vrijdag 28 december 2012

OWeeee

 

Met het waarschijnlijk onwettig,maar zeker onaangekondigd vernielen van het Willem

Kraanplein en de daar staande oude amandelbomen nog vers in het geheugen, en met het omschoffelen van het Onafhankelijkheidsplein nog altijd als niet geheeld litteken ergens opgeslagen,

overdondert Abrahams de gemeenschap met de aankondiging (dat wel!) van een parkeerhaven aan

de Waterkant met een capaciteit van 400 voertuigen tussen de oude SMS-steiger en de ‘Platte Brug’, met de bouw waarvan in 2013 zal worden begonnen.

 

Het is een initiatief van een particuliere ondernemer, wiens naam Abrahams nog niet wil prijsgeven en het project past volgens Abrahams in het beleid van de regering om de binnenstad van Paramaribo opnieuw in te richten en te verfraaien. Waarom deze geheimhouding.Waarom mag de burger niet weten wie er gaat bouwen. Transparantie is zoek.

 

“Het past geheel in de verfraaiïng van de binnenstad  en het behelst ook de herinrichting van de Waterkant”, aldus Abrahams.Het is opvallend dat alles wat Abrahams zegt en doet even vaag blijft. We mogen niet weten wie de ondernemer is die de parkeerhaven gaat bouwen, evenmin als

we mogen weten welke instanties de plannen hebben beoordeeld en goed bevonden.

 

Meest waarschijnlijk is dat directeur Malvin Foen A Foe van het Ministerie van Openbare Werken, de man die ook de verfraaiïng van het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant voor z’n baas heeft geritseld, vooralsnog de enige is die zijn fiat heeft gegeven.

 

Het is duidelijk dat Abrahams zich de absolute vrijheid wil voorbehouden om alles zo te kneden als het in zijn kraam te pas komt. De  ervaring heeft ons echter geleerd dat de kraam van Abrahams er geheel anders uitziet dan de kraam die de gemeenschap zich zou wensen. Met nog levendig het gevecht van nu drie jaar geleden om het voorgestelde Riverside Harbour Village-project van tafel te krijgen in het achterhoofdvragen wij ons  af wat wij ons bij die parkeerhaven moet voorstellen.

 

Het kan haast niet anders dan dat er één of meerdere pontons wordt/worden afgezonken in de rivier, die vervolgens als parkeergarage wordt/worden opgebouwd en ingericht. Het lijkt echter dringend gewenst dat die plannen boven tafel komen en aan de daartoe bevoegde instanties ter beoordeling worden voorgelegd, niet in de laatste plaats aan Scheepvaart Maatschappij Suriname, Stichting Monumentenzorg en Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, deze laatste tevens in haar kwaliteit van waakhond van de Unesco over ons beschermd erfgoed. De oplossing van het parkeerprobleem  is een groot  goed, maar niet ten koste van alles!

 

29 december 2012

Geen opmerkingen: