vrijdag 28 december 2012

Bezorgdheid over ons Nationaal leger

 

Wat al geruime tijd speelde wordt met de dag duidelijker. Vanaf het aantreden van deze regering was er al een mate van ontevredenheid binnen het leger te bespeuren.De redenen verschillen, maar intussen  is de situatie zodanig dat er sprake is van spanning en aantasting van de eenheid. Erger nog, er wordt beweerd dat de bevelhebber de zaak niet meer onder controle heeft. De bevelhebber verklaart nu zelf via een lokaal blad dat niet hij, maar de politiek de situatie binnen het leger verziekt.

 

Indien hij meer armslag had zouden zaken er niet zo hebben uitgezien. De bevelhebber moet wel oppassen wat hij zegt. Ook al is de situatie binnen het leger verre van ideaal, hij zou toch

voorzichtig moeten zijn. Elk verkeerd gekozen woord kan de vlam in de pan betekenen. De politiek weet dat de zaak al een tijdje speelt, maar schijnt niets eraan te hebben gedaan.

 

Het is ook niet duidelijk waarom er sprake is van groepjes. Negatieve ontwikkelingen binnen een gewapende macht moeten niet op hun beloop gelaten worden. Er moet opgetreden worden voordat eventuele excessen plaatsvinden.

Er moet een lichtje gaan branden bij de meerdere van de bevelhebber (de president), want als de baas

zegt dat er degelijk zaken spelen moeten deze niet blauwblauw.

 

28 december 2012

Geen opmerkingen: