vrijdag 22 februari 2013

Gros nieuwe schoolboeken in magazijn

 

Leerkrachten van VOJ-scholen maken grotendeels nog steeds gebruik van verouderde leerboeken. Behalve dat de scholen niet over voldoende boeken beschikken, beweren directeuren dat bepaalde methoden niet geschikt zijn. Zo wordt in bepaalde hoofdstukken van de Engelse en Nederlandse boeken verwezen naar internetwebsites.

"De meeste scholen in Suriname hebben wel een internetruimte, maar geen computer voor elke leerling", benadrukt een muloschooldirecteur. "Ook ken ik leerkrachten die nog niet met een computer weten om te gaan."

Een collega gaat een stap verder. Onder meer het rekenboek is volgens die directeur "beneden het niveau". "Leerkrachten hebben bij mij aangekaart dat het rekenboek bestemd is voor de zesde klas", onderstreept de schoolleider. Het gaat om boeken, die toegewezen zijn aan het eerste leerjaar van de VOJ-scholen.

Met de boeken bestemd voor het vak Nederlands is het omgekeerde aan de hand. Die zijn teruggenomen, omdat ze "boven het niveau van de VOJ-scholen" zijn. Het materiaal is bestemd voor de middelbare school. Er wordt daarom nog steeds gebruik gemaakt van oude boeken, hoewel andere directeuren weer beweren nieuwe boeken gekregen te hebben. Echter onderstreept deze groep geen training te hebben gekregen van de uitgever van het boek.

Aanpassing

Volgens Eddy Jozefzoon, ex-voorzitter de Taskforce Voorbereiding Onderwijsinnovatie, zijn de boeken aangeschaft met de bedoeling dat ze uiterlijk deze maand worden aangepast. De adaptatie moest door Surinaamse onderwijzers worden aangegeven. De uitgevers zouden de aanpassingen vervatten in een boek. "Van elk boek, dat geadapteerd is, zouden we in maart een nieuw exemplaar krijgen van de uitgever", onderstreept Jozefzoon. Of de adaptatie heeft plaatsgevonden, weet hij niet. Volgens planning zouden de leerkrachten in deze periode de boeken van het tweede leerjaar al onder de loep moeten hebben genomen, omdat het lesmateriaal in augustus op de scholen moet zijn.

Volgens Caprino Allendy, directeur van Mulo Latour, wordt  het gros echter niet gebruikt. "De boeken zijn te haastig aangeschaft", vindt hij.

Allendy merkt op dat er slecht is afgestemd met de onderwijzers, die al een jaarprogramma hebben opgesteld dat gebaseerd is op de oude boeken. Ook andere directeuren kunnen zich terugvinden in mening van Allendy.

 

Geen opmerkingen: