vrijdag 10 augustus 2012

9 augustus is voor Suriname een bijzondere dag

 

De eenheid, ontwikkeling  en vooruitgang van de gehele Surinaamse bevolking staat sedert haar oprichting centraal bij de Nationale Partij Suriname. Vanuit deze gedachte kijkt de Afdeling Paramaribo van de NPS naar de herdenking en viering van de diverse nationale feestdagen, van onze verschillende broeders en zusters.

Voor de Afdeling Paramaribo van Nationale Partij Suriname is 9 augustus een belangrijke dag. Op deze dag herdenken en vieren twee zeer belangrijke groepen in onze multiculturele en multi-etnische samenleving een bijzondere dag.

In de eerste plaats herdenken en vieren wij van de Afdeling Paramaribo NPS samen met de Inheemsen, de eerste bewoners van ons land hun welverdiende dag, die hun in het jaar 2007 voor het eerst als Nationale Vrije Dag door de regering is verleend. De Inheemsen vertoeven al duizenden jaren in de Amerika’s en ook in Suriname en hebben het in die periode beslist niet gemakkelijk gehad. Hun strijd begon al in de 15e eeuw toen eerst Spaanse, Engelse en daarna Nederlandse kolonialisten hun vredig leven verstoorde en hun uiteindelijk hun land afnam en in eigen land tot slaaf hebben gemaakt. Hierna is het voor de Inheemsen een constante strijd voor hun voortbestaan geweest. Ondanks de zware strijd om te overleven hebben de Inheemsen een aantal belangrijke zaken aan onze samenleving toegevoegd. In dit kader kan worden gedacht aan de culturele bijdragen in de vorm van zang, dans, maar ook historische rotstekeningen en bovendien zijn zij vereewigd in het wapen van ons land. Zij hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de natuur en de biodiversiteit. En ook op de maatschappelijke ladder en op de Universiteit zien wij steeds meer Inheemsen op de voorgrond treden. Afdeling Paramaribo van de  Nationale Partij Suriname juicht deze ontwikkelingen toe en zal waar mogelijk alles in het werk stellen om deze positieve ontwikkelingen te helpen stimuleren.

In de tweede plaats herdenken en vieren wij van afdeling Paramaribo van de NPS samen met de Javaanse gemeenschap het 122ste jaar van de Javaanse immigratie. Immigranten uit Java zijn vlak voor en na de afschaffing van de slavernij door de vroegere kolonisator naar ons land gebracht om op de plantages arbeid te verrichten. De arbeidsomstandigheden waren in de koloniale tijd zwaar en mensonterend. De voorvaderen van deze groep hebben op allerlei manieren strijd moeten leveren om hun sociale positie in de samenleving te verbeteren. In het huidige Suriname zien wij duidelijk de bijdrage van onze javaanse broeders en zusters aan onze samenleving. Op cultureel, culinair, op het gebied van vakmanschap maar ook op maatschappelijk gebied is de bijdrage van onze javaanse broeders en zusters onmiskenbaar aanwezig in de Surinaamse samenleving.

De Afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname feliciteert de Inheemsen en de Javanen in onze samenleving en wenst hun voor 9 augustus een sprankelijke dag toe.

 

De Afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname
Paramaribo, 8 augustus 2012

 

Geen opmerkingen: