vrijdag 12 april 2013

Millenniumdoelen: minder dan  1000 dagen te gaan

De millenniumdoelstellingen moeten voor 2015 gehaald moeten worden. De millenniumdoelen zijn acht concrete doelstellingen op het gebied van ontwikkelingshulp. De Surinaamse regering Venetiaan zette deze acht doelen centraal in haar beleid voor ontwikkelingssamenwerking welek tot nu toe gelden. Het krachtige van de afspraak die wereldwijd gemaakt werd is dat het concrete en meetbare doelen in zich houden.

Met nog minder dan duizend dagen is het wenselijk een evaluatie te maken in onze partij ,maar  welke doelstellingen tot nu toe gehaald zijn en aan welke doelen we de komende tijd nog extra aandacht moeten besteden.

Gezegd mag worden dat sinds 1990 extreme armoede wereldwijd met 50% is afgenomen.Hiermee zijn wij nog niet tevreden,de grootste vijand van de mens is armoede en die moeten wij als NPS in onze programma’s steeds de oorlog verklaren. Wij zullen moeten werken aan verdere uitbanning van de armoede in onze samenleving.

Issue’s als deelname van meisjes aan het leerproces is in ons land ruimschoots gehaald,maar aan kindersterfte mag sterker beleid gemaakt worden.Veilig drinkwater is een heikel punt waaraan wij heel veel aandcaht zullen moeten besteden. In 2015 moet tenminste  tweeënnegentig procent van de wereldbevolking toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater volgens internationale berichtgeving.

En toch is er ook rede tot zorg. Ondanks de vooruitgang leven er nog altijd 2,5 miljard mensen zonder goede sanitaire voorzieningen. Ook overlijden er nog steeds jaarlijks bijna 300.000 vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. Vaak is deze moedersterfte het gevolg van illegale abortus.Elke regering zal de komende jaren onverminderd zich moeten in zetten op vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Niet alleen om er voor te zorgen dat jongens en meisjes dezelfde kansen krijgen maar ook om moeders in de toekomst beter te beschermen.

Het laatste VN rapport laat zien wordt millenniumdoelstelling nummer 1, de uitbanning van honger, lang niet gehaald. In 2015 zou het percentage mensen met honger met de helft verminderd moeten zijn. Hoewel extreme honger aanzienlijk is teruggedrongen leven er in Afrika en Zuid-Azië nog steeds 870 miljoen mensen met een tekort aan eten. Mede dankzij de financiële crisis en de sterk stijgende voedselprijzen stagneert de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op dit terrein.

Er wordt inmiddels op verschillende niveaus hard nagedacht over wat er na 2015 moet gebeuren met de millenniumdoelen en welke onderwerpen op de post-2015-agenda moeten komen te staan. Ook de NPS zal zich moeten inmengen in dit debat en zich  blijven inzetten om honger overal ter wereld en in het bijzonder in ons land uit te bannen en op te komen voor vrouwenrechten.

NPS persdienst

 

Geen opmerkingen: