dinsdag 5 maart 2013

OAS-commissie constateert mensenrechtenschending in Suriname

 

De Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) kwam enige weken terug op een oriëntatiemissie naar ons land om de omstandigheden van vrouwen en de Inheemse en Tribale Volken (ITV) in Suriname in kaart te brengen. Regeringsvertegenwoordigers en het ngo-veld waren de counterparts. De commissie benadrukte het belang van gelijke kansen voor en het uitbannen van discriminatie tegen vrouwen en ITV. De IACHR noemt met betrekking tot de concrete implementatie uitdrukkelijk de demarcatie en de titels op de gronden. De mensenrechtencommissie noteerde ook de kwikvervuiling van het (grond)water en de flora en fauna en de ontregeling van het tribale leven door goudmijnbouw in het binnenland. Genoemd wordt ook de gedwongen verhuizingen door goudexploitatie alsmede kinderarbeid en seksueel geweld tegen vrouwen in de mijngebieden. Op het gebied van economische activiteiten beveelde de IACHR ook voorafgaande consultaties met de lokale gemeenschappen aan. Ze wees de Surinaamse regering erop dat er internationale normen zijn voor de verhuizing van tribale gemeenschappen.Dit moet in het kader gezien worden met de op handen zijnde ondertekening van de gouddeals.

De gemeenschap van Brownsberg heeft bij de IACHR geklaagd dat er geen overheidsaandacht is voor hun noden, in het bijzonder met betrekking tot zowel watervoorziening en gezondheidszorg als bescherming van de lokale taal. Alhoewel de IACHR ontwikkeling ziet op het gebied van vrouwenrechten, constateert ze tekortkomingen in het financieren van instituten die deze rechten moeten helpen beschermen. De commissie constateert tekortkomingen in de opvang van mishandelde vrouwen, vooral in de relevante rurale gebieden. Hiervoor zijn metingen ook belangrijk. Speciale aandacht moet gegeven worden aan vrouwen die een dubbele discriminatie ervaren, omdat ze arm zijn of deel zijn van het platteland of behoren tot de ITV. Ook de wetgeving zou gesleuteld moeten worden aan ruimere definities, die gelden in internationale standaarden die omvatten onderzoek, vervolging en slachtofferzorg.

Lage politieke participatie, afwezige zwangerschapswetgeving, een beloningskloof tussen de geslachten en haperende gezondheidszorg, met als gevolg zwangerschapscomplicaties, vielen de IACHR ook op. De OAS-commissie komt tot de slotsom dat er discriminatie en geweld bestaat tegen personen met een bepaalde seksuele oriëntatie (LGBT’s). Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet een beleid hierop ontwikkelen.

Met betrekking tot het onderwijs concludeert de IACHR dat ons onderwijs geen rekening houdt met het multi-etnische en multireligieus karakter van ons land. De verschillende culturen, opvattingen en talen zouden geen plaats krijgen in de onderwijsplannen. Ook zou onderwijs niet landelijk zijn gedekt, waardoor discriminatie door de Staat om de hoek komt kijken.

NPS persdienst 5 maart 2013

 

Geen opmerkingen: