maandag 27 augustus 2012

NIEUW FRONT SCHRIJFT DNA:

 

De Voorzitter van De Nationale Assemblee,

mw. drs. J.Geerlings-Simons

 

 

Paramaribo, 24 augustus 2012

 

Ondergetekenden, allen leden van de Nationale Assemblee, vragen U hierbij krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, om op de meest korte termijn een openbare vergadering te willen uitschrijven met als agendapunt:

 

“Bespreking van de energievoorziening op zowel korte-, middenlange- als lange termijn i.v.m. de heersende ernstige tekorten hiervan; en de door de Regering te treffen maatregelen ter verbetering van de energievoorziening voor de samenleving.”

 

Het is van groot belang dat De Nationale Assemblée c.q. de samenleving voldoende geïnformeerd wordt over het beleid van de regering met betrekking tot bovengenoemde aangelegenheid, dit mede in verband met de instandhouding c.q. verdere stimulering van de economische bedrijvigheid in het land. Dit verzoek staat in het licht van de nu reeds voelbare ernstig tekorten in de energievoorziening, terwijl de traditionele piekvraag naar energie in de maanden september en december in aantocht zijn.

 

Nieuw Front

 

Geen opmerkingen: