maandag 16 juli 2012

Voorzitter NPS: Dr. Gergory Rusland “Verkoop Staatsolie-aandelen geen optie’

in een interview met journalist Ivan Cairo van DWT zegt onze voorzitter het volgende:

Onder geen beding was de Nieuw-Frontregering bereid de toekomst van Staatsolie in “vreemde handen” te leggen. Aandelenverkoop was uit den boze. Er was geen enkele reden voor. Ook nu kan ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Gregory Rusland, zich geen enkele omstandigheid indenken om aandelen van het lucratieve staatsbedrijf van de hand te doen. “We moeten niet privatiseren om te privatiseren. Want wat je eenmaal hebt geprivatiseerd, kan je niet zo makkelijk terugdraaien”, waarschuwt Rusland.

Hij bevestigt wat president Desi Bouterse zaterdagavond tijdens een persconferentie op Zanderij heeft gezegd.Die gaf aan, dat de directie van Staatsolie het voorstel al aan de regering-Venetiaan had gedaan om een deel van de aandelen af te stoten. Venetiaan zag daar geen heil in en liet het voorstel links liggen.

Ander traject

Rusland legt uit waarom dat is gedaan en voor een ander traject is gekozen om voor het oliebedrijf kapitaal te genereren voor de financiering van zijn plannen. De toenmalige regering stelde zich op het standpunt dat eerst naar andere mogelijkheden gekeken diende te worden om aan kapitaal te komen, aleer de aandelen van het staatsbedrijf in vreemde handen te stellen. Staatsolie had ruim 1 miljard US dollar nodig voor zijn investeringsplan. Met de oliemaatschappij is toen afgesproken dat ze een bepaald percentage van de winst mocht achterhouden om te kunnen herinvesteren.

Betrokkenheid burgerij

Maar de regering wilde ook meer betrokkenheid van de samenleving. Bij Staatsolie is toen besloten een obligatielening uit te schrijven om ongeveer 15 miljoen US dollar te genereren. Met een totaalbedrag van ongeveer 55 miljoen US dollar dat zo werd opgehaald, werd dit traject een enorm succes, stelt de ex-minister.

 

NPS persdienst

Geen opmerkingen: