maandag 15 augustus 2011

LUSTRUMPROGRAMMA


NATIONALE  PARTIJ  SURINAME
                     65  JAAR

         LUSTRUMPROGRAMMAHet Programma voor de viering van de 65e verjaardag van de Nationale Partij Suriname ziet er, wijzigingen voorbehouden, als volgt uit:

Startsein van de lustrumviering.
Datum: donderdag 1 september 2011.
Bij deze gelegenheid zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:
Bekendmaking van het Lustrumthema, lancering van de Bigi Yari Odo en presentatie van de Bigi Yari Anysa.

NB: Voor de Bigi Yari Odo is er een prijsvraag uitgeschreven. De beste inzending zal met een toepasselijke prijs worden beloond.

Jongeren spreek-, lees- en voordrachtcontest.
Datum: vrijdag 9 september 2011.
Met inzet van hun talenten en vaardigheden zullen jongeren door middel van korte spreek- c.q. leesbeurten en voordracht van gedichten over aan de N.P.S. gerelateerde onderwerpen, dingen naar aantrekkelijke prijzen.

Lezing door Mr. Dr. E.Marshall, gevolgd door een paneldiscussie.
Datum: vrijdag 16 september 2011.
Er zal worden gesproken over de ontwikkeling van het Surinaams onderwijs en de bijdrage van de N.P.S. in dat verband.

Jubileumwandel- en trimloop.
Datum: zaterdag 17 september 2011.
De loop zal gaan over een afstand van 5 km, met Grun Dyari als start en finish.
De voorinschrijving zal op zaterdag 20 augustus 2011 van start gaan in Grun Dyari en op adressen die nader bekendgemaakt zullen worden.

Bij inschrijving zal elke deelnemer tegen betaling van SRD 10,- een jubileum T-shirt ontvangen.

Verder zal elke deelnemer in aanmerking komen voor een lot, waarmee één van de fraaie prijzen die zullen worden verloot, kan worden gewonnen. De trekking zal meteen na de loop plaatsvinden.

Bigi Sma Dey.
Datum: woensdag 21 september 2011.
De senioren onder onze partijgenoten zullen dan in een gezellige sfeer het 65-jarig bestaan van de N.P.S. in Grun Dyari vieren.

Ook zal hulde worden gebracht aan de ston futu’s, voor hun verdiensten aan onze Partij.

N.P.S. Bigi Famiri Dey.
Datum: zaterdag 24 september 2011.
Jeugdige en volwassen N.P.S.’ers zullen zich dan in gezinsverband door middel van sportieve recreatie in Grun Dyari kunnen vermaken.

Dankdienst.
Datum: zondag 25 september 2011.
Tijdens een multireligieuze eredienst zal dank worden uitgebracht aan de Almachtige voor Zijn bijstand en begeleiding in de achter ons liggende periode en zal Zijn verdere zegen over onze Partij worden afgesmeekt.

Aansluitend op de dankdienst zal er een zang- en muziekfestijn worden gehouden, waaraan verschillende koren, groepen en solisten zullen deelnemen.

Bigi Yari Massameeting.
Datum: donderdag 29 september 2011.
Tijdens deze massameeting zal in krachtige boodschappen van de leiders van de N.P.S. en haar partners worden stilgestaan bij de verdiensten en de rol van onze Partij in het verleden, het heden en in de toekomst.

De sfeer zal  door middel van entertainment worden verhoogd, met ten slotte:
Dansen tot bam !!!

Culturele avond.
Datum: vrijdag 30 september 2011 (datum tentatief).
Tijdens een culturele manifestatie zal het nationaal karakter van de N.P.S. op sprekende wijze tot uitdrukking worden gebracht, door middel van de presentatie van verschillende cultuurvormen die in het Volk van Suriname, en dus in de achterban van onze Partij, zijn vertegenwoordigd.

Bingo drive.
Datum: zaterdag 1 oktober 2011.
De prijzenpot zal bestaan uit begerenswaardige prijzen.

Seminar: N.P.S. en de Nationale Productie
Datum: zaterdag 8 oktober 2011.
Op dit seminar zal de rol en plaats van de N.P.S. met betrekking tot de ontwikkeling van de nationale productiesectoren, zoals mijnbouw en industrie, de energiesector waaronder de olie-industrie, de agrarische sector en de dienstensector, in  beschouwing en discussie genomen worden.

N.P.S. Partij Seminar.
Datum: zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2011.
Tijdens dit intern partijseminar zullen de ideologie, de beginselen en het programma van de N.P.S. in beschouwing worden genomen, geplaatst tegen de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen.

Partijgenoten,

Het ligt in de bedoeling, om in alle districten lustrumactiviteiten te ontplooien.
Daartoe zullen in samenwerking met de respectieve N.P.S.-Afdelingen de nodige voorbereidingen worden getroffen.

Bij de lustrumactiviteiten zullen er ook interessante N.P.S.-collectors items tegen aantrekkelijke prijzen beschikbaar zijn.

Het streven van de Partijleiding is erop gericht, om de lustrumviering tot een groot succes te maken. Het spreekt vanzelf dat de actieve bijdrage en participatie van alle N.P.S.’ers daarvoor nodig zullen zijn.

Wij roepen u daarom op, om nu reeds in uw Afdelingen en Onder-Afdelingen een aanvang te maken met de mobilisatie van alle leden.

Ten slotte vragen wij u met nadruk om de berichten van de Partijleiding met betrekking tot de lustrumactiviteiten, via de partijstructuren en via de media op de voet te volgen.

PARAAT, PARAAT…..


Met vriendelijke partijgroeten.

Paramaribo, 14 augustus 2011

Namens de Lustrumcommissie van de
Nationale Partij Suriname,


Romeo van Russel  – Voorzitter

Geen opmerkingen: