woensdag 10 augustus 2011

De NPS vindt het nuttig haar partijleden te informeren wat de standpunten van haar partners zijn:


DA 91 levert felle kritiek op beleid president

DA 91 vindt dat de taken van ministeries worden uitgehold door president Desi Bouterse. Hij trekt volgens de oppositionele partij, die deel uitmaakt van het Nieuw Front, steeds meer macht naar zich toe ten koste van de democratische instituties als ministeries, terwijl hij zich onttrekt aan verantwoording en controle. 
“We kunnen spreken van een ‘sluipende presidentscoup’ van het ‘Çhavez-model’ waarbij de toegenomen macht van de president uiteindelijk grondwettelijk wordt gesanctioneerd. Ook daar is het parlement aan de kant geschoven”, zegt de partij in een persbericht. 

DA 91 wijst erop dat tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee veel vragen gesteld die door de regering (ministers en vicepresident) niet beantwoord zijn of konden worden. De president die de begrotingen heeft ingediend en constitutioneel verplicht is verantwoording af te leggen aan het parlement, is tijdens de beraadslaging niet verschenen. Vlak voor de stemming betrad hij de zaal, om na de stemming zijn monoloog te houden.

Commissies 
Vanaf het aantreden van deze regering zijn er veel commissies benoemd en instituten ingesteld die direct vallen onder de president. “Hiermede zijn taken van ministeries uitgehold en overgedragen aan anderen die geen verantwoording hoeven af te leggen aan De Nationale Assemblee. Zij rapporteren aan de president die op zijn beurt niet verschijnt in het parlement en dus geen verantwoording aflegt”, zegt de politieke organisatie. 

DA 91 constateert dat er in feite twee bestuursorden zijn, met een begroting. Wij horen hoe vragen in het parlement gesteld via persconferenties worden beantwoord door commissievoorzitters . “Wanneer op een persconferentie gesteld wordt dat de kosten voor bijvoorbeeld de Couter Terrorism Unit getrokken worden van posten op de goedgekeurde begroting van andere gewapende machten is dit een strafbare overtreding van de comptabele regels; DNA heeft dit niet geautoriseerd mede omdat het niet eens aangegeven is.
Deze houding en handelingen betekenen dat de rol en de plaats van De Nationale Assemblee als controlerend, allocerend en autoriserend orgaan uitgespeeld is”, zegt DA 91.

Onder curatele 
De vragen rond het IDCS, rijstcommissie, CTU, Grondwetherzieningcommissie, commissie ordening goudsector, etc worden door enkele commissie-voorzitters via persconferenties besproken en hetgeen verteld wordt, roept een veelheid van andere vragen op.

"Nu zien wij dat de minister van Onderwijs en die van Volksgezondheid feitelijk onder curatele worden gesteld door de installatie van de ‘task force voorbereiding onderwijsinnovatie’ en de ‘commissie herstructurering gezondheidszorg’ die aan de president rapporteren, zonder dat hij verantwoording aflegt", zegt DA 91. 

Zelfs voor het klimaatsveranderingsbeleid heeft de president een commissie geïnstalleerd die eveneens onder zijn verantwoordelijkheid functioneert. “Van welke begrotingspost(en) zullen alle salarissen en kosten betaald worden? Kortom met deze handelingen is De Nationale Assemblee met haar budgetrecht een wassen neus geworden, waarbij het disrespect van de president naar het hoogste college van Staat, overduidelijk is”, zegt DA 91.

Bron :DWT

Geen opmerkingen: