zaterdag 23 juni 2012

Doodstraf

De NPS was, is en blijft tegen de doodstraf en zal zich ook internationaal voor dat standpunt inzetten.

De NPS is tegen de doodstraf. Ten eerste vanwege principiële redenen. Een overheid mag nooit iemand, wat hij of zij ook gedaan mag hebben, van het leven beroven. Elke rechtsstaat kent een zeker recht van vergelding maar altijd met mate; de doodstraf overschrijdt die grens. Ten tweede is er ook een praktisch bezwaar. De doodstraf is onomkeerbaar, een fout kan nooit meer worden hersteld.
Ook de Surinaamse overheid is niet onfeilbaar en er bestaat dus het risico dat iemand onschuldig wordt veroordeeld. De mogelijkheid, hoe klein ook, dat er onschuldigen ter dood worden gebracht is strijdig met onze opvatting van de rechtsstaat.

Tenslotte leidt de doodstraf niet tot een veiliger land. Integendeel, criminelen in landen waar de doodstraf wel mogelijk is maken vaker slachtoffers omdat zij toch niets meer te verliezen hebben.Wij zullen ons blijven uitspreken tegen de doodstraf

NPS persdienst.

 

 

Geen opmerkingen: