woensdag 27 februari 2013

De kwestie Albert Ramdin

 

Ons uitgangspunt als NPS  is dat bij het willen ambiëren van een

Internationale functie waarvoor de republiek Suriname een kandidaat

voordraagt, is het geboden dat de kandidaat zich in een vroeg stadium en op

voorhand verstaat met zijn Regering ten einde zich van diens steun te

verzekeren. Gebeurt dit niet, dan zal de lobby die na toezegging van

ondersteuning normaliter moet worden gestart niet vlot verlopen.

 

De ondersteuning moet ook passen in het beleid van de Regering van de

kandidaat.Toen ambassadeur Ramdin in 2005 door Suriname werd gekandideerd

was het een besluit in harmonie met het buitenlands beleid van de Regering

Venetiaan. De ministers van Buitenlandse Zaken Marie Levens en Lygia Keteldijk-Kraag hebben, met het beschikbare apparaat, zich met succes ingezet voor zijn verkiezing en herverkiezing.De resultaten van deze strategie waren ook van invloed tijdens de herverkiezing van Ramdin in 2010.

 

De basis vereiste voor een effectieve procedure is derhalve een juiste

verhouding tussen de kandidaat en zijn nationale staat/regering.

 

De huidige Regering heeft wellicht de indruk gewekt dat Suriname/

Surinamers bereid is/zijn internationale verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Dit blijkt uit verscheidene handelingen die gepleegd zijn en posities die

zijn ingenomen. Het was dus te verwachten dat de Regering de kandidatuur van

Ramdin zou ondersteunen.

 

Aangezien de Regering een contrair en voor de rest van de samenleving een

onbegrijpelijk standpunt inneemt is het vereist dat zij hieromtrent een

gedegen verklaring geeft. Wat de redenen ook mogen zijn voor het niet

ondersteunen van de kandidatuur zij het volgende opgemerkt:

a) De aanpak van deze zaak en de informatieverstrekking hieromtrent hebben

voor veel  verwarring en onbegrip gezorgd.

 b) Deze situatie schaadt de Staat Suriname zowel in internationaal als

regionaal.

c)Het gaat niet alleen om Suriname,ook Caricom loopt een gelegenheid mis om voor het eerst deze hoge positie toegewezen te krijgen.

d)Dat wij nu al aangeven Guyana te ondersteunen terwijl de post nog

niet vacant is en hiermee de heer Ramdin compromitteren in zijn functioneren.

d) Het besluit riekt naar rancune

 

Ons land heeft in de afgelopen decennia hard gewerkt aan de weder opbouw van

haar imago wereldwijd hetgeen goed gelukt is. De Regering moet

daarom zo spoedig mogelijk duidelijkheid brengen in de feiten en

omstandigheden van het geval Ramdin en in de overwegingen die aan haar

verrassend besluit te grondslag liggen.

  

De partij heeft daarom besloten haar DNA vertegenwoordigers gevraagd dit in

De Nationale Assemblee aan de orde te stellen en zal alles aan doen om dit

rancuneus beleid te bestrijden.

 

Nationale Partij Suriname

 

Geen opmerkingen: