maandag 15 april 2013

 

"Strijd tegen corruptie is geen prioriteit voor regering Bouterse”

Terwijl wij met het regeringsdocument “kruispunt” geconfronteerd werden met een voornemen “Kruistocht tegen Corruptie" van de regering Bouterse –Ameerali stellen wij na ruim 3 jaren regeren dat het een kreet blijkt te zijn. De strijd tegen de corruptie is geen prioriteit voor de regering. En op het vlak van integriteit bengelen de politieke loyalisten van deze regering en regeringspartijen  onderaan..

De regering mist een  een geïntegreerd integriteitsbeleid, er zijn wel wetten maar ze worden niet toegepast,. De particul;iere media worden uitgehold doorde journalisten bij die bedrijven weg “te kapen”. Deze personen worden ambtenaren met al de voordelen die daarbij horen.De overheidsmedia worden niet gebruikt om de samenleving voor te lichetn en te informeren,maar worden misbruikt voor populistiche en propagandistich werk.Men maakt zich zelf schuldig aan persoonsverheerlijking.

Anuit de samenleving worden enkele voorstellen gedaan:

* Zo moeten er ethische codes komen voor ministers, leden van kabinetten en parlementsleden. De ministeriële kabinetten leven op gespannen voet met de  task forces die opgedoekt moeten worden.

* Er is één "ombudsman" komen. Burgers zouden zich dan tot dat loket kunnen wenden.

* De anticorruptie-wet moet met de hoogste prioriteit ingediend,behandled en aangenomen worden.

* Het vermogen van de ministers en andere politici die politiek benoemd of gekozen zijn moeten worden gepubliceerd, om na de zittingsperiode na te gaan hoe eventeuele verruiming heeft plaatsgehad.

NPS’er uit Nickerie

April 2013

 

Geen opmerkingen: