vrijdag 22 maart 2013

NPS zal alles doen om het corruptief beleid te bestrijden.

 

Onze partij heeft samen met haar partners gemeend om de regering te interpelleren inzake haar grondbeleid.

Wij brengen onze partijgenoten en de Surinaamse gemeenschap in herinnering dat de grootste coalitie partij in tijde van de Front regering zo hamerde op transparantie van het gorndbeleid etc. Vandaag heeft deze regering reeds twee ministers moeten  vervangen op ROGB vanwege vermeend corruptief beleid.Het beleid van de  derde minister riekt zwaar naar corruptie.Suriname wordt op dit moment zwaar beroofd, en de partij kan niet lijdend toezien dat dit gaande is en interpelleert daarom de regering.

 

INTERPELLATIEVOORSTEL NIEUW FRONT:

 

Ondergetekende, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 85 van het Reglement van Orde, het navolgende interpellatievoorstel aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring voor te leggen.

Paramaribo, 21 maart 2013

 

 

 

Overwegende,

-          dat de Regering beloofd heeft middels de Regeringsverklaring een transparant grondbeleid te zullen voeren;

 

-          dat de Regering in algemeen belang grond kan naasten of naderen;

 

-          dat we de afgelopen dagen overstelpt zijn met berichten van aankopen van de Regering van domeingrond van derden tegen enorme bedragen;

 

-          dat uitgegeven domeingrond ook middels compensatie terug kan vloeien in de boezem van de Staat, “in het bijzonder voor algemeen belang”;

 

-          dat de recente grondaankopen door de Regering rieken naar corruptie en nepotisme;

 

-          dat het grondbeleid van de Regering tot nu toe op alle fronten gefaald heeft en steeds slechter wordt;

 

-          dat de Regering zelf grond voor enorme bedragen opkoopt, terwijl aan politieke loyalisten enorme lappen grond uitgegeven worden voor speculaties.

 

Besluit:

De Regering op zeer korte termijn uit te nodigen De Nationale Assemblee zo omstandig mogelijk te informeren over grondaankopen en de in voorbereiding zijnde aankopen en meer duidelijkheid te geven over het grondbeleid van de Regering.

 

Geen opmerkingen: