dinsdag 23 augustus 2011

VERKIEZING IN ONDERAFDELING “DE GROENE” EEN FEIT.

 

Op maandag 22 augustus 2011 heeft de Onderafdeling “DE GROENE” haar verkiezing

gehouden.Al om 19:00 waren de leden van deze onderafdeling  in Flora om deel te nemen aan

de verkiezingen.

De vergadering werd geopend door de voorzitter Yvonne Linger en werd

overgedragen aan de flamboyante Hank Anches die het verder verloop van de vergadering

toevertrouwd kreeg.Nadat de voorzitter mevrouw Linger haar waardering had uitgesproken

aan de uittredende bestuursleden, die onvermoeid jaren hun krachten hebben gegeven, werd

de voorzitter van de Afdeling Paramaribo de heer Erwin Lelie uitgenodigd om de

verkiezingscommissie samen te stellen.

 

De verkiezingscommissie die werd voorgezeten door Drs.Jerrel Pawiroredjo uit het

hoofdbestuur en leden van de onderafdeling DE GROENE hield de aanwezigen deed

de richtlijnen voor de verkiezing van de onderafdeling uit de doeken.

 

De Lijst Linger als voorzitter werd bij acclamatie gekozen.Het nieuw bestuur bestaat uit :

1)      Mevr.Yvonne Linger (voorzitter)

2)      Hank Anches

3)      Mevr.Ruth Gerard- Hildenberg

4)      Mevr.Grames

5)      Ro Waarde

6)      Duncan Grames

7)      Mevr.Grant

 

 

P1020276.JPG                               P1020271.JPG

Nieuw Onderafdelingsbestuur DE GROENE                                      Jongerenraad DE GROENE

Met de voorzitter Drs. R.Venetiaan van de NPS

 

 

De voorzitter van de partij Drs.R.Venetiaan  installeerde het nieuw gekozen bestuur

met de boodschap dat er een grote uitdaging staat voor dit onderafdelingsbestuur in Flora.

De vernieuwing, verandering en verjonging die al is ingezet in de samenstelling van het bestuur

zal haar beslag verder moeten vinden in het jaarprogramma van DE GROENE.

 

Dit jaarprogramma zal meer behelzen zoals de voorzitter het stelde dan alleen politieke doelen.

De Onderafdeling DE GROENE werd opgeroepen om de waarden en tradities van de partij zoals

zij die de afgelopen 65 jaar heeft gedragen voort te zetten.

 

Voorzitter Yvonne Linger bedankte de voorzitter Venetiaan, Lelie en al de aanwezigen voor het

in haar gestelde vertrouwen en gaf aan dat zij en haar bestuur het nieuw elan van de partij en

in het bijzonder DE GROENE zal lanceren door nieuwe activiteiten te ontplooien de komende tijd.

 

De NPS zal paraat, vernieuwd, veranderd en verjongd zijn voor de eerst komende verkiezingen

zei de voorzitter Linger van de Groene.

 

De NPS feliciteert de onderafdeling DE GROENE met een ordelijk en democratisch gehouden

verkiezing en wenst de onderafdeling heel veel succes toe bij haar activiteiten.

 

NPS Persdienst

 

Geen opmerkingen: