maandag 15 augustus 2011

NPS 65 Jaar


Paramaribo, 14 augustus 2011


Aan: de Besturen en Leden van de
         Afdelingen en Onder-Afdelingen
         van de Nationale Partij Suriname.

Partijgenoten,

De Nationale Partij Suriname zal op 29 september a.s. haar 65-jarig bestaan herdenken.
Wij mogen met trots vaststellen, dat onze Partij sinds haar oprichting tot heden een indrukwekkende bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Onder aanvoering van de N.P.S. zijn er in de loop van onze geschiedenis belangrijke mijlpalen bereikt, onder meer op het gebied van de vestiging en bescherming van de democratie en de rechtstaat, de vestiging en verdediging van de soevereiniteit en integriteit van de Surinaamse Natie, de definitie van de Surinaamse identiteit,
de formulering en implementatie van de ontwikkelingsroute van de Natie,
de rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn over alle lagen van de bevolking,
het herstel en de handhaving van de vrede op het gehele grondgebied van de Republiek Suriname en het geven van een waardige plaats aan de Republiek Suriname in onze regio en in de gehele wereldgemeenschap.

Reeds om dit historisch gegeven hebben wij alle reden om het heuglijk feit van ons 65-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarnaast willen wij onze lustrum-viering graag benutten als inspirerende aanzet om onze roeping als nationale partij voor ontwikkeling, recht en democratie te blijven vervullen en om de hiermee samenhangende uitdagingen van de toekomst met kracht en overtuiging tegemoet te treden.

Met het oog hierop is er een Lustrumcommissie benoemd en die heeft een Lustrumprogramma samengesteld, bestemd voor alle geledingen binnen onze Partij: jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, studerenden en werkenden, kortom voor alle N.P.S.’ers en sympathisanten in stad, district en binnenland. Dit Lustrumprogramma wordt u hierbij aangeboden.

De Lustrumcommissie staat onder leiding van onze partijgenoot Romeo van Russel.

Met vriendelijke partij groeten.

Namens het Hoofdbestuur van de
Nationale Partij Suriname,


R.R.Venetiaan – Voorzitter

Geen opmerkingen: