donderdag 24 mei 2012

De internationale consequenties van de aanname van de AMNESTIE WET.

 

De Nationale Partij Suriname heeft sinds de isolatie van Suriname vanwege  de militaire dictatuur

1980-1987 steeds zodanig buitenlands en nationaal beleid gevoerd om Suriname wederom op de wereldkaart te plaatsen waar bevriende  landen en internationale organisaties een waardige relatie mee konden hebben.

 

Het is in de afgelopen periode gebleken dat de politieke stromingen waar de huidige preseident leiding aangeeft het onvermogen heeft goede relaties op te bouwen met alle landen uit alle regio’s.Er worden keuzes gemaakt van uitsluiting in hun buitenlands beleid.

 

Na het bericht dat de geplande EU-ACP conferentie in september 2012 eventueel niet doorgaat vernemen wij

Dat op humanitair gebied het ook dreigt mis te gaan.

Amsterdam steunt geen projecten Suriname meer

De gemeente Amsterdam begint geen nieuwe humanitaire projecten meer in Suriname. Lopende projecten worden wel afgerond. Reden voor de maatregel is de aanname van de amnestiewet in het land. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten, zo maakte de gemeente vandaag bekend.

Amsterdam zette de samenwerking met Suriname in 2010 op een laag pitje vanwege de beëdiging van Desi Bouterse als president. De gemeente beëindigde de pakweg tien projecten waarbij de regering betrokken was. Het geld dat daardoor vrijkwam, ging naar andere projecten, zonder overheidsbemoeienis.Op dit moment heeft Amsterdam nog acht projecten in Suriname. Zes daarvan lopen dit jaar af, de andere twee volgend jaar.

 

De NPS is een nationalistische partij die van eigen kracht uitgaat en de globalisering goed begrijpt en op haar verantwoordelijke wijze invulling aangeeft. Zij is niet in een hoer stemming vanwege haar oppositionele positie in de politiek vandaag.Echter keurt zij de benadering van deze regering af naar bevriende naties die consequentie’s van bovenstaande aard in zich dragen.

 

NPS persdienst.

 

Geen opmerkingen: