vrijdag 8 maart 2013

VP doet gunning van ruim USD 400.000 zonder procedures

 

Vicepresident Robert Ameerali heeft aan KPMG Assurance Services N.V een bedrag van ruim USD 400.000 gegund, voor het leveren van diensten inzake het ontwikkelen van een strategisch kader met name Sociaal Zekerheidsstelsel in Suriname, zonder de procedures die vooraf gaan, in acht te nemen. Deze onthulling deed NPS parlementariër Arthur Tjin-A-Tsoi gisteren in DNA en hij vroeg aan DNA voorzitter Jennifer Simons een onderzoek te doen, naar wat hij noemt deze mega fraude. Ook is er een brief gestuurd naar de president van Suriname Desire Bouterse, zodat er een uitgebreid onderzoek komt. ‘’Op 12 december 2012 doet de KPMG een opdrachtbevestiging toekomen aan de directeur van het kabinet van de vicepresident. De directeur van het kabinet van de vicepresident handelt ,om uitvoering te geven aan deze gunning, waarbij er een contract ondertekend is door voornoemde functionaris met KPMG voor het bedrag van SRD 1,319,900 (USD  394.000) met  8 mijlpalen en een betalingschema. Waarom wordt er een opdracht gegund aan KPMG, terwijl er in het Tripartiet Overleg nog geen consensus is bereikt over het Sociaal Zekerheidsstelsel? In de loop der jaren zijn er over dit vraagstuk meerdere studies verricht.Bent u bekend met deze documentatie en is de beschikbare documentatie door het beleid geïnventariseerd en geëvalueerd? De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zich over dit vraagstuk gebogen en een commissie ingesteld ter verdere uitwerking.Is er een rapport hieruit voortgevloeid? Is er een advies van de SER over dit vraagstuk? Zo ja, is er hiervan gebruik gemaakt?Is het niet efficiënter om de eerdere rapporten ter zake te doen evalueren en te updaten ?’’, vraagt de NPS parlementariër in de brief aan de president.

Hij zegt dat de procedure is dat wanneer het kabinet van de vicepresident iets wil doen uitvoeren het raadsvoorstel via de minister van Binnenlandse Zaken wordt ingediend, immers staat dit kabinet, op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de uitvoering van een goedgekeurd raadsvoorstel, in dit geval de gunning, is de directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de functionaris die het contract ondertekend met de begunstigde. ‘’Waarom heeft de directeur van het kabinet van de vicepresident het contract met KPMG ondertekend?Waarom wordt aan KPMG  in 4 tranches geld uitgekeerd, terwijl er daartegenover geen duidelijke prestaties staan? Men hoeft niets te produceren bij de overmaking van een tranche. Waarom is het KPMG stappenplan niet gebruikt om de tranches die voor hen overgemaakt worden te verantwoorden ? Waarom is er door de directeur van het kabinet van de vicepresident afgeweken van de voorgeschreven procedure? Zullen de beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld zich in het plan terug kunnen vinden ?’’, aldus Tjin-A-Tsoi. Hij vraagt de president ook waarom er door de directeur van het kabinet van de vicepresident ervoor gekozen is om de gunning aan KPMG over ontwikkelen van een strategisch kader voor het Sociaal Zekerheidsstelsel te financiëren uit het begrotingsartikel 105, Institutionele versterking van het kabinet van de vicepresident. Tjin-A-Tsoi zegt dat Ameerali zijn portefuille ter beschikking moet stellen, nu hij betrokken is bij een grote fraude zaak.

Geen opmerkingen: