woensdag 17 juli 2013

Paramaribo  11  juli 2013

 

De Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) presenteert op woensdag 17 juli  het onderzoeksrapport

 

The Political Culture of Democracy in Suriname and in the Americas, 2012:

Towards Equality of Opportunity.

 

SWI heeft in 2012 in samenwerking met de Vanderbilt University uit de Verenigde Staten een public opinion onderzoek uitgevoerd in geheel Suriname om een diepgaand inzicht te verkrijgen in de opinies over verschillende aspecten in deze samenleving. 

 

De  studie, onder de naam AmericasBarometer, is uitgevoerd in 26 landen van Noord- en Zuid- Amerika waarbij meer dan 41,000 personen zijn geïnterviewd. Met een uniforme steekproef procedure en een steekproef van ongeveer 1500 personen in ieder land is het mogelijk geweest om wetenschappelijk verantwoorde vergelijkingen te maken tussen de landen.

 

Op 17 juli worden de resultaten en het rapport gepresenteerd van 19.00 -– 21.30 uur n.m.

Plaats: Institute for Graduate Studies and Research/ Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex.

 

Het programma is als volgt:

19.00 – 19.10: Welkom: Jerome Egger, MA

19.10 – 19.40: Prof. Dr. Jack Menke

Organisatie en methodologie van AmericasBarometer

Economieën in de Amerika’s: Percepties en economische ongelijkheid

 

19.40- 20.05: Jaïr Schalkwijk Msc.

Vertrouwen in instituties: Corruptie en discriminatie

 

20.05 - 20.30 Prof. Dr. Marten Schalkwijk

Perspectieven voor Stabiele Democratie: divergerende trends in de Amerika’s

 

20.30- 21.10 Vragenronde

21.10– 21.30 Presentatie website AmericasBarometer & verkoop Rapport

 

Namens het SWI bestuur,

 

Jerome Egger, MA

 

Geen opmerkingen: