woensdag 20 februari 2013

 

Samenwerking met andere politieke partijen.

 

Al geruime tijd zijn er speculaties in de samenleving over een samenwerking tussen de NPS en de BEP.

 

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt hierover dat de partij openstaat voor alle gelijkgerichte politieke organisaties. “We houden de deuren open voor partijen die vergelijkbare doelen nastreven”, zegt de partijvoorzitter. Over een politieke samenwerking met de BEP van Celsius Waterberg zegt Rusland concreet dat de beide voorzitters slechts officieus gesproken hebben als goede vrienden.

 

Er zijn geen afspraken gemaakt  voor een definitieve samenwerking als politieke partners. De NPS sluit niets uit, maar geeft voorlopig prioriteit aan het versterken van haar interne partijstructuren. ‘De NPS zit nog lekker in de Nieuw Front-combinatie, waar ze prominent deel van uitmaakt.

 

NPS persdienst

Geen opmerkingen: