dinsdag 14 augustus 2012

 

Dienstplicht

 Uit alles blijkt, dat de overheid niet over voldoende financiële middelen beschikt om al haar kosten te dekken. Bij de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2012 is het al bekendgemaakt, dat de departementen van Openbare Werken en Onderwijs het best bedacht zullen worden. Dat wil zeggen, dat andere departementen zullen moeten bezuinigen. De overige departementen zullen op hun begroting moeten inleveren.Dat geldt dus dan ook voor Justitie en Politie en Defensie. Deze twee departementen zullen het dan met minder moeten doen.

De politie heeft bijvoorbeeld dringend behoefte aan transport. Door het gebrek aan deugdelijke voertuigen kan ze al maanden slecht uit de voeten en speelt men continu met de veiligheid van de gemeenschap. Vaak genoeg kan de politie niet op tijd arriveren bij zich voordoende calamiteiten, omdat een voertuig niet gelijk ter beschikking is. De politie heeft dan bij lokale dealers wel auto’s in bestelling, maar kan niet over de wagens beschikken zolang er niet betaald is.

Bij het Nationaal Leger zijn er ook enorme tekorten en is het ook niet goed gesteld met het transport. Vooral bij het zwaar materieel zijn zaken de afgelopen twee jaar behoorlijk achteruit gegaan en speelt het gebrek aan de meest noodzakelijke onderdelen een grote rol. Tonners, die niet kunnen rollen, omdat ze gewoon stuk zijn en de onderdelenaanvoer veel te wensen overlaat. Ook voor wat betreft materiaal, dat militairen gewoon nodig hebben om hun werk naar behoren te kunnen doen is er veel mis. En toch wordt er voortdurend op een dienstplicht gehamerd terwijl de noodzaak daarvan maar niet kan worden bewezen. Suriname heeft geen dienstplicht nodig .

Suriname kan volstaan met regelmatige lichtingen van jonge mannen en vrouwen zoals dat al jaren plaatsvindt. Er zijn genoeg aanmeldingen om honderden manschappen voor de Eerste Algemene Opleiding in de Ayoko Kazerne te kunnen opvangen. Zodra het bericht binnen is, dat er een nieuwe lichting wordt voorbereid komen de jonge mannen en vrouwen zich aanmelden. Heeft gewoon geen missen en daarom is het zo onbegrijpelijk, dat men steeds op een dienstplicht blijft hameren, terwijl men heel goed weet dat er voor een dergelijke plicht geen geld is. Het Ministerie van Financiën heeft dat geld gewoon niet vanwege het verkwistend beleid van deze regering (vliegreizen, en alle glitter and glamour dat daarmee gepaard gaat).

Thans wordt er al steen en been geklaagd bij de gewapende machten over het gebrek aan van alles. Hoe denkt men dan de zaak te kunnen verzwaren zonder daarvoor de middelen ter beschikking te hebben? Voor ons is het dienstplichtplan van de overheid gewoon waanzin en uit het brein van een onverstandige ontsproten. En waarom er meer dan noodzakelijk mannen en vrouwen onder de wapenen moeten komen is nog helemaal onduidelijk Of heeft de regering-Bouterse een driedubbele agenda, waar de gemeenschap tot op dit moment nog geen notie van heeft? We zullen het wel over niet al te lange termijn wel te weten komen. Tot op dit moment kunnen we het voornemen tot het wederom instellen van de dienstplicht niet anders dan als waanzin neerzetten

 

Geen opmerkingen: