vrijdag 12 augustus 2011

Achteruitkijkers en achteruitgang voor grote delen van ons volk

Vlak voor de verkiezingen van 2010 werd ons een social-contract met het volk van Suriname door de huidige machthebbers voorgehouden. Het zouden mooie en fantastische optredens worden. Wij zouden ons daadwerkelijk kunnen wanen de sleutel van de toegang tot het zeventiende rijkste land van de wereld te hebben. Wat onze verbazing wekt, is het vermogen van de huidige bestuurders een vals refrein vanaf het begin van  haar optreden 12 augustus 2010 te blijven zingen, een refrein van achteruitkijken, van achteruitkijkers dat de vorige regering dit en dat heeft gedaan.
Een van de meest opvallende zaken uit het sociaal akkoord is dat de huidige machthebbers de indruk naar de sociaal zwakkeren in onze samenleving heeft gewekt, dat personen uit deze categorie een huis zouden krijgen. Een paar maanden later kwam de mededeling, dat men voor de huizen zou moeten betalen. Ook is de toezegging gedaan dat de prijzen in de winkels omlaag zouden gaan. Iedereen weet nu dat een jaar later de prijzen in de winkels met meer dan 20 procent zijn gestegen. Brandstof zou goedkoper worden. Inmiddels voelt iedereen de enorme stijging van de brandstofprijzen en er dreigen nog meerdere verhogingen op dit gebied op komst te zijn. Kortom, door het beleid van deze regering zijn grote groepen in de samenleving duidelijk verarmd. Vooral de jongeren die uit deze groepen komen merken steeds meer dat zij bedrogen zijn.
Volgens het sociaal contract zou er een einde worden gemaakt aan vriendjespolitiek en het bevoordelen van familie en partijgenoten. In het afgelopen jaar is het tegendeel gebleken. Talrijke vriendjes zijn met grove salarissen, lucratieve functies en opdrachten gezegend, terwijl het volk de buikriem nog strakker moet aanhalen.
Tijdens de verkiezingen van 2010 hebben vertegenwoordigers van de huidige regering continu het woord 'achteruitkijkspiegel' vaak ten onrechte gebruikt. Nu zij zelf aan de macht zijn proberen zij hun onbekwaamheid te verbergen door continu de gewezen regering verwijten te maken, in plaats van zelf te regeren en de vraagstukken van het land en volk duurzaam op te lossen. Ons advies aan de huidige regering is: los het ontwateringvraagstuk op, los het vraagstuk van het ophalen van vuil op, los het elektrificatie en waterdistributievraagstuk op en ga zo maar door.
De laatste Nieuw Frontregering heeft een stabiele, groeiende en goedlopende economie voor de huidige regering achtergelaten. De lopende rekening van de betalingsbalans vertoonde overschotten, het prijsniveau was goed, zowel de overheid als de particuliere sector investeerde zwaar, er zijn duizenden woningen gebouwd en gerenoveerd, staatsschuld was onder controle, de monetaire reserve vertegenwoordigde vele maanden import en de salarissen van de ambtenaren waren gegarandeerd.
Op de bijzondere rekening bij de Centrale Bank was er SRD811 miljoen voor het uitvoeren van een aantal projecten. Alleen al voor de huizenbouw was er een bedrag van SRD72 miljoen. gereserveerd. Het achteruitspiegelverhaal over een lege staatskas zien wij dan ook als niets anders dan een fabeltje om het eigen onvermogen te verbergen.
In de afgelopen 12 maanden heeft de huidige regering over miljarden aan inkomsten kunnen beschikken, desondanks  moeten wij constateren dat haar beleid niet de resultaten heeft opgeleverd die in haar sociaal contract met het volk zijn opgenomen.
De onmacht van de huidige regering om in ons democratisch bestel, in samenspraak met de nationale vertegenwoordiging, de vakbeweging, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld de belangen voor het volk te behartigenen en welvaart te brengen voor onze samenleving, vervult het volk met grote bezorgdheid. Suriname snakt nu na 1 jaar regering Bouterse-Ameerali, al naar betere tijden.

Nationale Partij Suriname
452101 / 8301074

Geen opmerkingen: