dinsdag 16 juli 2013

 

BEKENDMAKING

 

Hierbij delen wij u mede dat onze partijgenoot

 

Dhr.Armand,Hugo,Carlo Bergwijn

 

op 11 juli j.l. is overleden

 

Op donderdag 18 juli 2013 zal er een singi neti gehouden worden aan de Jensenweg #1

van 20.00u tot 24.00u.

 

De uitvaart ziet er alsvolgt uit, op vrijdag 19 juli 2013:

Van 14.30u tot 15.30u zal er gelegenheid zijn tot het afscheid nemen in Grundyari.

Van 15.30u tot 16.30u zal er en uitvaartdienst gehouden worden in Grundyari.

 

Om 17.00 zullen wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats Hodi Mi Kras Tibi.

P.S. verzoeke geen bloemen en zakdoeken in de kist te doen.

Het Hoofdbestuur en de Structuren van de Partij en leden condoleren de familie en wensen hen veel sterkte toe.

 

Nationale Partij Suriname

Geen opmerkingen: