vrijdag 31 mei 2013

NPS’er Ro Assen” de peiling van SESOS is soep met balletjes

 

De politieke opiniepeiling van de Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname (Sesos) heeft vele tongen in de de Surinaamse politieke wereld los gemaakt.Goed voor de prullemand en soep met balletjes waren de eerste reactie’s op de resultaten.

. "Ik twijfel persoonlijk aan de deskundigheid van deze opiniepeiling", stelt NPS’er Ro Assen die wiskunde en statistiek doceert aan de ADEK.

De basis voor zijn uitspraak ligt in enkele zaken. Zo vermelden de onderzoekers dat zij volgens een aselecte steekproef hebben gewerkt: de kiezers zijn geheel willekeurig benaderd voor het onderzoek. Die bewering is volgens Assen niet helemaal juist. "Ze schermen met het begrip aselect. Maar als ik kijk naar de gedetailleerde informatie per district, lijkt het eerder op een naar district gestratificeerde steekproef." Dat betekent dat Sesos eerst een indeling heeft gemaakt op basis van de verschillende districten en pas daarna de enquête heeft gehouden. "Ik denk zelf dat ze niet weten wat een aselecte steekproef is", schermt de deskundige.

Volgens Assen halen de onderzoekers twee verschillende soorten steekproeven door elkaar. "Steekproeftheoretisch hebben ze de klok horen luiden, maar de klepel is zoek", zegt hij sarcastisch. De statisticus legt uit dat een aselecte steekproef overigens niet geschikt zou zijn voor zo'n onderzoek, omdat er weinig gedetailleerde informatie voor elk district uit zou voortvloeien. Een aselecte steekproef levert een globaal plaatje van de kiezers-poule op, terwijl een gestratificeerd onderzoek een gedetailleerder beeld geeft.

Onduidelijk

Bladerend door het onderzoeksrapport constateert Assen nog meer onduidelijkheden. "De onderzoekspopulatie (de verzameling mensen die wordt onderzocht, ... red.) staat niet vermeld en ook het kader aan de hand waarvan de steekproef is getrokken staat er niet in."

Het rapport vermeldt daarnaast wel percentages per district (bijvoorbeeld dat 2 procent kiest voor de NDP), maar nergens staat op hoeveel personen dat percentage is gebaseerd (2 procent van hoeveel mensen?). "Een heilige wet in de statistiek is dat je altijd laat zien welk aantal bij het percentage van 100 hoort."

Het aantal onderzochte kiezers per district is nodig om de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te kunnen beoordelen. "Doordat de aantallen ontbreken, kan ik deze percentages niet toetsen", reageert Assen met gefronste wenkbrauwen. "Je wordt alleen maar doodgeslagen met percentages."

Opvallend

De meeste verontwaardiging in de samenleving kwam echter niet voort uit onduidelijkheden over de precieze aanpak van de Sesos, maar uit de opvallende resultaten. Ook bij Assen komt de terugval van Pertjajah Luhur (PL) van zes naar nul zetels over als een "zeer onwaarschijnlijke" en "bedenkelijke" conclusie. Hij zegt dat op basis van een eerder onderzoek van politiek analist Hardeo Ramadhin onder kiezers in Commewijne. Die voorspelde tenminste één zetel voor de PL.

Assen zet ook vraagtekens bij de beoordeling van twee politieke leiders door de verschillende politieke partijen. De Sesos-onderzoekers hebben kiezers van verschillende partijen gevraagd om Chandrikapersad Santhoki van de VHP en president Desi Bouterse van de NDP een rapportcijfer te geven. De magere vijf die Bouterse scoort bij Palu-kiezers springt Assen in het oog. Santhoki krijgt van hen een volle acht. "Dit vind ik niet aannemelijk. De Palu werkt nauw samen met Bouterse en heeft een grote inbreng in het beleid van deze regering. Het lijkt me dus sterk dat de Palu-achterban hem een lager rapportcijfer geeft dan de politieke tegenstander."

Concluderend : De NPS moet weten dat er alles in het werk wordt gesteld om de opmars van de partij die zij nu doormaakt onder het nieuwleiderschap te dwarsbomen en te torpederen. 

NPS persdienst

Mei 2013

 

Geen opmerkingen: