vrijdag 8 juni 2012

Hoe haalbaar zijn de “dromen” van deze  regering

De Jaarrede van  de regerinsgleider  Desi Bouterse over het te voeren
regeringsbeleid 2012, die uitgesproken werd  op 29 september 2012, is het volk beloofd om  staatsbedrijven te privatiseren, waaronder de staatsbanken. We hebben geen enkele stap in die richting gezien.In DNA heeft geen enkele coalitie volksvertegenwoordiger de regering hierop gewezen.Overigens is een ieder in het ongewisse over welke banken men het precies heeft.

Ook heeft de regering aangegeven dat ons belastingsysteem dringend aan een grondige hervorming toe is. De hervorming omvat onder meer de verschuiving van de belastingdruk van de directe belastingen (Inkomstenbelasting en Loonbelasting) naar de indirecte belastingen.
In dit kader zal de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) worden geïntroduceerd. Krisnadath zei in het programma dat er geen indicatie is dat men nog dit jaar ertoe zal overgaan. Mooie woorden maar waar zijn de data, wat is de deadline, welke informatie heeft de regering tot dusver aan ons verschaft zodat wij erachter kunnen gaan staan. Niets!

Waar zijn de 4 baanswegen, zijn er ontwerpen,wie gaat uitvoeren, zijn er zoals de wet voorschrijft voorbereidingen voor inschrijvingen, komt het op de begroting voor. Wij kunnen dezelfde vragen stellen, mbt de bruggen over de Marowijne en Corantijn rivier.

NPS persdienst

Geen opmerkingen: