vrijdag 31 mei 2013

De regering gaat gewoon door met verkwanselen van ons natuurlijke hulpbronnen

De regering heeft vlak voor de behandeling van de goudovereenkomsten met Newmont en Iamgold in DNA nog concessies uitgegeven. Uit de stukken blijkt dat terwijl de wet werd ingediend op 12 december 2012 en via alle nodige instanties uiteindelijk DNA bereikte op 28 december 2012, er concessies zijn uitgegeven in de area of interest aan verschillende bedrijven en wel in de maanden april tot en met december 2012. Ook na de indiening van de wet zijn er nog concessies uitgegeven. In een interview zegt Jogi dat hij vraagtekens zet achter de uitgifte van de concessies. Hij zegt dat president Desi Bouterse reeds in 2011 een bezoek had gebracht naar de Verenigde Staten en gesprekken heeft gevoerd met Newmont. Hierna heeft de president gelijk concessies uitgegeven.

‘Niet voor niemendal heeft de coalitie erop gehamerd dat de area of interest meegenomen wordt bij de concessies voor de multinationals, terwijl de oppositie steeds heeft gevraagd waarom dit moet’, aldus Jogi, die zegt dat vlak voor de behandeling er een kleine groep is geweest die zichzelf heeft verrijkt. ‘De concessies zullen nu verkocht worden aan de multinationals zodat de groep rijk wordt.

 

De regering had dit kunnen voorkomen door de multinationals alleen de area of interest te geven, zodat Suriname ook een betere positie zou hebben tegenover de multinationals en een betere deal naar buiten zou komen. ‘De regering heeft alleen vrienden en familieleden geholpen. Toen de president in NIS werd beëdigd, zei hij dat hij een kruistocht zou beginnen tegen corruptie, maar niets is daarvan terecht gekomen. De regering is verkeerd bezig. De belangen van een kleine groep worden goed behartigd, terwijl het volk aan een kant wordt gelaten’, aldus Jogi. De VHP-topper zal in DNA deze kwestie zeker aanhalen.

Wij gaan de lijst publiceren.

 

NPS persdienst

 

Juni 2013

Geen opmerkingen: