verlies je gemiddeld geen koopkracht. Zo sluit je loon-prijsspiralen uit en kan je je nooit uit de markt prijzen, omdat je het gemiddelde van de regionale zone hanteert.' Het is slechts een van de vele intelligente structurele hervormingen die duurzame groei opleveren zonder de toekomst te belasten. Er ontstaat een check en balance situatie in de economische politiek. Hij vergeet dat we geen sprint lopen, maar een marathon. Duurzame economische groei ontstaat niet door de geldkraan van de overheid open te draaien, ook niet door ronkende mediaverklaringen, wel door een niet aflatende stroom aan hervormingen.
Less talk. More walk!

NPS persdienst

Geen opmerkingen: