dinsdag 5 juni 2012

NPS WANICA

 

Het Afdelingsbestuur van NPS Wanica hield op zaterdag 2 juni 2012. Een ALV met als belangrijkste punt: bestuursverkiezingen. De voorzitter die volgens de statuten in functie wordt gekozen, en de overige leden bij personen

Meerdeheidsstelsel, is Mevrouw Danielle Beeldsnijder-van Windt.

De Afdeling werd jaren voorgezeten door de heer J.Biffe. Onder dankzegging voor zijn

noeste arbeid voor de Partij werd de vergadering die om 19:30 begon werd om 21:00

gesloten. Het nieuw bestuur ziet ar alsvolgt uit:

 

NPS AFDELING WANICA

 

nr.

Naam:

1

mw. D. Beeldsnijder-van Windt ( VOORZITTER)

2

mw. O. Marengo

3

mw. J. Gambier

4

dhr.  J. Ronosemito

5

dhr. I.Vanejager

6

mw. D. Vyent

7

dhr. J. Karijoredjo

8

mw. C. Korstam

9

mw. L. Maayen-Pierau

10

dhr.M. Leeflang

11

mw. L.Sabajo

 

 

 

 

Sunil Oemrawsingh

Waterkant 56

É: (597)476965 - (597)498157

Paramaribo

Suriname

 

Geen opmerkingen: